Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen, her sammen med prorektor Margareth Hagen under et tidligere møte i universitetsstyret. Foto: Tor Farstad
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen, her sammen med prorektor Margareth Hagen under et tidligere møte i universitetsstyret. Foto: Tor Farstad

Vil ha avklaringer om rollefordeling mellom rektor og universitetsdirektør

Ledelse. Universitetet i Bergen skal ha ny direktør fra 2021. Nå vil rektor Dag Rune Olsen diskutere oppgavefordelingen mellom rektor og direktør før stillingen lyses ut.

Publisert Oppdatert

Etter planen, og eget ønske, skulle universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, ved Universitetet i Bergen, gå av med pensjon til sommeren. Nå ser det ut til at han blir sittende ut året.

Bernstrøm har en åremålsstilling som utløper 17.desember 2020, mens Dag Rune Olsens åremål som valgt rektor utløper 31. juli 2021.

På styremøtet 26. september skal universitetsstyret i Bergen diskutere om det skal nedsettes en gruppe som skal utarbeide en ny arbeids- og ansvarsfordeling mellom rektor og universitetsdirektøren. Gruppen skal bestå av representanter fra styret og fra administrativ og faglig ledelse. Det er rektor og styreleder, Dag Rune Olsen, som selv fremmer forslaget.

Om det er lurt å ta diskusjonen i et inngående eller et utgående rektorat er spørsmålet.

Helge Dahle

Dette skal skje i forkant av at stillingen som universitetsdirektør lyses ut.

«Legitimt spørsmål»

Dekan Helge Dahle ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet mener at det ikke er unaturlig at disse diskusjonene kommer internt i organisasjonen.

— Jeg ser at åremålet til direktøren går ut om litt over et år. Det er helt legitimt at styret og rektor tar opp spørsmålet om rollefordelingen mellom rektor og direktør er godt nok definert i UH-loven.

— Om det er lurt å ta diskusjonen i et inngående eller et utgående rektorat er spørsmålet. Det kan være klokt å vente til nytt rektorat er på plass. Erfaringene ved Universitetet i Bergen har vært at det er lurt, sier Dahle.

Jørgen Melve. Arkivfoto: Dag Hellesund
Jørgen Melve. Arkivfoto: Dag Hellesund

— Men jeg vil si at diskusjonen illustrerer utfordringen ved delt ledermodell. Personlig er jeg for ansatt rektor, sier Dahle, men han erkjenner at det nok er solid flertall blant de ansatte ved Universitetet i Bergen for at man skal ha valgt rektor. Universitetsstyret vedtok i 2016, med knappest mulig flertall, at valgt rektor skulle være styringsmodellen.

Tillitsvalg: — Ok med gjennomgang

Jørgen Melve, styremedlem og hovedtillitsvalgt i NTL, synes det er greit med en gjennomgang av rollefordelingen mellom direktør og rektor.

Når det gjelder tidspunktet for ansettelse av ny direktør synes han at det skal skje når direktøren faktisk går av.

— Men jeg er åpen for å høre på andre argumenter, sier han og mener det kan bli lang tid å være eventuelt konstituert direktør i påvente av nyvalgt rektor.

Vedtok ansvarsdeling i 2007

Styret ved Universitetet i Bergen vedtok i 2007 en ansvarsdeling mellom rektor og universitetsdirektør. Ifølge universitets- og høgskoleloven er den valgte rektorens rolle kun å være styrets leder, og ellers har valgt rektor ingen lovfestede roller eller oppgaver. I vedtaket fra 2007 fikk rektor visse fullmakter i den daglige driften av institusjonen, ut over rollen som styreleder.

— Det har rent en del vann i havet siden den gang, sier Dag Rune Olsen om det 12 år gamle styrevedtaket.

Han sier at bakgrunnen for at saken kommer opp nå er at stillingen som universitetsdirektør skal utlyses.

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Siri Øverland Eriksen
Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Siri Øverland Eriksen

— Vi må vite hva som skal stå i utlysningen og tydeliggjøre hva som er direktørens oppgaver, for det sier ikke loven noe om, ut over at direktøren har ansvar for administrasjon, økonomi og eiendom, sier Olsen.

— Handler dette om at du mener rektor bør overta ansvar fra direktøren?

— Man kan ikke diskutere det ene uten det andre. Jeg ønsker å avklare rollene, slik at det blir tydelig og forutsigbart for den nye direktøren som skal inn i jobben. I så måte har vi bare tiden og veien. Vi ønsker jo også å få eksterne søkere, og med oppsigelsestid og slikt, så har vi ikke så god tid, sier han.

— Ditt åremål går jo ut sommeren 2021, så spiller dette noen rolle for deg personlig?

— Det gjør det ikke, men det jeg er opptatt av er å etterlate meg en tydelig, faglig ledelse, sier Olsen.

Det er han selv som fremmer saken for styret, og ikke universitetsdirektøren, som normalt fremmer sakene.

— Ingen bør rekruttere sin egen etterfølger, så derfor bør ikke direktøren være tett på i en sånn sak, sier Olsen.

Grønmo: Liten grunn til endringer

Det var tidligere rektor Sigmund Grønmo som fikk avklart forholdet mellom rektor og direktør i 2007.

— Etter at vi foretok rolleavklaringen som jeg sto i spissen for i 2007 synes jeg at forholdet mellom styret og direktøren har fungert fint.

Han har ikke merket seg noen grunnleggende endringer i rammevilkårene siden den gangen.

— Jeg ser ikke at det er kommet vesentlige momenter til. Men det er selvsagt opp til det sittende styret og rektor å avgjøre , seier Grønmo.

Han legger til at han fortsatt er en sterk tilhenger av at universitetet fortsatt skal ha valgt rektor, og er glad for at Dag Rune Olsen legger opp til at det fortsatt skal være valgt rektor ved UiB.

Knapp Bernstrøm

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm vil ikke kommentere forslaget om å se på arbeids- og ansvarsfordelingen mellom rektor og administrerende direktør.

— Er det noe uklart ved dagens ansvarsfordeling mellom deg og Dag Rune Olsen?

Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen. Foto: Hilde Strand
Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen. Foto: Hilde Strand

— Forholdet mellom meg og Dag Rune er helt fint. Dette gjelder forholdet mellom ny direktør og etterhvert ny rektor. Jeg er på vei ut, så det vil jeg ikke kommentere, sier Bernstrøm.

Bernstrøms åremål går ut 17. desember 2020. Han har tidligere sagt at han vurderer å gå av med pensjon til sommeren.

— Jeg er fleksibel. Det er mulig at jeg følger et par prosesser ut 2020, DFØ-prosessen (universitetssamarbeidet om administrative løsninger, red.mrk) er en av dem, og jeg er også leder av byggekomitéen for Alrek helseklynge, sier Bernstrøm.

Byggingen av helseklyngen i Årstadveien 17. i Bergen skal etter framdriftsplanen være ferdig tidlig høst 2020. Universitetet i Bergen er initativtaker til dette samarbeidet mellom helseaktører i bergensområdet.

(Saken er oppdatert, et bilde er tatt bort. 26. september 2019, kl. 12.17)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS