Om griseflaks, hjernevask og hjemmeavla

— Å være toppleder handler om å ha en idé eller ambisjon og et program for hva en vil med lederjobben. Med tilsatt leder og ekstern styreleder forsvinner dette bort og vekk, sier Erik Døving. — Vi behøver ikke skrive «hjernedød» i stillingsutlysningen, repliserer Torbjørn Eeg Larsen.

Publisert Oppdatert

Det var paneldebatt i de mørke kjellerlokalene ved Samfunnet Bislet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) torsdag ettermiddag. Ordskiftet var til tider friskt og de gode replikkene satt løst da Khrono inviterte til debatt om ledelse i akademia.

Se også: Opptak fra debatten, øverst i saken, eller på denne lenken

Debatten har gått i avisens spalter og på allmøter og seminarer: Hva er best? Enhetlig eller delt ledelse? Valgt eller ansatt rektor? Bakgrunnen er at høgskolens styre skal vedta en potensiell ny ledermodell tett oppunder jul - og en rekke ledere har åremål som går ut og kan dermed skiftes ut.

Les også: Hva er god ledelse? 

Mest for enhetlig

I forhold til de som tok mest ordet, kunne det tyde på at vinden blåser i retning enhetlig ledelse og ansatt styreleder, men det ble ingen klar konklusjon eller vinner av debatten. 

Kveldens tema var, hva kjennertegner god ledelse ved en institusjon som ønsker å gå fra høgskole til universitet? Og vil man merke forskjell på valgt eller tilsatt ledelse?

Hjernevask

De beste lederne er hjemmeavla.

Erik Døving

Det blir lite nytenking hvis vi plukker
innenfra.

Tord Øverland

Prodekan på helsefag, Trine B. Haugen var den eneste i panelet som faktisk hadde stilt til rektorvalg. Hun var rektorkandidat i 2011, men tapte mot sittende rektor og prorektorer. Hun ønsket ikke å svare på om hun eventuelt kunne tenke seg å stille opp igjen. 

— Men hvis du skulle stille opp igjen, ville du helst vært valgt, eller ansatt rektor, spurte debattleder og Khronoredaktør Tove Lie. 

— Jeg var hjernevasket og trodde at en valgt ledelse var best. Men, det forutsetter en institusjon man vil ta vare på som den er. Med veivalgene høgskolen har tatt, blir det vanskelig å ha tro på en valgt ledelse, sa Haugen.

Hjemmeavlet er best

Førsteamanuensis i administrasjon og ledelse, Erik Døving, som var en varm forsvarer av valgt ledelse og demokratiske prinsipper, høstet tilnærmet buing fra salen i et av sine innlegg mot tilsatt rektor. Han mente det var puslete å ikke ha tro på egen institusjon:  

—   Å være toppleder handler om å ha en idé eller ambisjon og et program for hva en vil med lederjobben. Med tilsatt leder og ekstern styreleder forsvinner dette bort og vekk, sa Døving og mener at de beste lederne er hjemmeavla, sa han, hvorpå assisterende høgskoledirektør Torbjørn Eeg Larsen repliserte: 

— Vi trenger ikke skrive «hjernedød» i stillingsutlysningen, og la til: 

— En leder for en virksomhet som denne høgskolen har mange utfordringer, og vi skal ha griseflaks hvis den perfekte kandidaten finnes her, sier han.

Studentene overrasket

Studentene og deres leder, Tord Øverland, overrasket mange da det tidligere denne uka ble kjent at et tilnærmet enstemmig Studentparlament ved høgskolen hadde gått inn for ansatt, og ikke valgt, rektor. 

— Det blir lite nytenking hvis vi plukker innenfra, mener Øverland. Han sa også at han reagerte sterkt på at ansatte sådde tvil om studentenes evne til selvstendig tenkning ved dette standpunktet. 

Sjølkritikk fra Berg

Førsteamanauensis Jens Petter Berg, som var den som gjennom innlegg i Khrono hadde sådd tvil om dette, gjorde sjølkritikk fra salen, men sto fast på sitt standpunkt om at det bør en uravstemning til før et høgskolestyre kan gjøre et så drastisk vedtak som å eventuelt endre dagens styringsmodell. 

Prorektor, Frode Eika Sandnes, kunne fra salen flagge at han var for valgt ledelse, og at han hadde stor sans for den pågående lederdebatten, men også han stilte seg undrende til at studentene hadde valgt en modell der han mente de ville få mindre innflytelse. 

Ikke gi fra oss arvesølvet

Studieleder ved lærerutdanningen, Vibeke Bjarnø, var også klar tilhenger av valgt ledelse, om enn med noe mer pragmatisk tilnærming. Hun var skeptisk til å bruke tid og penger på å endre en ordning som fungerer.

— Dagens ordning er ikke så jævlig dårlig.  Vi må heller satse på automatisering av en del administrative prosesser slik at det frigir tid både for lærere, administrasjon og ledelse til å samarbeide om strategiske prosesser og mer tid til studentene. Folk behøver ikke å vente på å bli ledet, sa hun og mente at mye både kunne gjøres, og bli bedre med dagens ledermodell.

— Vi er ikke nødt til å gi fra oss arvesølvet bare fordi mange plutselig mener en tilsatt leder er den beste, sa Bjarnø.

Den 18. og 19. desember avgjøres det om en ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal velges blant interne kandidater eller tilsettes. Under paneldebatten ble det diskutert hvor og hvordan man finner de beste kandidatene, og hva man ønsker for en høgskole med ambisjoner om å bli et universitet.

Opptak fra debatten

Høgskolens medieseksjon filmet og gjorde opptak av debatten. Opptaket ser du øverst i saken.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS