På møtet 18. desember vedtok høgskolestyret å gå over til ansatt rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jakten på ny rektor er nå i gang. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
På møtet 18. desember vedtok høgskolestyret å gå over til ansatt rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jakten på ny rektor er nå i gang. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Jakten på ny ledelse er i gang

Stillingen som rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir lyst ut neste uke. Jakten på ekstern styreleder er også i gang.

Publisert Oppdatert

Arbeidet med å finne ny rektor til Høgskolen i Oslo og Akershus er igang og stillingen kunngjøres i løpet av neste uke, med søknadsfrist 10. februar. Fem rekrutteringsbyråer har meldt sin interesse for rekrutteringsjobb for HiOA.

Innstillingsutvalget på 25 personer som skal finne kandidater til rektorjobben har sitt første møte torsdag, og der vil det bli bestemt om hodejegere skal kobles inn for å hjelpe til med å finne kandidater.

Den nye rektoren skal ansettes i et ekstraordinært møte i høgskolestyret 24. mars.

Les også: HiOA jakter på hodejegere

Fem byråer med tilbud

Den tilsatte rektoren skal jo rapportere til det nye styret, og dette er det viktigste argumentet for å oppnevne ny styreleder før rektor tilsettes.

Ann Elisabeth Wedø

HR-avdelingen har fått inn tilbud fra fem rekrutteringsbyråer på anbudet som ble lagt ut i oktober. Men noen avtale med en eller flere av disse kan ifølge HR-direktør Geir Haugstveit tidligst inngås 13. januar. 

— Det er fullt mulig for oss at vi bruker rekrutteringsbistand på deler av rekrutteringsprosessen, der hvor vi ser det er mest hensiktsmessig å bruke eksterne i forhold til vår interne ekspertise. Derfor kan vi sette i gang rektorutlysningen parallelt med at vi sluttfører avtale med ekstern rekrutterer, sier HR.-direktør Haugstveit (bildet under).

De fem byråene som har levert inn tilbud i den åpne anbudskonkurransen på doffin.no er: De4 Search & Consulting AS, Experis AS, Habberstad AS, Hartmark Executive Search AS og Headvisor AS.

Haugstveit opplyser at det sannsynligvis vil bli inngått rammeavtale med et foretrukket byrå, men med mulighet til å innhente bistand også fra andre. Rammeavtalen gjelder ikke bare rektorjobben, men kan også omfatte bistand til å finne kandidater til de mange andre lederjobbene som blir ledige til sommeren, når åremålene til dekaner og mange instituttledere utløper. Høgskolen har mange ledere som ble ansatt i fusjonsåret 2011 og som har fireårige åremål som utløper i 2015. Vel halvparten av høgskolens over 100 lederstillinger har åremål som går ut i år eller neste år. I tillegg skal man nå ansette og ikke velge, prorektorer og rektor også.

Les også: Ledere frykter for stor utskiftning av ledere

Haugstveit opplyser at det ikke er bestemt hvilke kanaler høgskolen vil bruke for å lyse ut rektorjobben, men at dette vil bli avklart i løpet av uken.

Leter etter nytt styre

Samtidig som jakten på ny, ansatt rektor på HiOA er i gang, har også letingen etter et nytt styre begynt. På høgskolestyremøtet 18. desember fikk rektor Kari Toverud Jensen (i midten på bildet under) fullmakt til å foreslå eksterne styremedlemmer med vara overfor Kunnskapsdepartementet.

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø sier at målet er å få oppnevnt de eksterne styremedlemmene før ny rektor tilsettes 24. mars. De vil da oppnevnes med virkning fra 1. august, når inneværende styreperiode utløper.

Hvorfor er det så viktig at de eksterne styremedlemmene oppnevnes før rektor tilsettes?

— Det er for å ta ekstern styreleder med på råd i tilsettingsprosessen. Dette var også NIFU inne på i sin rapport, og ble gjort av NTNU. Den tilsatte rektoren skal jo rapportere til det nye styret, og dette er det viktigste argumentet for å oppnevne ny styreleder før rektor tilsettes, sier Wedø.

Skal foreslå 12 navn

Wedø ( bildet under) sier at det er for tidlig å si noe om hvem høgskolen vil foreslå som ekstern styreleder og eksterne styrerepresentanter. Hun opplyser at praksis er at høgskolen skal foreslå 12 navn. Kunnskapsdepartementet skal oppnevne to medlemmer med vara, inkludert styreleder. Oslo kommune oppnevner ett medlem med vara og det samme gjør Akershus fylkeskommune. Ifølge retningslinjene fra Kunnskapsdepartementet skal høgskolen også foreslå representanter fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som så oversendes disse for vurdering.

Wedø understreker at det gjenstår å se om det lar seg gjøre å få oppnevnt ekstern styreleder og representanter før rektor tilsettes, men at dette er målsetningen.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS