Instituttleder Kristel Skorge ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag mener det er helt naturlig at HiOA tar opp konkurransen om lederutdanning, spesielt innen profesjoner der høgskolen har utdanninger.
Instituttleder Kristel Skorge ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag mener det er helt naturlig at HiOA tar opp konkurransen om lederutdanning, spesielt innen profesjoner der høgskolen har utdanninger.

Høgskolen utfordrer BI på lederutdanning

HiOA vil ikke lenger sitte rolig og se på at BI er dominerende på lederutdanning. Nå etableres School of Management på høgskolen.

Publisert Oppdatert

Lederskolen - eller School of Management - skal tilby etter- og vidererutdanning av ledere i ulike profesjoner, som for eksempel innen helse og velferd, medier og teknologiske yrker.

— HiOA er i en unik posisjon, for det er jo vi som har profesjonsutdanningene. Det er helt naturlig at folk vender «hjem» til oss når de søker videreutdanning, mener Kristel Skorge, som er instituttleder ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag (OAV) ved HiOA.

— Jeg er absolutt offensiv  i forhold til å konkurrere med BI på dette området, sier hun.

Har mye fra før

Den nye satsingen tar utgangspunkt i fagmiljøene som allerede finnes ved Skorges institutt og ved Institutt for økonomi og administrasjon, som begge hører inn under Fakultet for samfunnsfag. Her tilbys blant annet en master i styring og ledelse og årsstudier i økonomi og administrasjon og kulturledelse, som er populære som videreutdanning. En ny master i samhandlingsledelse er dessuten under planlegging.

Både i medieledelse og teknologiledelse kan vi ha mye å tilby.

Kristel Skorge

— Samfunnet står overfor komplekse problemer som ikke kan løses av en enkelt profesjon. En master i samhandlingsledelse skal ta for seg de særegne utfordringene en tverrfaglig tilnærming byr på, blant annet når det gjelder forhandlinger og nettverksledelse, sier hun.

Foreløpig skal School of Management være et prosjekt eller strategisk satsingsområde, og ikke være en egen organisasjon. En prosjektleder skal ansettes i løpet av første halvår i år.

— Det blir en virtuell paraply, eller en overbygning, mellom tilbud vi allerede har eller ønsker å utvikle innen lederutdanning, sier hun.

Etterspørselen er der

Startskuddet for satsingen ble formelt gitt da fakultetsstyret på Fakultet for samfunnsfag vedtok å etablere prosjektet forrige uke.

— Det er ikke tvil om at markedet er der, og vi har hatt mange forespørsler når det gjelder profesjonsledelse, sa dekan Dag Jenssen under møtet, og la til at det er et mål for HiOA etter fusjonen å komme tettere på arbeidslivet.

Kristel Skorge understreker at satsingen på ledelse ikke bare skal skje på Fakultet for samfunnsfag, men i et samarbeid med andre fakulteter som har tilbud om lederutdanning. Det har for eksempel lærerutdanningen, der det både er rektorskole og styrerskole.

— Det stemmer at vi har mange forespørsler, og vi tilbyr allerede skreddersydde lederkurs i tillegg til de ordinære studietilbudene våre. Vi har fått en posisjon i markedet som vi ikke helt klarer å utnytte, sier hun.

Blant annet har instituttet kurs i arbeidsrett, ledelse og organisasjon for Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening og lederprogram for Sunnås sykehus. Planen er at School of Management skal kunne ta på seg flere oppdrag av denne typen.

Har noen fortrinn

— Det er viktig at vi greier å synliggjøre og markedsføre kompetansen og tilbudet vi har. Vi har mulighet for å lage unike tilbud som er forankret i profesjonsfeltene, kombinert med kompetansen vi også har innen ledelse og organisasjon. Vi burde absolutt vært mer synlige, sier Skorge.

 I tillegg til den sterke tilknytningen til profesjonene som HiOA har, peker hun på et annet stort fortrinn - at masterprogrammene og årsstudiene ved HiOA så å si er gratis.

— Det er klart det er et fortrinn. Det er jo ikke alle som har store nok etter- og videreutdanningsbudsjetter til å kunne sende folk for å ta en master på BI, sier hun.

Riktignok er de skreddersydde oppleggene betalt av oppdragsgiver, mens master og årsstudiene er finansiert gjennom det statlige finansieringssystemet for høgskolesektoren.

Tradisjonelt har den lederutdanningen som har foregått på HiOA vært rettet mot ledelse i offentlig sektor, men Skorge ser også privat sektor som et marked.

— Både i medieledelse og teknologiledelse kan vi ha mye å tilby, og her er aktørene i stor grad i privat sektor, sier hun.

Ønsker studiepoeng

Tilbudene på School of Management vil være en kombinasjon av studiepoengfinansierte tilbud, som masterprogrammene, og oppdragsfinansierte tilbud, som også kan gi studiepoeng.

— Vi ser en tydelig tendens til at folk først og fremst ønsker kurs som gir studiepoeng, og de ønsker seg fleksibilitet og mulighet til å kunne bygge seg opp til en master, sier hun.

Ifølge sakspapirene til fakultetsstyremøtet på Fakultet for samfunnsfag i forrige uke skal strategimidler fra fakultetet og fra HiOA sentralt på tilsammen fire millioner kroner finansiere School of Management til og med 2016, i tillegg til oppdragsinntekter eller kursavgifter. Etter 2016 er planen at prosjektet skal være økonomisk selvbærende.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS