Det er stor forskjell på refusjon for praksis. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Det er stor forskjell på refusjon for praksis. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Lærer- eller lektorstudent? Dette kan du få refundert hvis du må reise langt til praksis

Refusjon. Ulik praksis for refusjon av praksisutgifter ved de ulike utdanningsinstitusjonene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Østfold: Høgskolen i Østfold gir refusjon av reiseutgifter for studenter som i forbindelse med praksisundervisning får mer enn 40 km reisevei, én vei. Refusjon av reiseutgifter blir kun gitt for den delen av reiseveien som overstiger 40 km.

Refusjonen gis for bruk av bil til og fra praksissted, og kilometergodtgjørelsen, med eventuelt passasjertillegg, settes til den skattefrie satsen i Statens reiseregulativ.

NTNU (Institutt for lærerutdanning): Ved praksis utenfor Trondheim vil utgifter til transport bli dekket i henhold til noen regler. Det skal benyttes rimeligste offentlige transport, og bil eller leiebil, når det ikke er mulig. Ved bruk av bil legges statens satser til grunn, og studentene får halv sats.

Ved bruk av offentlig transport dekkes alle reiser til områder utenfor sone A (sone A består i hovedsak av Trondheim, Malvik, Klæbu, deler av Melhus og deler av Skaun). Alle som bor og har studiested i Trondheim dekker selv reiser innenfor sonen.

Universitetet i Agder: Studentene dekker normalt utgiftene selv, og det skal benyttes buss til reiser i forbindelse med praksis. Dersom studenten kan dokumentere at bruk av offentlig transport ikke er mulig, kan det være aktuelt å kompensere for bruk av bil etter folketrygdens sats.

Høgskolen i Innlandet: Studenter som må reise fra sju mil og inntil ti mil én vei til sitt praksissted, får dekket utgifter til reise eller hybel med inntil 300 kroner per uke. Avstanden regnes fra den adressen som gir minste avstand til praksisstedet; studiestedsadresse, studentens hybeladresse eller studentens hjemstedsadresse. Summen øker til 500 kroner hvis avstanden er over ti mil.

Studenter på høgskolens samlingsbaserte barnehage- og grunnskolelærerutdanning, som har studiestedsadresse utenfor Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo, gis ikke tilskudd til reise- og/eller boutgifter ved obligatorisk praksis.

Høgskolen i Volda: Prinsippet for dekking av reiseutgifter er at studenten skal få tilskudd til merutgifter ved reiser i praksisperiodene. Egenandel på daglige reisekostnader er 70 kroner per dag.

Studentene kan få dekket merutgifter, høyere enn egenandelen, til buss, bil og ferje til praksisstedet.

NLA Høgskolen: I forbindelse med avvikling av praksis, må studentene påregne reisekostnader. NLA Høgskolen dekker normalt ikke reiseutgifter i forbindelse med praksis.

I helt spesielle tilfeller kan høgskolen dekke reiseutgifter hvis studenten har særlige utfordringer med egen eller egne barns helse, vanskelig familie- eller omsorgssituasjon, eller ingen/svært mangelfull kollektivtransport til praksisstedet.

Nord universitet: Nord universitet gir tilskudd til alle reiser i praksis for den avstand som overstiger avstanden studenten har mellom semesteradresse (der du bor i semesteret) og studiested (campus der utdanningen har tilhørighet).

Det er ikke nødvendig med søknad for å få reisetilskudd. Tilskudd gis når praksisplassen ligger i området der den enkelte utdanning har avtale om praksisopplæring/praksisstudier.

Tilskuddet beregnes etter følgende satser: Ved reiser til og fra praksis er tilskuddet kr 1,25 per km uavhengig av reisemåte. Der kollektivtransport ikke kan benyttes refunderes også bompenger etter billigste sats. Utgifter til ferje/båt refunderes (billigste reisemåte). Tilskuddet er begrenset til maksimalt kr. 1 250,- pr. praksisuke.

Universitetet i Sørøst-Norge: Universitetet i Sørøst-Norge har ikke generelle ordninger for å dekke reiseutgifter for studenter som er i praksis i lærer- og lektorutdanninger, opplyser kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud.

Universitetet i Stavanger: UiS har ingen felles retningslinjer hva gjelder reiserefusjonsordninger i tilknytning til praksis i lærer- og lektorutdanning, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved universitetet, men studentene på grunnskolelærerutdanningen kan få delvis dekket utgifter.

I retningslinjene står det at studenter kan få dekket ekstrautgifter utover det studenten ellers bruker i reiseutgifter til og fra UiS. Dette må avtales før praksisperioden begynner, og det er lavest gjeldende takst for offentlig transport gjelder. Universitetet dekker ikke utgifter til bil, hvis det er mulig å bruke offentlig transport. Bruk av bil må i så fall avtales på forhånd.

UiT - Norges arktiske universitet: Ved UiT er det ingen refusjonsordning. Kommunikasjonsavdelingen ved universitetet meddeler at en del lektorstudenter i har praksis i sine hjemkommuner, der reise ikke blir dekket av universitetet. All praksis i lærerutdanningen foregår i Tromsø.

Høgskulen på Vestlandet: Høgskolen refunderer både en reise tur/retur til et praksissted, samt pendlerutgifter. Billigste reisemåte skal benyttes, men høgskolen dekker også bilutgifter etter en kilometer sats på 2,50 kroner. Utgifter til ferje og bom dekkes også etter dokumentasjon.

For studenter som pendler til praksisstedet dekker høgskolen utgifter over 125 kroner per uke. Maksimal støtte per uke er på 1250 kroner, og det reisen skal foregå på billigst mulig måte. Det vil si kollektiv transport og periodebillett med studentrabatt hvis det er mulig.

Universitetet i Bergen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har ikke besvart Khronos henvendelse.

Powered by Labrador CMS