null Foto: Skjalg Bøhmer Vold
null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nye oppgaver for staben til Mørland

Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT i oppdrag på å løse tre nye oppgaver.

Publisert Oppdatert

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har fått i oppdrag å løse tre nye oppgaver fra departementet. To av oppdragene har NOKUT selv foreslått. Det er prosjektene om kombinerte fagevalueringer av utdanning og forskning og å sammenlikne norske studietilbud med tilsvarende tilbud i utlandet.

Den tredje oppgaven er å utarbeide en pilot med nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag.

Mulighet for organisasjonen

NOKUT ser på de nye oppgavene som en mulighet til å utvikle organisasjonen videre. Alle tre er faglige utviklingsoppgaver for NOKUT, som vi skal sørge for blir gjennomført på en faglig god måte. Vi ser fram til godt samarbeid med universitets- og høyskolesektoren om de nye oppgavene, sier direktør Terje Mørland (bildet under), i en pressemelding.

— Samarbeidet med Forskningsrådet er en ny mulighet til å se tettere på koblingen mellom utdannings- og forskningsoppgavene ved universitetene og høyskolene. Det er avgjørende for kvaliteten ved universitetene og høyskolene at den er god, og det er bra at vi nå får starte med evalueringer der disse to områdene blir sett i sammenheng, sier Mørland.

Nasjonale deleksamener

Departementet ønsker at NOKUT skal gjennomføre et pilotprosjekt for å sammenlikne kompetansenivå og karakterbruk innenfor enkelte profesjonsfag. Prosjektet skal sjekke ut om det er mulig å gjennomføre en fullskala gjennomføring av nasjonale deleksamener.

Les også: Bør NOKUT arrangere eksamen?

Kombinerte fagevalueringer av utdanninger og forskning skal gjennomføres som et samarbeid mellom NOKUT og Forskningsrådet. Departementet skriver at den første fagevalueringen bør gjennomføres i et fag som ikke nylig er evaluert. Oppdraget er å utvikle et opplegg for felles evalueringer av forsknings- og utdanningsvirksomheten, med sikte på starte opp en eller flere slike evalueringer i 2015.

Eksempler fra andre land

Det skal gjennomføres en internasjonal sammenlikning av studietilbud på masternivå innenfor flere fagområder i samarbeid med utenlandske kvalitetssikringsorganer. Det tas sikte på å gjennomføre utprøvingen ai løpet av 2015.

Les hele oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS