Lanserer «Min side» for sine studenter

1. juli lanserer Høgskolen i Oslo og Akershus «Min Side» for sine studenter.

Publisert Oppdatert

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) satser hardt på digitale virkemidler for å bedre kvaliteten på studiehverdagen til sine studenter.

Før studiestart 2014 kom semesterbevis-app, denne våren har man hatt stor vekst i antall avlagte digitale eksamener og nå 1. juli lanseres min side.

— Min Side er et viktig kvalitetsløft i hvordan informasjon kommer ut til, og er tilgjengelig for, studentene, sier studiedirektør Marianne Brattland.

— På sikt vil den bli et nyttig studieverktøy, men allerede nå vil den gjøre det lett for studentene å være selvbetjente på informasjon om rettigheter, begrunnelse, klage og veiledning - tilgjengelig 24/7, sier Brattland.

Digitalisering er rett og slett fantastisk praktisk i kvalitets-arbeidet.

Marianne Brattland

Min Side vil hente ut studentens individuelle timeplan.

Fronter består

For de studenters om ikke er spesielt glad i læringsverktøyet Fronter, har ikke Brattland gode nyheter, ihvertfall ikke i første omgang.

— Jeg vil være forsiktig med å si så mye om Fronter på lenger sikt, men det vil bestå som læringsverktøy gjennom en lenke i Min Side. Vi ser imidlertid systemene i sammenheng med det mål at det skal være enkelt å forholde seg til, forteller studiedirektøren.

Det mye omtalte timeplansystemet WebUntis vil også bestå, men her skal det ligge gode nyheter i løsningen:

— Timeplanen vil være sentral på førstesiden på Min Side og vil være en integrert del av løsningen - det vil bli din timeplan du finner der, sier hun.

Tilpasset informasjon til den enkelte

Hovedpoenget med Min Side skal være å samle all informasjon som er relevant for studentene på ett sted. Individualisere informasjonen - koble den sammen med FS (Felles studentsystem) og sende det ut på Min Side.

— Individualisert timeplan, oversikt over emnene for inneværende semester og pensumoversikt: Tre av de viktigste oppgavene studentene ønsker å få løst på nett vil Min Side løse ved lansering, sier nettredaktør Ingrid Stensland fra Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

— Jo mer av annen type undervisningsaktivitet som registreres i FS jo bedre vil løsningen bli. Så dette er første steg på veien til et system som vil bli fantastisk nyttig, sier Stensland og forteller at det jobbes dag og natt med å å få alt klart til lansering.

Min Sides lenker til læringsverktøy og nyttig informasjon.

Ny eksamen med NOKUT

— Digitalisering er rett og slett utrolig praktisk i kvalitetsarbeidet, poengterer Brattland.

I fjor fikk HiOA underkjent sitt kvalitetsystem. I september kommer NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på nytt besøk for ås jekke om HiOA har klart å bedre sitt system for kvalitetsikrings å mye at de nå får bestått. Klarer de ikke det vil høgskolen miste faglige fullmakter. Spesifikt vil høgskolen da miste retten til å kunne opprette nye studier.

Etter at at HiOA fikk endelig stryk i september i fjor forteller Brattland at alle relevante enheter vært i full sving. Seks måneder senere leverte de ny søknad om godkjenning, og Brattland forteller de har bedret seg på mange punkter.

Tar med studenter

Doktorgradsprogrammene måtte integreres bedre i systemene for evaluering, god og systematisk rapportering av evalueringsresultater oppover i høgskolen måtte bli bedre, og studentene måtte inkluderes bedre i kvalitetsarbeidet.

Ifjor høst ble det også startet et kompetanseprogram i samarbeid med Studentparlamentet for å gi studentene bedre forutsetninger i kvalitetsarbeidet.

— Dette er allerede planlagt for høsten og vil være et samarbeid mellom studieavdelingen og studentene og involvere studenter fra alle nivåer, helt ned til tillitsvalgte på hvert studieprogram. Det er sentralt at studentene vet hvordan de skal bidra med sitt i kvalitetsarbeidet, sier hun.

— Vi har jobbet godt sammen med fagmiljøene og de forskjellige rollene er nå tydelige i organisasjonen. Manglene NOKUT påpekte skal nå være utbedret, sier Brattland, men er forsiktig med å ta en godkjenning på forskudd.

Les også:

Dårlig kultur for evaluering?

I februar så parlamentsleder Tord Øverland gode forbedringer i det reviderte kvalitetssystemet, men mente at det aller viktigste er å jobbe med kulturen på høgskolen:

— Et flott dokument er ikke verdt papiret det er skrevet på hvis man ikke  jobber med kulturen. Der har HiOA fortsatt en vei å gå, sa han da.

Fakultetene imellom er det store forskjeller. Mens Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) leverte evalueringsrapporter for 87,5 prosent av emnene forrige studieår, leverte Fakultet for samfunnsfag (SAM) for bare 55 prosent. 

— Er det, som parlamentslederen mener, en ukultur som står bak de store forskjellene?

— I revisjonen av kvalitetssystemet er det lagt stor vekt på å tydeliggjøre ansvarsforhold og rollebeskrivelser, sier studiedirektør Brattland og fortsetter:

— Fakultetene oppgir ulike årsaker til manglende rapportering fra emneevalueringene. Fakultet SAM viser til at det kan hende at oppsummeringene ikke alltid blir skriftliggjort, avslutter hun.

Nyheter og arrangementer for studenter.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS