— Vi må redusere aktiviteten og endre planer, sier dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag, som for sitt eget fakultet har beregnet kuttene til 7,2 millioner kroner. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
— Vi må redusere aktiviteten og endre planer, sier dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag, som for sitt eget fakultet har beregnet kuttene til 7,2 millioner kroner. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kutt gir lavere aktivitet på fakultetene

Teknologi kunst og design kutter i stipendiater og helsefag reduserer aktiviteten etter styrets millionkutt.

Publisert Oppdatert

Høgskolestyret kutter i fakultetenes bevilgninger. Fakultet for samfunnsfag skal være spesielt utsatt fordi de ikke har oppsparte midler, men de tre andre fakultetene på høgskolen må også minke aktiviteten, mener dekanene. 

Treårig kutt

Høgskolestyret vedtok i møtet 17.juni:

«Styret vedtar å bygge ned styrets merdisponering av tildeling i løpet av perioden 2015-2017, ved å gjennomføre et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, økt med ytterligere 0,5 % i hvert av årene 2016 og 2017.»

Fakultet for samfunnsfag mener de vil merke kuttet spesielt hardt og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø har bedt om en konsekvensutredning for dette fakultet, men ifølge uttalelser på styremøtet vil pengekuttene ikke føre til større konsekvenser ved de andre fakultetene. Lederne ved fakultetene er uenige. 

 Vi har ikke penger på bok vi bare kan øse av.

Knut Patrick Hanevik

Vi må redusere aktiviteten og legge nye planer. 

Nina Waaler

Vi har oppsparte midler som kan
omdisponeres.

Petter Øyan

Kuttet skal gjennomføres fordi høgskolen skal slanke sparebøssa si, og dermed også gjøre endringer på budsjettrutiner.

Les også: 

Dekanene: Blir tøffe tak

Nå viser deg seg at ingen av de tre dekanene på helsefag (HF), lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og teknologi, kunst og design (TKD) ser bare lyst på den økonomiske framtiden etter at kutt-forslaget ble vedtatt.

For HF dreier det seg om kutt på ca 5,2 millioner for 2015 og totalt 7,2 millioner for alle tre årene.

LUI forteller om beløp i størrelsesorden 10,8 millioner i kutt over tre år og TKD har beregnet kuttene til å beløpe seg til 18 millioner over tre år.

TKD og dekan Petter Øyan (bildet over) har tatt utgangspunkt i at styret mener 2,5 % første år, ytterligere 0,5 prosent neste år, altså 3 prosent, og ytterligere 0,5 prosent i år tre, altså 3,5 prosent. Beregnet slik de andre har gjort blir beløpet for TKD 7 millioner. 

Bekymring og utfordrende

Khrono har stilt de tre dekanene likelydende spørsmål.

— Er dere bekymret for eget fakultets økonomi hvis disse foreløpige kuttene i budsjettet blir stående etter desembermøtet?

— Vi er ikke bekymret, men ser klart at det vil bli utfordrende å håndtere et kutt som foreslått, sier Nina Waaler på Fakultet for helsefag (HF).

— Det blir utfordrende blant annet grunnet at vi har rammeplaner på mange av våre programmer og kandidatmåltall fra Kunnskapsdepartementet, sier Waaler.

Petter Øyan sier at kuttet ikke vil gå utover normal drift, men går utover den satsingen hans fakultet har planlagt på postdoc og stipendiatstillinger. En satsing som er planlagt for å løfte TKD med tanke på forskningsproduksjon og publisering.

— Vi har oppsparte midler som kan omdisponeres så vi vil klare å opprettholde normal drift og behøver ikke å endre våre faste planer, sier Øyan.

Sier oppsparte midler er koblet til aktivitet

Knut Patrick Hanevik (bildet under), dekan på LUI er bekymret for for eget fakultet og aktivitetene med de kuttene som nå er foreslått.

— Vi har ikke penger på bok vi bare kan øse av. Våre oppsparte midler er avsatt til planlagte aktiviteter og kan ikke bare omdisponeres til andre aktiviteter, sier Hanevik, men legger til:

— Hvis underskuddet blir så stort som høgskoledirektørens prognose viser, er det bedre å ta kontroll nå enn å få en uhåndterbar situasjon på sikt.

Waaler svarer på spørsmål om konsekvensene for hennes fakultet kort og godt:

— Vi må redusere aktiviteten og endre planer.

— Vil dere kunne bruke av oppsparte midler/avsetninger for å håndtere det økonomiske hull som oppstår?

— Jeg vil understreke at vi ikke har oppsparte midler, men vi har utsatt aktivitet og klare planer for hvordan midlene skal benyttes, svarer Waaler.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS