Andreas Kustås mener at tilhørighet bidrar til både kvalitet og engasjement.
Andreas Kustås mener at tilhørighet bidrar til både kvalitet og engasjement.

Nyttig med arbeid utenom studiene

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI vil sørge for tilhørighet til studentforeningens 2.500 aktive, og mener at deltidsjobb ikke skal undervurderes.

Andreas Kustås, leder for studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), vil det neste året jobbe for en sterkere tilhørighet blant hans aktive studenter.

— Min erfaring er at tilhørighet bidrar til kvalitet og forbedrer tilbudet vi kan gi til BI-studentene her i Oslo.

Han vil videre arbeide for at rekrutteringsprosesser i foreningen skal være trygge og gode.

— Vi har tatt til oss dyrkjøpte erfaringer og utarbeidet rekrutteringsretningslinjer som gjelder for alle underforeninger i SBIO, sier han. Studentavisen Universitas omtalte i september 2016 at studenter ble bedt om å simulere oralsex da de ble intervjuet til BIs bartenderutvalg. 

— Og så vil jeg trekke frem viktigheten av å inkludere internasjonale studenter. Vi er heldige som har mange internasjonale studenter fra helt andre kulturer her på campus, og de tilfører en ekstra dimensjon og et ekstra perspektiv til arbeidet vi gjør på daglig basis.

Vi er heldige som har mange internasjonale studenter fra helt andre kulturer her på campus, og de tilfører en ekstra dimensjon og et ekstra perspektiv til arbeidet vi gjør på daglig basis.

Andreas Kustås

Tilhørighet er nøkkelen

— Hvordan engasjerer man best studenter?

— Det viktigste er å skape tilhørighet til det arbeidet som gjøres, og å sørge for en trygg ramme rundt foreningen.

Han forteller at SBIO sørger for at de aktive i deres 70 underforeninger får muligheten til å bygge sterkere nettverk og skaffe seg relevante erfaringer.

— Gjennom frivillig arbeid får man muligheten til å være med å organisere alt fra faglige kvelder for utvalgsmedlemmer, til fadderuke med over 4.000 deltakere. Når man klarer å skape denne tilhørigheten og tryggheten så bidrar det til et sterkt engasjement, mener han.

Selv hadde han et mål om å bli aktiv i studentforeningen da han startet, for å skaffe seg relevant erfaring.

— Jeg ble umiddelbart med i entreprenørskapsutvalget Start BI og ble etterhvert leder der, som ga meg grunnlag for å søke ledervervet for fadderuken på BI, Fadderullan.

Året i Fadderullanvervet gjorde at han fikk utfordret seg på en ny måte, og ga ham erfaringene han trengte for å søke vervet som leder av SBIO i fjor høst.

Mange gode kandidater

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

— Det er flere partier som har hatt et økt fokus på studentene de siste årene, men skal jeg nevne ett parti så er det Venstre som i stor grad anerkjenner de velferdsbehovene studenter har i dag, svarer han.

Kustås har ikke noe navn på hvem han tror blir kunnskapsminister etter valget, men mener det er mange gode kandidater.

— Jeg håper på en reflektert politiker som tør å ta til seg tilbakemeldinger fra studentene og utvise handlekraft, sier han, og legger til at vedkommende bør legge til alle studentlederne på Facebook.

Kultur for kvalitet viktigst nå

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanning, eller bør det gjøres mer?

— Jeg tror det viktigste nå er å arbeide for å skape en god kultur på de ulike institusjonene som har vært gjennom fusjonsprosesser for å sikre at kvaliteten er god nok. Oppfølgingsarbeidet er minst like viktig som selve fusjoneringen.

— Bør det være ett eller to universiteter i nord?

— Det er det langt mer egnede personer enn meg som skal få svare på, men det viktigste er at kvaliteten på institusjonene holder standarden den skal.

— Hvem blir det neste universitetet i Norge?

— Jeg holder en knapp på HiOA, selv om jeg har forstått at Høgskolen i Innlandet også har store ambisjoner på dette området.

— Mer i studiestøtte eller flere studentboliger?

— Et godt studentboligtilbud vil definitivt kunne bidra til å øke tilhørigheten til studenthovedstaden.

— Er heltidsstudenten viktig?

— Heltidsstudenten er viktig, men relevant jobberfaring fra deltidsjobber skal heller ikke undervurderes. For min del har sistnevnte gjort selve utdanningen langt mer interessant.

Kustås mener han har lært mye om mennesker og service gjennom diverse deltidsjobber ved siden av studiene, innen matvare- og restaurantbransjen, på BIs Studentservicessenter, og innen bilrekvisita.

— Denne typen deltidsjobber har gjort det lettere for meg å relatere det vi lærer på skolebenken til mer praktiske situasjoner, forteller han.

Kan aldri bli god nok

— Trakassering har vært sommerens tema i sektoren. Vet studentene hvor de kan gå for å si fra om denne type alvorlige hendelser, og er studentene hos dere godt nok i varetatt på dette området?

— Denne typen informasjon kan man aldri bli for god på. Vi har selv opprettet foreningen SBIO Human Resources for å kvalitetssikre at våre 2.500 aktive studenter er ivaretatt gjennom både rekrutteringsprosesser og daglig aktivitet. Vi har et tett samarbeid med BIs avdeling Studentpartner som jobber med å sikre studenters trivsel, men vi etterstreber alltid å bli bedre på dette området. Å ivareta studentene er strengt tatt det viktigste vi gjør.

— Bør studentenes rettigheter styrkes gjennom bedre lovmessig vern?

— Som Jens Lægreid sier så burde dette være naturlig når man skal være student på heltid. Man burde også ta en vurdering på selve begrepet «student», og reflektere over hva dette innebærer i årene fremover - spesielt ettersom man nå ser et økt tilbud av blant annet videreutdanning.

UiO-leder Jens Lægreid: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS