Hvis sammenslåingen ikke medfører en styrking av både kunstfagene i seg selv og de andre fagene ved HSL-fakultet, er det etter vår mening ingen grunn til sammenslåing. Foto: Stig Brøndbo, UiT
Hvis sammenslåingen ikke medfører en styrking av både kunstfagene i seg selv og de andre fagene ved HSL-fakultet, er det etter vår mening ingen grunn til sammenslåing. Foto: Stig Brøndbo, UiT

Dekan: Styret bør ikke føle seg bundet av tidligere vedtak om kunstfagene på UiT

Kunstfag. Argumentasjonen for at eksempelvis det juridiske miljøet skulle bestå som eget fakultet, er gode og gyldige argumenter som kan fremføres for at også det kunstfaglige miljøet kan bestå som eget fakultet, skriver dekan Sonni Olsen ved UiT.

Publisert

I et oppslag i Khrono fredag 15 juni advarer flere av landets kunstdekaner mot å legge ned Kunstfakultetet i Tromsø. I den forbindelse trekkes det frem at høringsuttalelsen fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) kan tolkes som at fakultetet egentlig ikke ønsker kunstfagene som en del av HSL-fakultetet sin fagportefølje.

Universitets-styret bør ikke føle seg bundet av sitt tidligere vedtak om å avvikle kunstfagene som eget fakultet.

Sonni Olsen

Ledelsen ved HSL-fakultet ønsker å presisere at dette ikke er tilfelle. Både ledelsen og fagmiljøene ved fakultet vil ta godt imot nye kollegaer hvis det blir et vedtak i universitetsstyre som pålegger oss en slik organisasjonsendring. La det ikke være tvil om at vi mener at kunstfagene representere en svært viktig del av fagporteføljen ved ethvert universitet, også UiT Norges arktiske universitet.

Når vi uttrykker skepsis til å integrere kunstfagene i HSL- fakultetet så er det med utgangspunkt i særlig to forhold. Det ene er at utgangspunktet for den siste reorganiseringsprosessen ved UiT var det i innstillingen til universitetsstyret foreslått en modell der det var et hovedpoeng å få en fakultetsmodell med færre brede fakultet som overbygning over beslektede områder.

Et slikt mål ble forlatt med universitetsstyrets vedtak i juni 2017, da man beholdt to andre mindre fakultet. Mye av den argumentasjonen som ble fremført for at eksempelvis det juridiske miljøet skulle bestå som eget fakultet, er også gode og gyldige argumenter som kan fremføres for at også det kunstfaglige miljøet kan bestå som eget fakultet. Universitetsstyret bør derfor ikke føle seg bundet av sitt tidligere vedtak om å avvikle kunstfagene som eget fakultet.

Det andre er at Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) siden 2009 har vært igjennom tre fusjonsprosesser. Det siste året har vi arbeidet med integrering av nye fagmiljø, blant annet gjennom en strategiprosess som er vedtatt i vårt fakultetsstyre, og som skal være førende i fire år framover. Det har vært en god prosess som har bidratt til å legge grunnmuren for å få til en god integrasjon mellom de mange fagmiljøene ved vårt fakultet.

Fusjonsprosesser er spennende, men de er også utmattende for organisasjonen. For å kunne bygge videre på den grunnmuren som er lagt i vår strategiprosess trenger vi organisatorisk ro for at HSL-fakultet skal kunne bli noe annet enn en overbygning over svært bred faglighet. HSL-fakultetet ønsker altså ikke en ny fusjon nå, men vi vil som sagt forholde oss til et eventuelt vedtak i universitetsstyret som pålegger oss en slik organisasjonsendring.

Et slikt vedtak må også ta høyde for at en integrering av kunstfagene i HSL-fakultet vil kreve en omfattende og grundig prosess slik at vi får reelle faglige synergier. Hvis sammenslåingen ikke medfører en styrking av både kunstfagene i seg selv og de andre fagene ved HSL-fakultet, er det etter vår mening ingen grunn til sammenslåing.​

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS