Rektor Kari Toverud Jensen sier hun opplever det som positivt at departementet i sin årlige tilbakemelding har kritiske merknader til de samme områder som høgskolen selv har lagt vekt på. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor Kari Toverud Jensen sier hun opplever det som positivt at departementet i sin årlige tilbakemelding har kritiske merknader til de samme områder som høgskolen selv har lagt vekt på. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Departementet puster HiOA i nakken

Departementet skriver at HiOA publiserer for lite, har for lite ekstern finansiering og vil ha mindre studentfrafall. — I tråd med våre vurderinger, sier rektor Kari Toverud Jensen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I den årlige tilbakemeldingen som Kunnskapsdepartementet gir til universiteter og høgskoler, er et viktig punkt at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) publiserer for lite. Til tross for at publiseringen er på nivå med andre statlige høgskoler, mener departementet at en høgskole med fem doktorgradsprogrammer og høy kompetanse på det vitenskapelige personalet burde greie bedre.

Ifjor hadde HiOA 0,38 publikasjonspoeng per fagårsverk, mens målet er å komme opp i 0,8 i 2015.

«Departementet forutsetter at styret griper fatt  dette, særlig gitt at høgskolen vurderer risikoen på området i de nærmeste årene som kritisk», står det i tilbakemeldingen.

Opptatt av det samme

Høgskolestyret skal diskutere tilbakemeldingen på styremøtet 3. september. Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen sier at departementets tilbakemelding i stor grad samsvarer med høgskolens egne vurderinger.

For å nå våre mål må vi forske mer og bedre. Vi har iverksatt en lang rekke tiltak for å oppnå dette.

Kari Toverud Jensen

— For å nå våre mål må vi forske mer og bedre. Vi har iverksatt en lang rekke tiltak for å oppnå dette. Det gjelder også eksternfinansiering og spesielt EUs forskningsprosjekter. At vår eier, Kunnskapsdepartementet, også er opptatt av dette er bra og bekrefter at vi må fortsette å prioritere disse viktige målene, sier hun.

Må skaffe mer penger selv

Departementet skriver at et annet hovedproblem for HiOA har for lav ekstern finansiering av forskning, blant annet fra Norges Forskningsråd (22,3 millioner kroner i 2012, ifølge Database for høyere utdanning, DBH). Ifølge departementet er økt ekstern forskningsfinansiering nødvendig for at høgskolen skal oppfylle egne ambisjoner om høyere kvalitet.

Dessuten sier departementet at HiOA burde greie å skaffe seg høyere inntekter på oppdragsforskning og gavefinansiert forskning. I 2012 utgjorde dette bare 2,6 prosent av de totale inntektene på 1,7 milliarder kroner, sammenlignet med 3,27 prosent i 2008, viser tall fra DBH.

Ifølge departementet er frafallet også en utfordring. Tall fra DBH viser at andelen bachelorstudenter som fullfører på normert tid var 51,7 prosent, mens andelen som fullfører i henhold til avtalt studieplan var 89,5 prosent i 2012. Tilstandsrapport for høyere utdanning viste at 28,5 prosent av studentene som begynte høsten 2009 hadde sluttet før de skulle vært ferdige med studiene våren 2012.

Tiltak satt i verk

Kari Toverud Jensen viser til en rekke tiltak som er satt i verk, blant annet at større fokus på at FoU-tid skal føre til forskningsresultater og at nyansatte skal ha formell forskerkompetanse. Det etableres forskergrupper på fakultetene og doktorgradsprogrammer og finansiering av stipendiater prioriteres. Et eksempel på hva som gjøres for å øke publiseringen, er  at det settes i gang antologiprosjekter flere steder på høgskolen. I tillegg jobbes det for å få flere EU-prosjekter.

— Dette er tiltak som det tar lang tid å gjennomføre og hvor effekten først vil vise seg etter flere år. At vi har økt publiseringen med seks prosent fra 2011 til 2012 viser at vi er på rett vei. At vår eier har stort fokus på dette er bra. Det gir oss en viktig støtte til å gjennomføre mange viktige, men vanskelige, tiltak som vil gjøre høgskolen enda bedre og enda viktigere for samfunnet, sier hun.

Når det gjelder departementets bekymring for frafall og gjennomføring, sa studiedirektør Marianne Brattland til Khrono tidligere i sommer:

— Vi ligger godt an når det gjelder andelen som gjennomfører, men mange bruker lang tid. Det har sammenheng med at vi har mange deltidsstudenter, og mange studenter som kombinerer jobb og studier i en eller annen form. Vi er opptatt av å få flere til å gjennomføre på normert tid, ikke minst på masterstudiene, der andelen er lav, sa hun.

Får ros også

Det er ikke bare kritikk å få fra departementet, for HiOA får også ros på en del punkter. Blant annet mener departementet at høgskolen har en tydelig profil, et godt samfunnsperspektiv og jobber bra med samspillet mellom forskning og utdanning.

Ikke minst er departementet fornøyd med at HiOA har jobbet systematisk med innføringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Der beskrives læringsutbyttet som det forventes at alle kandidater som har fullført utdanningen skal ha.

«Prosessene synes å være godt forankret i organisasjonen, og dette har ført til økt bevissthet om sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene i studieprogrammene og undervisnings- og vurderingsformer. Dette er veldig bra», skriver KD i tilbakemeldingen.

HiOA blir ikke innkalt til nytt etatsstyringsmøte i departementet før i 2014. Ifølge tildelingsbrevet for 2013 er vanlig praksis at disse møtene skal skje annethvert år, hvis det ikke er spesielle forhold som tilsier noe annet. I år skal 18 universiteter og høgskoler «inn på teppet» og forklare seg om sine resultater.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS