Kreerte elleve nye doktorer på HiOA

Tirsdag arrangerte Høgskolen i Oslo og Akershus kreeringsseremoni.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag 30. mai ble det for aller første gang arrangert en egen kreeringsseremoni på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Der fikk de 11 nye doktorene utdelt vitnemålene sine. Tidligere har kreeringen foregått på «HiOA-dagen», men fra og med i år vil det arrangeres en egen seremoni, ifølge høgskolens nettside.

— Et doktorgradsarbeid er per definisjon produksjon av ny kunnskap. Dere har oppdaget noe. Dere har funnet ut noe nytt. Og ved å vise deres evne til å gjøre det, er dere verdig den høyeste akademiske grad, sa rektor ved høgskolen, Curt Rice, i åpningstalen sin.

Totalt ble elleve doktorer kreert, fire fra profesjonsstudier, én fra bibliotek- og informasjonsvitenskap og seks fra sosialt arbeid og sosialpolitikk.

De elleve er:

1. Silje Maria Tellmann, ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Avhandlingens tittel: Experts in public policymaking: influential, yet constrained.
Disputas 5. februar 2016.

Avhandlingen undersøker bruken av eksperter i politikkutforming, og hvordan de får innflytelse på politikk ved å delta i offentlige utvalg.

2. Andreas Eriksen, ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Avhandlingens tittel: Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue.
Disputas 4. mars 2016.

Denne moralfilosofiske avhandlingen handler om hvordan profesjonsetikkens rollemoral forholder seg til allmennmoralen.

3. Mari Lande With, ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Avhandlingens tittel: Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010.
Disputas 9. desember 2016.

Prosjektet omhandler rekruttering til og avgang fra læreryrket i perioden 1975 til 2010 og er basert på analyser av data fra administrative registre. Lærergruppene i fokus er allmennlærere/grunnskolelærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning fra universitetene.

4. Kjersti Nesje, ph.d.-programmet i profesjonsstudier.

Avhandlingens tittel: Opplevelsen av å passe til yrket: En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning.
Disputas 23. januar 2017.

I avhandlingen utforsker Nesje hvordan egenskaper, som tradisjonelt sett har blitt løftet frem som sentrale for å være en god sykepleier, er relatert til deres opplevelse av å passe til yrket.

5. Åse Kristine Tveit, ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Avhandlingens tittel: Rom for barn: Norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet.
Disputas 14. juni 2016.

Avhandlingen undersøker hvordan og hvorfor folkebibliotekenes tilbud til barn ble etablert og utviklet, og etter hvilke mål og strategier de ble drevet.

6. Aurélie Picot, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Avhandlingens tittel: Child Protective Services and Family Cultures: A comparative study of Norway and France.
Disputas 14. januar 2016.

I avhandlingen utforsker Picot barneverntjenester i to land, Norge og Frankrike. Videre bruker hun denne kunnskapen for å sette i perspektiv barnevernslov og barnevernspolitikk i begge landene.

7. Hilde Aamodt, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Avhandlingens tittel: «Jeg ser noe som du ikke ser». Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser?
Disputas 6. desember 2016.

Avhandlingen viser hvordan barnevernets ansatte er underlagt en type makt som virker styrende på praksis uten at disse styringsmekanismene umiddelbart er synlige for den enkelte.

8. Gry Velvin, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Avhandlingens tittel: Psychosocial aspects of adults with Marfan syndrome. A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue.
Disputas 8. desember 2016.

Avhandlingen handler om psykososiale utfordringer for personer som har diagnosen Marfan syndrom. Marfan syndrom er en potensielt livstruende arvelig bindevevssykdom som påvirker hovedpulsåren og hjertet, synet og skjelettet.

9. Åsmund Hermansen, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Avhandlingens tittel: Retaining Older Workers.
Disputas 13. desember 2016.

I avhandlingen undersøker Hermansen forutsetningene for å fastholde eldre arbeidstakere i arbeid, og hvorvidt ulike tiltak som tilbys av arbeidsgivere for å redusere tidligpensjonering, har en effekt.

10. Janne Thu Ilstad, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Avhandlingens tittel: «Barnets tilknytning til riket». Et retorisk og dekonstruktivt perspektiv på juridisk argumentasjon i asylsaker.
Disputas 14. desember 2016.

Barn som sammen med sine foreldre har bodd flere år i Norge etter endelig avslag på asylsøknaden, kan få oppholdstillatelse på grunn av sin «tilknytning til riket.» I avhandlingen undersøkes barnas rettsstilling i asylprosessen, gjennom problemstillingen: Hvordan blir barnets tilknytning til riket begrunnet, vektet og forstått i Utlendingsnemndas vurderinger i asylsaker?

11. Kristian Heggebø, ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Avhandlingens tittel: Hiring, firing and health- A Cross-National Comparative Perspektive
Disputas 16. desember 2016.

Avhandlingen handler om personer med helseproblemer sin arbeidsmarkedstilknytning i Skandinavia og Europa, og i hvilken grad helsen blir påvirket negativt av å bli arbeidsledig.

(På bildet: Fra venstre Curt Rice, prorektor Morten Irgens, Janne Thu Ilstad og prodekan Ivan Harsløf ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Foto: Sonia Balci/HiOA)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS