universitetet i Agder

Kraftig økning i sykefraværet

Sykefraværet ved Universitetet i Agder økte med 40 prosent i 2022. Stress og flere infeksjoner da folk kom tilbake på kontorene trekkes fram som årsaker.

Korona og influensa må ta mye av skylden for den store økningen i sykefraværet i 2022.
Korona og influensa må ta mye av skylden for den store økningen i sykefraværet i 2022.
Publisert Oppdatert

I 2022 ble det totale sykefraværet ved Universitetet i Agder på 4,92 prosent. Det er under snittet for hele Norge, men likevel en økning på 40 prosent fra 2021.

Det egenmeldte fraværet har økt med 90 prosent siden 2021 og det legemeldte fraværet med 30 prosent.

Dermed nærmer UiA seg det nasjonale snittet, som ifølge Statistisk sentralbyrå totalt ble på 6,8 prosent i 2022, det høyeste siden 2009.

— Ikke overrasket

Økningen i sykefravær ble diskutert på styremøtet ved UiA onsdag.

— Jeg er ikke overrasket. Jeg har selv sett den enorme belastningen som kom på de ansatte med covid og det er ikke overraskende at det fører til sykmeldinger, sa styremedlem Målfrid Tangedal, som er valgt inn av teknisk/administrativt ansatte.

Universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen sa at årsakene til økningen er sammensatte.

— Noen steder er det arbeidskonflikter, andre steder har det være mye infeksjoner og andre kan ha barn som sliter. Vi jobber individuelt med oppfølging av sykefraværet, men vi må også jobbe strukturelt med det. Dette er en stor sak som vi skal jobbe med i 2023, blant annet på en ledersamling som vi skal ha i mai, sa Smith-Tønnessen på styremøtet.

Hun sa at aktuelle tiltak kan være bedre opplæring i å følge opp sykefravær og stressmestringskurs for stipendiater.

—Vi skal også jobbe mer med tilstedeværelse på universitetet, for dette kan også handle om stress med å stå alene med oppgaver, sa hun.

Høyest blant kvinner

Sykefraværet var langt høyere for kvinner enn for menn ved UiA i 2022, med en fordeling på 69 prosent på kvinner og 31 prosent på menn. Kvinneandelen øker i takt med lengden på fraværet og kvinner tar også ut flest omsorgsdager.

Stipendiater er den stillingsgruppen som har det høyeste fraværet, deretter kommer rådgivere, universitetslektorer, førsteamanuensis og seniorrådgivere, går det fram av rapporten som ble lagt fram på styremøtet ved UiA.

— Vi kan ikke unngå å merke oss at det er slik hos oss som i resten av samfunnet: Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Kvinner har for eksempel i stor grad tatt hovedstøyten med barn som måtte være hjemme under pandemien. Selv om dette er et problem som gjelder samfunnet som helhet, fratar ikke det oss ansvar, sa styremedlem Gro Renée Rambø, som også er valgt inn av faglig ansatte.

Hun viste også til tall som viser at menns publiseringsfrekvens gikk opp under pandemien, mens det gikk ned for kvinner.

Økning i hele Norge

For Norge som helhet var sykefraværet i 2022 det høyeste siden 2009, viser nye tall fra SSB.

Sykefraværsprosent på 6,8 prosent i 2022 innebærer 39,2 millioner tapte dagsverk i løpet av hele året. Det er 4,2 millioner flere tapte dagsverk enn i 2021 og en økning på 12 prosent, ifølge SSB.

– 2022 var preget av mye korona- og influensa, i tillegg til en mer normal arbeidsdag for mange med like mye kontakt som tidligere og mindre hjemmekontor. Det høye sykefraværet i 2022 gjenspeiler dette, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn, ifølge ssb.no.

Powered by Labrador CMS