Vil ha handlingsplaner for økt mangfold og inkludering

Publisert - Sist oppdatert
Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Rune Keisuke Kosaka.

Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Rune Keisuke Kosaka.

Nytt år. Man må ha et arbeids- og studiemiljø der det blir slått hardt ned på grenseoverskridende adferd, skriver leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Rune Keisuke Kosaka.

Som leder ved Norges neste universitet håper jeg selvsagt at kunnskapsministeren følger opp med satsninger innenfor vår faglige portefølje.

Det er et stort behov for et universitet med tydelig profesjonsvitenskapelig profil, og høy arbeidslivsrelevans. Med flere utdanninger under sterkt politisk press er det viktig at dette følges opp med midler for å kunne fylle oppgavene vi har blitt tildelt. HiOA har utdanninger som er helt nødvendige for å fylle velferdsstatens behov for høyt kvalifiserte profesjonsutøvere.

Man må ha et arbeids- og studiemiljø der det blir slått hardt ned på grenseoverskridende adferd.
Rune Keisuke Kosaka
Leder, Studentparlamentet HiOA

På nasjonalt nivå er det et stort ønske om at man fra politisk hold støtter opp om og følger opp arbeidet med å skape trygge rammer for studenter og ansatte i akademia.

Man må ha et arbeids- og studiemiljø der det blir slått hardt ned på grenseoverskridende adferd. Jeg ønsker at man setter tydelige krav til alle utdanningsinstitusjonene om at det skal utarbeides handlingsplaner for økt mangfold og inkludering.

For at høyere utdanningssektor skal kunne fortsette å levere forskning og kandidater på høyt nivå er det viktig at man har et finansieringssystem som gjør det lett for institusjonene å følge opp sine egne langsiktige strategiske satsninger.
Fakta

Studentledernes ønsker for 2018

Khrono har invitert landets studentledere til å trekke fram viktige saker og ønsker for studentene i forkant av 2018.

Les alle innleggene, etter hvert som de publiseres, her:

Studentledernes ønsker.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.

Ansettelse. Internasjonalisering må ikke bli et mål i seg selv, på bekostning av kvaliteten til OsloMet, skriver representanter til ansettelsesutvalget på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet.