Rektor Kari Toverud Jensen mener at HiOA er godt rustet for å bidra med for å utvikle kompetansen i NAV. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor Kari Toverud Jensen mener at HiOA er godt rustet for å bidra med for å utvikle kompetansen i NAV. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA vil hjelpe NAV

Høgskolen har planer om å både kurse og forske på NAV-ansatte. Fra 2015 kommer HiOA/NAV-enheten.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har tildelt den nye HiOA/NAV-enheten 1,9 millioner kroner for å utvikle et eget miljø som skal bidra til å løse de store utfordringene NAV står overfor. Både forskning om NAVs måter å jobbe på og kompetanseutvikling for NAVs nærmere 20.000 medarbeidere planlegges.

NAV-reformen, som ble innført i perioden 2006-2011, har ikke gitt de ønskede resultatene.

«Ingen positive effekter for hverken arbeidsløse, syke, personer som går på sosialhjelp eller de som dropper ut av videregående skole», konkluderte to forskningsrapporter fra Frisch-senteret og Uni Research Rokkansenteret nylig. Disse er en del av Forskningsrådets omfattende evaluering av NAV-reformen.

Glad for bidrag

Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt (bildet under), sier at NAV er glad for initiativet som Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har tatt.

Hvis vi eksempelvis kunne få noen doktorgrader inn mot det NAV driver med, ville det vært en viktig byggestein i samarbeidet.

Yngvar Åsholt

— Etter NAV-reformen i 2006 er måten vi arbeider på endret. Vi trenger å vite mer om effektive og kunnskapsbaserte måter å jobbe på, og det er også viktig for oss at studenter gjennom sin utdanning får god kunnskap og kompetanse om hverdagen som vil møte dem som ansatte i NAV, sier han.

(Foto: nyebilder.no)

Åsholt sier at NAV har jobbet i flere år med å få til et nærmere samarbeid med universiteter og høgskoler.

— Det er viktig at universiteter og høgskoler tar inn over seg at arbeid som velferdspolitisk virkemiddel er styrket gjennom NAV-reformen og tilbyr den kompetansen som NAV som en svært stor arbeidsgiver trenger. Derfor ønsker vi et samarbeid som kan hjelpe oss med å dekke våre kompetansebehov og samtidig bidra til innovasjon rundt måten vi møter de utfordringene vi står overfor på, sier han.

En arbeidsgruppe ledet av professor Lars Inge Terum (bildet under) ved Senter for profesjonsstudier (SPS) skal levere en utredning om nyskapningen innen 1. september, men midlene til å opprette den ble bevilget allerede på høgskolestyrets juni-møte.

(Foto: Benjamin A. Ward, HiOA).

Ser muligheter for HiOA

Rektor Kari Toverud Jensen sier at det var nødvendig å få saken opp på junimøtet.

— Siden plan- og budsjettprosessen er endret fra tidligere år, la arbeidsgruppen fram en foreløpig skisse til styremøtet, sier hun.

Enheten skal etableres fra 2015, og pengene som er bevilget skal brukes til å lønne  en koordinator og til administrasjon og drift i 2015 og 2016. Etter dette skal enheten evalueres.

Ifølge et notat skrevet av Toverud Jensen er bakgrunnen for satsingen at NAV har spesifisert sine kunnskaps- og kompetansebehov, som blant annet innebærer at NAV vil bidra til at det opprettes to-fire robuste kunnskapsmiljøer som kan støtte opp om kompetanseutviklingen blant NAV-ansatte.

— HiOA har unike muligheter til å utvikle et miljø eller enhet der eksisterende ressurser koordineres og utvikles og gis et institusjonelt «ansikt», skriver hun.

Flere miljøer

Toverud Jensen viser blant annet til at HiOA nylig har etablert Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, som medfører at høgskolen i dag framstår som et av Norges tyngste og største fagmiljøer innen anvendt samfunnsforskning. Hun viser også til fagmiljøene ved Fakultet for helsefag og Fakultet for samfunnsfag, som har kompetanse innen studier av helse, ulikhet og velferd. De har også et felles emne i «Supported employment», som er utviklet etter initiativ og i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Må finne en modell

I tillegg viser hun til at høgskolen nå etablerer «School of Management», som kan utvikle skreddersydde lederutviklingsprogrammer rettet mot ulike nivåer i NAV. Dessuten har Senter for profesjonsstudier kompetanse innen studier av profesjonsutøvelse, beslutninger og skjønnsutøvelse. Alt dette tilsammen, mener hun gjør at HiOA vil være en attraktiv samarbeidspartner for NAV.

— Den store utfordringen blir å finne en modell som evner å koordinere og knytte forbindelser mellom de ulike miljøene og aktørene, og som kan opptre målrettet mot NAV, sier hun.

Vil ha med flere

NAV har en representant i arbeidsgruppen som jobber med å utvikle HiOA/NAV-enheten. Det er fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo. I tillegg jobber en ansatt i NAVs stab med å utvikle samarbeidet.

— Samarbeidet med HiOA er en uavhengig og selvstendig del av et større prosjekt som både handler om å finne nye, kunnskapsbaserte måter å arbeide på, og også å finne ut hvilken kompetanse NAV egentlig trenger. Vi har oppfordret andre miljøer i universitets- og høgskolesektoren til å ta denne typen initiativ også, og håper å få til tilsvarende samarbeid andre steder i landet. Et enkelt miljø vil ikke alene kunne dekke våre behov, sier han.

Trenger forskning

Han håper at et resultat av samarbeidet med HiOA blir at det blir forsket mer på NAVs måter å jobbe på og hvordan NAVs utfordringer kan møtes.

— Hvis vi eksempelvis kunne få noen doktorgrader inn mot det NAV driver med, ville det vært en viktig byggestein i samarbeidet. Det samme gjelder lokalt samarbeid gjennom utviklingsprosjekter på tjenesteområdet. Vi trenger god forskning på NAV, sier han.

Til gjengjeld sier han at NAV vil kunne tilby praksisplasser til studenter. Det kan også bli aktuelt å samarbeide om å utvikle nye faglige retninger, for eksempel når det gjelder inkludering i arbeidslivet. Her er emnet «Supported employment» et eksempel.

Trenger hjelp utenfra

Foreløpig er det ikke avklart konkret hva HiOA/NAV enheten skal tilby av produkter og tjenester, men ifølge Åsholt er det viktig både at det utdannes studenter som har kunnskap kompetanse som er mer relatert til NAV-kontorenes hverdag, samt at det er stort behov for etter- og videreutdanning av NAVs egne ansatte.

— Alt dette kan ikke skje internt, og da kan høgskolen bli viktig. Hvis vi lykkes med dette samarbeidet, kan NAV-ansatte få mulighet til å etterutdanne seg i regi av høgskolen. Det er veldig spennende at så mange ressurssterke miljøer på HiOA har engasjert seg i dette, sier han.

I tillegg til Lars Inge Terum sitter dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag og dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag i arbeidsgruppen. Det gjør også senterleder Kåre Hagen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, instituttleder Arild Steen ved AFI, fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo og Ellen Merethe Magnus fra fellesadministrasjonen på HiOA.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS