Aksjon i Bergen torsdag 14. mars: Daniela Limu Raetta (13), Maryan Ali (13) og Ariana Lima (13) fra Slettebakken skole synes de voksne bør høre på ungdommens klimarop. Foto: Silje Katrine Robinson
Aksjon i Bergen torsdag 14. mars: Daniela Limu Raetta (13), Maryan Ali (13) og Ariana Lima (13) fra Slettebakken skole synes de voksne bør høre på ungdommens klimarop. Foto: Silje Katrine Robinson

Studentene streiker for fremtiden

Klimastreik. Klimakampen er en kamp for vårt livsgrunnlag. Det er et spørsmål om et større klimabudsjett for fremtidige generasjoner. Klimastreiken angår på alle måter oss som snart skal inn i yrkeslivet.

Publisert Oppdatert

Det er et viktig prinsipp i den liberale staten at folket skal kunne påvirke og forandre samfunnet på fredelig vis. Det er også viktig for arbeidsliv og velferdsstaten at streik kan benyttes som virkemiddel for å forhandle frem samfunnets goder og byrder, også for fremtiden.

Klimakampen er generelt en avveining mellom utgifter for større klimatiltak i dag, mot enda større utgifter i morgen, utover kostnader tilknyttet klimatilpasninger eller irreversible miljøkonsekvenser. Selvfølgelig skal det grønne skiftet foregå på en demokratisk styrt måte. Dette er ikke hva debatten går på.

Vi utdannes ikke bare for å akseptere verden som den er i dag. Våre utdanninger skal bidra til å sette samfunnet på en mer bærekraftig kurs.

Olav Soldal

Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer og krever handling så raskt som mulig. Klimaet endres i rekordtempo og risikoen for de irreversible konsekvensene ved klimaendring krever politisk handlekraft. Dette er det unge nå streiker for landet rundt. Vi i Liberale Studenter mener at studenter har all rett til, og god grunn til å streike for økte utslippskutt.

Venstre er en avgjørende miljøstemme på Stortinget. Og Venstre har gjort mye viktig siden de gikk i regjering i 2018:

  • ENOVA har fått en ny slagkraft som akselerator for grønn teknologi og energi og bidrar til alt fra havvind på Vestlandet til nullutslippshavner i Oslo
  • Det har blitt investert mer enn 7,75 milliarder kroner på klima og miljøtiltak
  • Elbil og elferge-veksten fortsetter og transportutslippene går ned
  • CO2-avgiften har blitt strammet til og skal nå økes år for år
  • Regnskogsatsingen sørger for færre utslipp fra avskoging globalt
  • 15 næringssektorer har levert inn veikart for utslipp gjennom ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Kanskje viktigst inngår i disse dager klima og miljøministeren en bindende avtale med de andre EU-landene som forplikter Norge til å oppfylle sine løfter i Parisavtalen. Gjennom denne avtalen vil EFTA-domstolene derfor kunne straffe fremtidige regjeringer om de ikke tar grep.

Likevel synes ikke Liberale Studenter at nok er gjort. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Som Venstre sier i sitt prinsipprogram: Miljøutfordringene kan løses på demokratisk vis. Da må demokratiet og det liberale samfunnssystemet forøvrig brukes til å legge om samfunnet i miljøvennlig retning.

Som rektor ved NTNU, Gunnar Bovim påpekte: Elever og studenter som streiker i dag er morgendagens ledere. Vi utdannes ikke bare for å akseptere verden som den er i dag. Våre utdanninger skal bidra til å sette samfunnet på en mer bærekraftig kurs. For å få til dette må unges stemme høres. Og dette gjøres best utenfor forelesningssalen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!