Slik ser arkitektene for seg nye Campus Lillestrøm, som Grund-utvalget også ønsker seg. Illustrasjon: Øie Eieindom
Slik ser arkitektene for seg nye Campus Lillestrøm, som Grund-utvalget også ønsker seg. Illustrasjon: Øie Eieindom

Dropper forslag om massiv utflagging til Akershus

Ideen om å flytte all lærerutdanning ved høgskolen til Kjeller er lagt død. I stedet vil Grund-utvalget lage en arena for innovasjon.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Campus Kjeller bør flyttes til Lillestrøm og få to nye sentre:

  • Et for tverrprofesjonell samarbeidslæring
  • Et for livslang læring.

Det foreslår utvalget ledet av professor Jan Grund, som leverer sine forslag til faglig profil for Campus Kjeller/Lillestrøm til høgskoledirektøren i dag.

Forslaget om å flytte hele Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering til Kjeller blir ikke lagt fram.

«Utvalget forstår de mange negative reaksjonene på forslaget», står det i rapporten.

Les også: Går hardt ut mot utflagging fra Oslo

I rapporten skriver Jan Grund at forslaget om å flytte lærerutdanningen ble lansert fordi man ønsker å tenke utover de nærmeste årene, det vil si for en framtid der det kan bli aktuelt å flytte aktiviteter ut av Pilestredet.

«Spørsmålet om å løse en framtidig plassmangel ligger imidlertid utenfor dette utvalgets mandat, og det var derfor enighet om ikke å lansere det som et forslag», står det.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på HiOA, Morten Kielland, er glad for at flyttingen av lærerutdanningen er skrinlagt.

— Vi har fått mange tilbakemeldinger fra folk som er glade for at vi tok opp saken, og jeg er veldig fornøyd med at forslaget om flytting av lærerutdanningen blir droppet, sier han.

To nye sentre

I stedet vil utvalget gjøre Campus Kjeller/Lillestrøm til en arena for innovasjon. Utvalget mener at HiOA må ta på alvor det store behovet for innovasjon for å kunne utvikle studiene slik at de møter også framtidens behov i arbeidslivet, og vil gjøre Campus Kjeller/Lillestrøm til  en «motor» i utvikling av nye lærings- og vurderingsformer og fleksible studietilbud for hele landet.

Forslaget går ut på å etablere to sentre på campusen. Det ene senteret, Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring, skal skapes i samarbeid med viktige helseaktører i regionen, særlig Ahus og kommunene, og skal bidra til et godt samarbeid mellom akademia, helsevesenet og næringslivet. Ifølge rapporten er utgangspunktet at samarbeid på tvers av utdanningene er avgjørende for at de ulike yrkesgruppene skal mestre framtidens kompetansekrav.

Det andre senteret skal være et senter for livslang læring, som knytter campusen tett opp mot arbeidslivet. Senteret skal være en møteplass, en innovativ arena og et kunnskapssamarbeid mellom aktører fra arbeidslivet og fagfolk fra HiOA. Fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer skal utvikles, gjerne i samarbeid med School of Management og Program for fremragende profesjonskvalifisering på HiOA, ifølge Grund-rapporten.

Grund-utvalget understreker at det er avgjørende for å lykkes med innovasjonssatsingen at den er godt forankret i ledelsen. Derfor foreslås det at forskningsdirektøren får det faglige lederansvaret for å få etablert og gjennomført innovasjonsarena Kjeller/Lillestrøm.

Vil til Lillestrøm

Grund-utvalget oppfordrer ledelsen ved HiOA om å vurdere flytting av campusen fra Kjeller til Lillestrøm.

«Vi forslår at HiOA undersøker muligheten for å etablere en ny campus sentralt i Lillestrøm ut fra kommunikasjonshensyn og at campusen skal være lett tilgjengelig for studenter og ansatte med offentlig kommunikasjon», heter det.

Les også: HiOA planlegger å flytte fra Kjeller til Lillestrøm

Grund-utvalget foreslår at det blir satt i gang en bred høringsprosess om utvalgets forslag, før ledelsen legger fram et forslag til operativ og strategisk profil for Campus Kjeller/Lillestrøm for styret høsten 2015.

Les også: Grunds blogginnlegg 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS