Campus Lillestrøm planlegges midt i Lillestrøm, nær togstasjonen. Ulike plasseringer vurderes nå, og samtidig har et forslag om hvilke utdanninger og miljøer som skal flytte dit vært på høring. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm
Campus Lillestrøm planlegges midt i Lillestrøm, nær togstasjonen. Ulike plasseringer vurderes nå, og samtidig har et forslag om hvilke utdanninger og miljøer som skal flytte dit vært på høring. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm

Helse eller livsfase på den nye Campus Lillestrøm

Rektor Curt Rice ved HiOA vil gå videre med planer om å gjøre Lillestrøm til en helseteknologisk campus eller et livsfaselaboratorium, men har heller ikke skrinlagt andre alternativer.

Helseteknologisk campus eller et livsfaselaboratorium. Dette er de to alternativene som nå skal utredes videre som profil for den nye campusen som Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger på Lillestrøm.

Helseteknologi er ett av tre alternativer foreslått av en arbeidsgruppe som rektor Curt Rice nedsatte for å utrede faglig innhold på den nye campusen på Lillestrøm, som skal erstatte dagens campus på Kjeller. Arbeidsgruppens rapport var på høring med frist 21. mars.

Les også: Fakulteter kritiserer sterkt Lillestrøm-planene

I tillegg til helseteknologi var alternativene fra arbeidsgruppen å gjøre Lillestrøm til en campus for samfunnsteknologi og kommunikasjon eller en campus for innovasjonsteknologi. Dette siste alternativet innebar å flytte hele Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) fra Pilestredet til Lillestrøm, noe TKD gikk kraftig i mot i sin høringsuttalelse. Forslaget om å flytte fagmiljøer fra Oslo sentrum til Lillestrøm har ført til sterke reaksjoner både blant studenter og ansatte i flere miljøer.

Les også:

Jeg står fast ved at saken i dag mangler nødvendige vurderinger av fordeler og ulemper ved ulike alternativ, men det er nettopp denne prosessen vi går inn i nå.

Gro Jamtvedt

Ingen alternativer er skrinlagt
foreløpig.

Curt Rice

Det nye forslaget om en «livsfase-campus» kom fram under høringen og ble foreslått av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

Ingenting skrinlagt

Selv om rektor Curt Rice (bildet under) ifølge en nyhetssak på høgskolens ansattesider har bestemt å gå videre og utrede alternativene helseteknologi og livsfase som faglig profil for den nye campusen på Lillestrøm, sier han til Khrono at ingen alternativer er skrinlagt foreløpig.

— Ledergruppa gjorde i et møte rett før påske en første vurdering av forslagene som har kommet inn både gjennom høringsrunden, og fra arbeidsgruppas opprinnelige rapport. Utover våren fortsetter vi arbeidet med å konkretisere innholdet i de løsningsalternativene som høringsinstansene og ledergruppa har størst tro på. Uansett hva vi lander på, må forslaget sikre en viss fleksibilitet, gitt at flytting først skjer i 2023, skriver han i en epost.

For framtiden

Rice sier videre at han vil minne om at dette prosjektet handler om langsiktig planlegging og utvikling av campusstrukturen og kjernevirksomheten for framtiden.

— For å imøtekomme samfunnets behov best mulig framover, krever det at vi satser mer tverrfaglig og er innovative når det gjelder å utvikle fagområdene, utdanningen og forskningen vår, sier han.

— En ny campus på Lillestrøm gir oss mulighet til å utvikle fagporteføljen vår på et moderne og tilpasset campus, i et område i rask vekst og med gode muligheter for samarbeid med arbeids- og næringsliv. Og dette til gode for morgendagens studenter, yrkesutøvere og samfunnet for øvrig, sier han.

Les også: Rektor Rice tar kritikken med knusende ro

Helse og livsfase

Ifølge høgskolens nettside skal alternativet som går ut på å gjøre Lillestrøm til en helseteknologisk campus utredes videre. Dette går ut på å samlokalisere deler av de helsefaglige utdanningene og de teknologiske utdanningene som har en kobling mot helse med Romerike helsebygg, som ligger i Lillestrøm sentrum, samt etablere et tettere samarbeid med offentlige helseaktører i regionen.

Les også hioa.no: Lillestrømprosess etter høringsrunden

Dessuten ønsker ledelsen også å utrede nærmere et forslag fra dekan Knut Patrick Hanevik ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) om en innovativ livsfase-campus på Lillestrøm, kalt «livsfaselaboratoriet HiOA».

Dette er, ifølge høringsuttalelsen fra LUI «et konsept der en linje av utdanning og forskning sammen gir en forståelse av og innhold til livskvalitet i ulike faser av (lærings)livet».

Her tenker LUI seg at også andre fagmiljøer enn de helsefaglige kan være med, blant annet sosialfaglige utdanninger fra Fakultet for samfunnsvitenskap og forskningsmiljøer ved Senter for velferds- og arbeidslivforskning (SVA). Også noen miljøer fra LUI kan gi bidrag her, går det fram av forslaget, som nå har vunnet gehør hos HiOA-ledelsen.

Kritiske fakulteter

I høringen om hvilke utdanninger og faglige miljøer som skal plasseres på en ny campus på Lillestrøm sprikte uttalelsene, men de fire fakultetene ved HiOA var alle sterkt kritiske til rapporten «Campus Lillestrøm», der de tre alternative forslagene til faglig innhold på den nye campusen ble presentert.

Fakultet for helsefag sier i sin uttalelse at ingen av alternativene som arbeidsgruppen foreslår framstår som reelle.

«Til det ligger det et for begrenset faktagrunnlag i bunn og det er ikke gjort noen vurderinger av de reelle fordelene og ulempene ved alternativene». Dermed mener fakultetet at det må gjøres langt grundigere vurderinger, hvis flytting til campus Lillestrøm skal være noe mer enn en vanlig  flyttesak, der virksomheten som i dag er på Kjeller flyttes til Lillestrøm.

Svakt utredet

Dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsefag (bildet under) sier til Khrono at saken hittil er for dårlig utredet.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

— Jeg står fast ved at saken i dag mangler nødvendige vurderinger av fordeler og ulemper ved ulike alternativ, men det er nettopp denne prosessen vi går inn i nå, sier hun. og legger til:

—Ingen ting er bestemt eller avklart og saken går inn i en ny og viktig fase. Jeg ser fram til å få flere fakta på bordet.

Dekan Egil Trømborg ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) peker også på svak utredning.

«Manglende risikovurdering og konsekvensutredning, og dessuten sterk motstand fra alle fakultetets fagmiljøer som vurderes flyttet fra Pilestredet til Lillestrøm, gjør at fakultetet mener at «det mest forsvarlige løsningsalternativet er at campus Lillestrøm etableres med de fagmiljøene som i dag er beliggende på Kjeller», står det i høringsuttalelsen fra TKD.

Positive til videre prosess

Trømborg (bildet under) sier nå at det var all usikkerheten knyttet til konsekvensene, positive og negative, av de andre flyttealternativene, som gjorde at TKD gikk inn for å kun flytte dagens Kjeller-miljø til Lillestrøm, til tross for at fakultetet ikke så på dette som noen optimal løsning.

— Når rektor nå i den videre prosessen legger opp til tid og rom for å vurdere de alternativer som har potensial for ekstragevinster grundigere, så er vi naturligvis positive til dette. En ren forflytning fra Kjeller til Lillestrøm har aldri vært noe mål i seg selv, bare det beste alternativet slik vi så det på høringstidspunktet – og dermed en referanse når verdien av ekstragevinster skal vurderes, sier Trømborg.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

— Det legges nå opp til en videre og grundigere prosess rundt de alternativene som rektor oppfatter som de mest attraktive - og dette ser fakultetet fram til og vil naturligvis bidra både aktivt og konstruktivt, legger han til.

Vil be om nye innspill

Ifølge høgskolens nettside vil alle fakulteter og sentre vil bli bedt om å gi innspill til hva som skal være det faglige innholdet i de alternative løsningene som skal utredes videre.

Det står også at rektors ledermøte, som er et rådgivende organ for rektor, skal ta endelig stilling til hvilke alternativer som skal tas med videre etter påske.

I rektors ledermøte sitter foruten dekanene fra alle fakulteter, også prorektorer for FoU og utdanning, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV), direktør for digitalisering og infrastruktur og kommunikasjonsdirektøren, samt direktøren for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og leder ved Senter for profesjonsstudier (SPS).

Faglig innhold på den nye campusen skal diskuteres i høgskolestyret 9. mai, men vedtak skal først skje i junimøtet.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS