Verst på midlertidighet i vest

PublisertTorsdag, 1. desember 2016 - 15:30-OppdatertTirsdag, 6. desember 2016 - 22:48
Rektor i bergen, Dag Rune Olsen: Måtte stå skolerett om høy andel midlertidige ansatte i sitt styre i dag.
Arbeidsliv. Med 25 prosent midlertidige vitenskapelig ansatte er Universitetet i Bergen verst i hele sektoren.

På tross av at Kunnskapsdepartementet gjentatte ganger har tatt opp problemet, har situasjonen ikke blitt bedre, skriver På Høyden.

Det slår en knusende rapport fra PwC fast. Konsulentselskapet er internrevisor for Universitetet i Bergen (UiB). Totalt sett er rundt 20 prosent av UiB-ansatte midlertidige. Da er stipendiater og postdoktorer, som har tidsbegrensede kontrakter, holdt utenfor.

Saken ble behandlet på styremøtet for UiB torsdag 1. desember.

Verst på forskning og undervisning

PwC vurderer at det er høy risiko for at UiB ikke vil nå sine mål på området, og UiB får nest laveste verdi på konsulentenes rangering: Det fins klare behov for forbedringer, og standarden er bare under tvil akseptabel.

Det er særlig for undervisnings- og forskerstillinger UiB ligger dårlig an, med 25 prosent midlertidig ansatte. Men også på støttestillinger kommer UiB dårligst ut blant de sammenliknede institusjonene, med rundt 17 prosent. For de administrativt ansatte er situasjonen bedre, med bare 10 prosent midlertidige. Her ligger UiB bedre an enn både NTNU, UiO og bransjesnittet.

Juridiske julenøtter

— Verken utviklingen eller tallene er akseptable, innrømmer rektor Dag Rune Olsen.

Nå har han gitt den nye HR-direktøren, Sonja Dyrkorn, det krevende oppdraget med å få lagt kursen kraftig om.

Saken har også vanskelige juridiske sider: På den ene siden skal offentlige stillinger utlyses, men det kan virke helt urimelig når noen allerede utfører jobben på midlertidig kontrakt. Løsningen, som noen fakultet allerede har begynt å praktisere, er å gi fast stilling til forskere på prosjekter som bare er finansiert for en gitt periode med eksterne penger.

— Fremover lyser vi ut mer faste stillinger til eksternfinansierte prosjekter nå, forklarer Olsen.

— Hovedregelen i staten er fast ansettelse, med mindre noe annet tilsier det. Men vi har ikke tillagt den delen av reglementet tilstrekkelig vekt, innrømmer Olsen.

Kan gi nedbemanning

Revisorrapporten peker på at å innhente eksterne finansieringskilder har fått større oppmerksomhet i organisasjonen enn å passe på at tallet på midlertidig ansatte blir holdt lavt.

Med fast ansatte får arbeidsgiver også større ansvar for å skaffe videre finansiering til eksternfinansierte forskere. Men i siste instans kan også forskere bli sagt opp.

— Hvis vi får reduserte budsjetter og tilslag på færre søknader, vil nedbemanning kunne skje, sier Olsen.

I forrige uke fikk også Olsen litt ekstra hjelp fra Høyesterett. Da avsa retten en dom i saken mellom en mildlertidig ansatt forsker og Universitetet i Oslo.

Les også: UiO: Vant fram i sak om fortrinnsrett

Forskeren – med Forskerforbundet i ryggen – mente at han måtte ha fortrinnsrett også til stillinger som førsteamanuensis i det samme faget han hadde forsket i, men fikk ikke medhold i Høyesterett. Dermed risikerer ikke UiB å gi fortrinnsrett til personer i rene forskerstillinger når professorat eller førsteamanuensisstillinger lyses ut.

Større trygghet

Men selv om fast ansatte forskere altså kan bli oppsagt, mener Olsen ordningen vil ha store fordeler for dem det gjelder.

— Når du har fast stilling vil du blant annet lettere kunne få lån i banken, så for den enkelte arbeidstaker er det et kjempeviktig poeng. En annen fordel er at arbeidsgiver får et mye større ansvar for ekstern finansiering. I dag er det i stor grad arbeidstakers ansvar å søke etter nye midler, sier Olsen.

Håper å få stå skolerett

Han er også klar på at for mange administrativt ansatte er midlertidig ansatt på grunn av ekstern finansiering.

— Regner du med å måtte stå skolerett for universitetsstyret når saken skal opp i dag?

– Det håper jeg, rett og slett. For det vil gi oss et enda tydeligere oppdrag.

I 2013 gikk HR-avdelingen ved UiB gjennom de lange listene over midlertidig ansatte, og ga fakultetene retningslinjer for hvordan de skulle få ansatt flere fast. Gjennomgangen førte til en viss nedgang i ansatte uten varig kontrakt, men bedringen ble også midlertidig.

Tap gir fast jobb

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad, har ikke hatt særlig tro på arbeidet med å få ned midlertidigheten så langt. Men nå har han snudd.

— Denne gangen har jeg tro på at de skal få gjort noe med det. Nå er det gått ut bud fra universitetsledelsen om at de kan ansette forskere fast på eksterne midler. Jeg har stor tro på at de vil gjøre det i fremtiden, sier Vagstad.

At hans eget forbund tapte i Høyesterett er også en faktor som hjelper godt på, tror Vagstad.

— Nå er det ingen grunn til å la være å ansette dem fast. Jeg får håpe at universitetet tar det ansvaret, sier han.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Nikab. I Norge viser vi vårt ansikt. Og vi viser kanskje vårt sanneste ansikt når vi på autoritært vis vil bestemme hvordan folk skal kle seg, mener forfatter og lærer Assad Nasir. 
Meninger · Nikab. Forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg gjør at brukerne effektivt blir stengt ute fra akademia, skriver seks bekymrede studentledere i dette innlegget.  
Meninger · Trakassering. Universitetet i Stavanger har gitt professor Nils Rune Langeland undervisningsfri i ett år som straff. Stipendiat Vibeke Narverud Nyborg er foruroliget ikke bare av saken, men også av ringvirkningene universitetets behandling kan få. 

Campus

Samfunn