På tide å luke ut verstingene

Publisert - Sist oppdatert
Direktør i NOKUT  Terje Mørland Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Direktør i NOKUT Terje Mørland Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NOKUT-direktør Terje Mørland oppfordrer landets universiteter og høgskoler til å rydde i eget reir og luke ut verstingene som er for snille med karakterene til egne studenter.

En A er ikke en A, men avhenger av institusjonen du studerer ved. Det fikk vi slått fast under NOKUT-frokost 18. oktober. Debatten fortsatte i Dagsnytt atten samme dag.

Dette bør ikke komme som lyn fra klar himmel for noen. SØF-rapporten fra 2013 avdekker det samme som NOKUT la frem under frokostmøtet denne uken.

I Norge praktiseres såkalt kriteriebasert vurdering: Studentenes prestasjoner vurderes opp mot faglig gitte kriterier. En students karakter skal altså være uavhengig av andre studenters resultater. Statistisk skulle dette igjen betyr at studieprogrammer som har rekruttert de sterkeste studentene (høye inntakskrav) også skulle ha høyere karaktersnitt enn studieprogrammer som rekrutterer svakere studenter.

Det er imidlertid ikke situasjonen. Vi skal ikke undervurdere institusjonenes bidrag til å løfte de svakere studentene til et høyere nivå, men resultatene fra nasjonale deleksamener antyder at enkelte studieprogrammer er vel rause med å dele ut karakterene i toppen av skalaen.  

En sammenligning mellom lokal og nasjonal sensur viser at studieprogrammer der terskelen for å komme inn er lav, har tilsvarende lav terskelen for å gi ut gode karakterer. En A gitt ved en institusjon kan dermed tilsvare en B, og en sjelden gang en C, ved en annen institusjon der studentene holder et høyere faglig nivå. Karakterens verdi er dermed avhengig av hvilken institusjon du studerer ved.

Karakterens verdi er dermed avhengig av hvilken institusjon du studerer ved.

Terje Mørland
Direktør, NOKUT

Hva så, spør du kanskje? Karakterer er ikke alt. En arbeidsgiver ser på en rekke andre faktorer når de ansetter kandidater. De innrømmer glatt at hvilket universitet eller høyskole personen har studert ved teller vel så mye. I tillegg kommer engasjement og arbeidserfaring ved siden av studiene.

Likevel er det nødvendig for institusjonene å rydde i eget reir. På studieprogrammer der inntakskravene er lave og Aer og Ber samtidig deles ut til studentene i rause porsjoner, må institusjonene ta en vurdering på egen karakterpraksis. De må luke ut verstingene.

NOKUT har satt søkelys på om karaktersetting gir et godt bilde på det studenten har lært. Vi sender nå ballen videre til institusjonen. Samtidig er det også NOKUT sitt ansvar å følge opp – det betyr at vi ikke kan utelukke tilsyn med karaktersetting i fremtiden.

(Innlegget er først publisert på NOKUT-bloggen)

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Foretaksmodell. Professor Hans Petter Graver mener at forslaget om foretaksmodell må skrinlegges en gang for alle, men han har merket seg at de som ønsker en markedstilpasset universitetsmodell ikke ser ut til å gi seg.

Film. «Utøya 22. juli» klarer noe jeg nesten ikke trodde var mulig. Den skaper et monument over de ungdommene som var der, både de som ble drept og de overlevende. Den plasserer terroristen på sidelinjen. Og det er blitt en meget god film.