Viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen og prosjektleder for Kantar TNS Joakim Wold Nylén (bak). Foto: Tor Martin Lien / UiA
Viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen og prosjektleder for Kantar TNS Joakim Wold Nylén (bak). Foto: Tor Martin Lien / UiA

Studenter med realfag får raskest jobb

Åtte av ti UiA-studenter får relevant jobb innen et halvt år etter endt utdanning. Realfagsstudentene får raskest jobb før fullført utdanning.

Publisert Oppdatert

Hvert tredje år gjennomfører Universitetet i Agder (UiA) en kandidatundersøkelse på deres studenter. Årets undersøkelse ble presentert fredag forrige uke, og viser at de aller fleste av deres studenter kommer seg raskt ut i jobb. 

Åtte av ti UiA-studenter får nemlig relevant jobb innen et halvt år etter endt utdanning, mens ni av ti år jobb innen ett år.

— Vi er veldig fornøyd med resultatet av undersøkelsen. Vi er også veldig fornøyd med at studentene gir uttrykk for at de er fornøyd med UiA som studiested når det både kommer til fagkompetanse og generell kompetanse, sier Astrid Birgitte Eggen, viserektor ved Universitetet i Agder. 

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på vegne av Universitetet i Agder. 2442 studenter har deltatt i undersøkelsen. Det tilsvarer 42 prosent av alle uteksaminerte studenter høsten 2016. 

Realfag nummer en

At studenter får jobb raskt handler nok også om at arbeidslivet er på jakt etter kompetansen vi
utdanner

Astrid Birgitte Eggen

Selv om tallene er gode for hele universitetet, er det likevel sprik i hva slags fagområder som får jobb først. 

De som får jobb aller først er realfagsstudentene. 58 prosent av disse studentene får jobb før utdanningen er over, noe som er det høyeste tallet for alle utdanningene ved Agder-universitetet. I gruppen «realfag» ligger utdanningene bachelor biologi, bachelor i matematikk og økonomi, bachelor i matte og fysikk, master i matematikkdidaktikk og mater i matematikkdidaktikk (nordisk program). 

Gruppen som svarte fra realfagsstudentene er liten, i forhold til helsefag, noe som vil være vanskelig å si om forskjellene signifikante. 

— Når det er få respondenter vil det alltid være større usikkerhet og feilmarginer. Det er vanskelig å si om det er signifikante forskjeller fra realfag for eksempel til helsefag. Det kan likevel være en god pekepinn, og et veiledende svar, sier prosjektleder Joakim Wold Nylén i Kantar TNS

— Utdanner det arbeidslivet vil ha

Tett på realfagsstudentene følger lærerstudentene som har studert i fire år. 54 prosent av disse får jobb før endt utdanning, og tallet er 52 prosent for lærerne med mastergrad. 

Eggen ved UiA tror forskjellen handler om at utdanningen har tett kontakt med bransjen, men understreker at forskjellen mellom realfags- og ingeniørstudentene og lærerstudentene er svært liten - fire prosentpoeng. 

— At studenter får jobb raskt handler nok også om at arbeidslivet er på jakt etter kompetansen vi utdanner. Spesielt fornøyd er vi at tallene har holdt seg stabile, til tross for arbeidsledighet i regionen, sier viserektor Astrid Birgitte Eggen.

Arbeidsledigheten i Norge er per desember 2016 på 4,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå

Ingen høystatus

De som sliter aller mest med å få jobb er studenter med bachelor i juss. I snitt gikk det 3,9 måneder før juss-studenter fikk jobb. Pedagogikkstudentene brukte i snitt 3,3 måneder på å få seg jobb.

Når det kommer til jobbsøking, varierer det også fra fagområde til fagområdet om hvor mange søknader de sendte før de fikk jobb. Ved Universitetet i Agder ligger gjennomsnittet på 15, mens for samfunnsfagstudentene ligger gjennomsnittet på 15 søknader. 

Det studentene ved Universitetet i Agder er minst fornøyd med, er at de ikke ser på utdanningen sin som høystatus.

Ifølge undersøkelsen har studentene splittede meninger om hvorvidt en UiA-kandidat er etterspurt på arbeidsmarkedet. To av ti UiA-studenter mener de ikke er etterspurt på arbeidsmarkedet, mens fire av ti svarer «verken eller». 

Også svakheter

Ifølge Universitetet i Agders pressemelding, er dette en nedgang i troen på universitetet kontra kandidatundersøkelsen fra 2013. 

Undersøkelsen viser også at få ønsker å anbefale sitt studiested til andre. 

Kandidatundersøkelsen skriver blant annet følgende i en av sammendragene: 

«Forventninger til utdanningen har også sterk sammenheng med tilfredshet med utdanning. Samtidig er det færre som mener at de har fått jobbmuligheter som svarer til forventningene de hadde under utdanningen (nær 6 av 10). Med tanke på at sammenhengen er så sterk, kan det argumenteres for UiA bør bidra til å skape en realistisk forventning til jobbmuligheter for å øke kandidaters tilfredshet med utdanningen sin.»

— Seks av ti mener at utdanningen har gitt dem jobbmuligheter som svarer til forventningene. Det er ikke godt nok. Det som vi opplevde med undersøkelsen, som vi har sett tidligere, er at studentenes forventinger til å få jobb og studiet generelt, blir ikke møtt. Det er en utfordring, og vi må bli flinkere til å forberede dem på hva slags jobber de kan forvente å få etter endt utdanning, sier Astrid Birgitte Eggen viserektor ved Universitetet i Agder. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS