budsjettforlik

Jubel og gledestårer for reddet høgskole

Etter budsjettforliket i Stortinget er veien åpen for at UiT kan overta Nordland kunst- og filmhøgskole. En seier for desentral utdanning, sier SVs Mona Fagerås.

SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås får æren for at SV klarte å få med penger til et videre liv for Nordland kunst- og filmhøgskole i budsjettforliket. Her er hun på en markering for høgskolen i Lofoten tidligere i november.
SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås får æren for at SV klarte å få med penger til et videre liv for Nordland kunst- og filmhøgskole i budsjettforliket. Her er hun på en markering for høgskolen i Lofoten tidligere i november.
Publisert

Ifølge budsjettforliket mellom de to regjeringspartiene og SV settes det av 6 millioner kroner til Nordland kunst og filmhøgskole i 2022.

Dermed kan planene om å fusjonere kunsthøgskolen inn i UiT Norges arktiske universitet gjennomføres. Styret ved UiT vedtok i juni i år en intensjonsavtale om å overta høgskolen gjennom en virksomhetsoverdragelse fra Nordland fylkeskommune, som eier den i dag. Forutsetningen var at det kom penger til studieplasser over statsbudsjettet.

Høgskolen ligger i Kabelvåg i Lofoten og tilbyr en bachelor i bevegelige bilder, som er det eneste av sitt slag i Norden.

Knallharde forhandlinger

Pengene til høgskolen kommer til tross for at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe for en måned siden sa i Stortinget at høgskolen ikke kunne få statsstøtte uten at særlige samfunnsmessige behov tilsier det. Og slike behov kunne han ikke se forelå.

SVs Mona Fagerås, som satt i utdannings- og forskningskomiteen i forrige periode, har kjempet lenge for videre drift av Nordland kunst- og filmhøgskole.

— Det var knallharde forhandlinger, også om dette, sier SVs Mona Fagerås om budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

— Jeg tar det som en personlig seier at vi fikk dette på plass, men det er også en seier for kunst- og filmmiljøet, for desentralisert utdanning og for Lofoten, sier Fagerås dagen etter at budsjettforliket ble kjent.

Fagerås var med på en demonstrasjon for Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg i Lofoten tidligere i november.

— Jeg sto med ropert der og sa at hvis ikke SV fikser dette, så kan jeg ikke reise hjem til Lofoten til jul. Det kan jeg heldigvis nå, sier en svært glad Mona Fagerås.

Gledestårer i Kabelvåg

Rektor Katja Eyde Jacobsen forteller om jubel og gledestårer i Kabelvåg og feiring på skolen med kake og inviterte gjester.

— Det er stor glede både blant studenter, ansatte og hele lokalmiljøet. Det er en stor lettelse at vi kom med i budsjettforliket og vi er spente på den videre prosessen, sier hun.

Her i Kabelvåg i Lofoten ligger Nordland kunst- og filmhøgskole.
Her i Kabelvåg i Lofoten ligger Nordland kunst- og filmhøgskole.

Litt lite penger

UiT hadde beregnet at de trengte 18 millioner kroner på helårsbasis for å finansiere studieplassene. I forliket kom det mindre enn dette, med 6 millioner for et halvt år.

— De 6 millionene er noe mindre enn vi har regnet oss frem til at vi trenger, men det skal vi klare å få til, sa rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, til Khrono mandag kveld.

— Det er flott at man ser verdien i dette unike utdanningstilbudet, sa Olsen.

Også Kunstakademiet i Trondheim, som er en del av NTNU, har vært interessert i kunsthøgskolen i Lofoten og satte i gang et forprosjekt som i løpet av våren 2021 skulle vurdere overtakelse. NTNU ga Nordland fylkeskommune tilbakemelding om at en beslutning om overtakelse ville ta minimum to-tre år, og dermed kom UiT for alvor på banen og styret gjorde intensjonsvedtak om virksohetsoverdragelse.

Tror på opptak i 2022

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier at Nordland fylkeskommune har en god dialog med UiT om å sette i gang virksomhetsoverdragelsen.

— Dette betyr forhåpentlig at UiT kan ta opp nye studenter ved Nordland kunst- og filmhøgskole i 2022, sier han.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll.
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkeskommunen eier høgskolen, som tidligere var en fagskole. Den er ikke akkreditert som høgskole, men har en bachelorstudiet i bevegelige bilder er akkreditert av Nokut. Høgskolen holder til i spesialbyggede lokaler i Kabelvåg, eid av fylkeskommunen.

— Etter at det ble en høgskole, har den ingenting å gjøre hos fylkeskommunen lenger. Vi har verken kompetanse eller nettverk til å drive en skole på det nivået, sier han.

Norvoll sier videre at de vil finne en løsning som gjør at høgskolen kan bli dagens lokaler i Kabelvåg.

Fylkeskommunen har sagt at dagens studenter ved kunsthøgskolen uansett ville fått fullføre, men hvis det ikke hadde kommet penger på statsbudsjettet nå ville det ikke blitt noe nytt opptak i 2022.

Powered by Labrador CMS