intensjonsavtale

UiT kan redde kunsthøgskole fra nedlegging

UiT vil inngå en intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om overtakelse av Nordland kunst- og filmhøgskole. Dermed kan høgskolen være reddet.

Nordland kunst- og filmhøgskole ser ut til å være sikret videre drift etter at Nordland fylkeskommune og UiT har inngått en intensjonsavtale. Her fra skolens lokaler i Kalbelvåg.
Nordland kunst- og filmhøgskole ser ut til å være sikret videre drift etter at Nordland fylkeskommune og UiT har inngått en intensjonsavtale. Her fra skolens lokaler i Kalbelvåg.
Publisert Oppdatert

Universitetsdirektør Jørgen Fossland anbefaler overfor styret ved UiT Norges arktiske universitet at universitetet inngår en intensjonsavtale om å innlemme Nordland kunst- og filmhøgskole i UiT.

Høgskolen ligger i Kabelvåg i Lofoten og tilbyr en bachelor i bevegelige bilder.

Styret skal ta stilling til avtalen 14. juni, og fylkesrådet i Nordland må også godkjenne den.

— Universitetsstyret ved UiT har gitt universitetsledelsen mandat til å gjennomføre samtaler med Nordland fylkeskommune vedrørende filmskolen i Kabelvåg. Vi har kommet frem til et forslag til en intensjonsavtale som skal fremmes for styret i neste uke, og det er da styret som tar en avgjørelse i denne saken, sier Fossland.

«Et langt steg videre»

Høgskolen har vært nedleggingstruet etter at Nordland fylkeskommune trakk tilbake finansieringen av den. Siden har fylkesrådet gitt garantier som sikrer drift i en overgangsperiode, noe som gjør at det kan tas opp nye studenter i 2021.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er kjempeglad for at de har kommet et langt steg videre med å sikre framtiden for kunst- og filmhøgskolen i Kabelvåg.

Han sier at fylkeskommunen ikke kan drifte et høyere studium lenger.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland.
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland.

— Løsningen for skolen ligger derfor i overføring til et universitet som har kompetansen til å utvikle tilbudet i den retningen det fortjener. Og med den intensjonsavtalen vi nå har jobbet frem med Universitetet i Tromsø er vi kommet langt med å skaffe skolen et nytt «hjem» og godt fundament for å utvikle seg videre, sier han i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Med den intensjonsavtalen vi nå har jobbet frem med Universitetet i Tromsø er vi kommet langt med å skaffe skolen et nytt «hjem» og godt fundament for å utvikle seg videre

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder

Mye som gjenstår

UiT stiller noen betingelser til overdragelsen, går det fram av styredokumentene til universitetsstyret.

En av dem er at Stortinget tildeler UiT minst 15 treårige studieplasser øremerket bachelorprogrammet i levende bilder. Dessuten vil UiT ha dekket også andre kostnader utover det bevilgningen til studieplasser dekker.

Tildeling av studieplasser og garanti for gjenstående finansiering må gis før virksomhetsoverdragelsen formelt gjennomføres, går det fram av styrepapirene.

Søttar: En klar seier

Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) har tatt opp kunst- og filmhøgskolens sak i Stortinget. Hun er glad for at det ser ut til å bli en løsning.

— En klar seier, sier hun om avtalen.

— For meg spiller det egentlig ingen rolle hvem de samarbeider med, men jeg har tidligere sagt at hvis jeg kunne velge hadde jeg satset på UiT, på grunn av eierskapet i nord. Når det gjelder studieplasser har vi, i samarbeid med regjeringen, økt dette betraktelig, så den biten regner jeg med løser seg, hvis de legger frem ett gjennomarbeidet konsept. Skolen er unik, så det er utrolig bra at den videreutvikles, sier hun i en kommentar til Khrono.

Både UiT og NTNU har vist interesse for å overta høgskolen.

Tar opp nye studenter i år

I 2020 kunne Nordland kunst- og filmhøgskole ikke ta opp studenter på grunn av at fylkeskommunen trakk tilbake finansieringen, men etter at fylket sikret finansieringen i en overgangsperiode ble det opptak i år. Per i dag er det kun to kull med i alt 17 studenter ved høgskolen.

Da søknadsfristen for opptak høsten 2021 gikk ut i april, hadde det meldt seg 73 søkere, de fleste fra Norden, men utenfor Norden er det søkere fra 21 forskjellige land.

— Årets søkertall er nesten like gode som fjorårets rekordtall (79 søkere), og dette til tross for at skolen har stått i en utfordrende rekrutteringsprosess etter avlyst opptak for inneværende studieår, usikre framtidsutsikter for skolen og en pandemi på toppen av dette, sa rektor ved høgskolen, Katja Eyde Jacobsen, til Khrono i april.

(Saken er oppdatert onsdag kl 17 med kommentar fra Hanne Dyveke Søttar.)

Powered by Labrador CMS