Minneord

Jorunn Store Johansen (1978-2021)

Jorunn var en dyktig lærer som hadde god kontakt med og omtanke for sine studenter/deltakere.
Jorunn var en dyktig lærer som hadde god kontakt med og omtanke for sine studenter/deltakere.

Oslomet – storbyuniversitet mistet en kunnskapsrik og engasjert kollega da Jorunn Store Johansen døde den 30. september 2021.

Jorunn Store Johansen var en filolog med stor faglig integritet. Hun var født og oppvokst i Pasvik, Finnmark, tok utdanning ved Universitetet i Tromsø, og underviste i Trondheim før hun etter hvert slo seg ned i Oslo. August 2016 kom Jorunn til Enhet for akademisk språkpraksis, Universitetsbiblioteket ved Oslomet som universitetslektor med faglig ansvar for kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonalt ansatte.

Vi skriver Oslomet og ikke OsloMet fordi Jorunn var engasjert i navnedebatten som kom i kjølvannet av etableringen av det nye universitetet i Oslo. Jorunn holdt fast på sine overbevisninger og skrev gjennomført Oslomet slik Språkrådet anbefaler, og ikke slik ledelsen ønsket.

Jorunn var en kollega med dyp respekt og stor interesse for faget sitt og det å undervise, og var godt rustet for oppgaven med sin brede erfaring og kunnskap. Hun var lektor i norsk og tospråklig opplæring, med mangeårig erfaring fra både videregående opplæring, lærerutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus, norskopplæring for innvandrere og flyktninger i voksenopplæringa og fra norskopplæring for internasjonale studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslomet.

Jorunn var en dyktig lærer som hadde god kontakt med og omtanke for sine studenter/deltakere. Da deler av norsktilbudet til de ansatte ved Oslomet sto i fare for å legges ned, kjempet hun side om side med sine deltakere og andre kollegaer for å opprettholde og videreutvikle tilbudet. De lyktes, og grunnlaget som Jorunn la, står i dag støtt – like støtt som de gode minnene vi har av Jorunn.

Jorunn var en kjær og engasjert kollega. Det var umulig å ikke legge merke til henne når hun var på jobb. Hun var energisk, blid, vennlig, morsom, sprudlende og hadde en smittende latter. Hennes faglige og politiske engasjement og evne til å formidle gjorde arbeidshverdagen vår alltid litt mer interessant.

Våre tanker går til Jorunns familie og spesielt til hennes datter, Arja, som hun var så stolt av. Jorunn fortalte mye om Arja, om hverdagslivet, feriene i Finnmark og ikke minst forberedelsene til Arjas bursdagsfeiringer.

Jorunn, vi vil savne deg. Takk for alt du ga!

Kolleger fra AKS, Akademisk språkpraksis:
Kristin Solli, Pavel Zemliansky, Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek

Powered by Labrador CMS