Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandethar nå ansatt fem av seks dekaner. Foto: Maja Lindseth
Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandethar nå ansatt fem av seks dekaner. Foto: Maja Lindseth

Tre nye dekaner på Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har tilsatt tre nye dekaner fra 1. januar 2018. Det var få søkere til flere av stillingene. Og ytterligere en tilsetting er utsatt til høsten.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskolen i Innlandet vedtok tirsdag å gi tilbud på dekanstillingene ved tre av de nye fakultetene som opprettes 1. januar 2018.

Peer Jacob Svenkerud tilbys stilling som dekan for Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Ingrid Guldvik som dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Morten Ørbeck som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

De tre har alle vært dekaner ved de to tidligere høgskolene som nå er blitt Høgskolen i Innlandet.

Rektor Kathrine Skretting er godt fornøyd med styrevedtaket.

— Høgskolen i Innlandet får dyktige og erfarne dekaner. Jeg gleder meg til å samarbeide med dem i de spennende årene vi har foran oss, sier hun ifølge høgskolens nettsider.

Høgskolen i Innlandet får dyktige og erfarne dekaner. Jeg gleder meg til å samarbeide med dem i de spennende årene vi har foran oss.

Kathrine Skretting

Når så mye oppmerksomhet blir rettet mot universitets-satsningen må vi holde et ekstra øye med bachelor-utdanningene.

Ingrid Guldvik

Vi er nå tre ulike fagmiljøer som slås sammen til ett - det gir ulike muligheter som vi ikke har hatt tidligere.

Peer Jacob Svenkerud

Vil bli kjent med miljøene

Ingrid Guldvik er tilbudt dekanstillingen ved Fakultet for helse og sosialvitenskap.

— Vil du takke ja til tilbudet?

— Jeg tenkte jeg skulle holde det hemmelig, men jeg har jo ønsket meg stillingen, så med mindre det skjer noe dramatisk så vil jeg gjerne ha den, svarer hun.

Guldvik presiserer at de nye fakultetene ikke starter opp før 1. januar 2018, og at det vil bli litt dobbeltkjøring fram til da. Men hun vil starte med å gjøre seg kjent med fagmiljøene som hun ikke kjenner.

Guldvik  jobbet som forsker og forskningsleder ved Østlandsforskning i 10 år før hun ble ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer i 2007.

Forskningsinteressen hennes er primært knyttet til offentlig likestillingspolitikk, kjønn og politikk, samt kommunal iverksetting av offentlige velferdstjenester.

Guldvik har vært ansatt som dekan på Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved på Lillehammer fra 1. januar 2016. 

— Det er flere miljøer jeg ikke kjenner og som jeg er veldig nysgjerrig på i Elverum, og innen idrett som delvis er her på Lillehammer,som jeg heller ikke kjenner fra før. Sosialfagene kjenner jeg fra avdelingen som jeg leder nå, sier hun, og legger til:

— Jeg vil bruke tid på å bli kjent med folk, fag og kultur.

Må ikke glemme bachelorutdanningene

— Men mer overordnet, hva tror du vil bli viktig?

— Vi skal jo søke om å få universitetsstatus, det er jo kjempeviktig og noe jeg vil jobbe for, sier Guldvik, og fortsetter:

— Samtidig har vi mange profesjonsutdanninger ved det nye fakultetet, og jeg vil passe på at bachelorutdanningene har rimelige vilkår. Det er der utdanningen starter, og dersom vi vil ha gode master- og doktorgradskandidater så må vi ikke glemme bachelorutdanningene. Når så mye oppmerksomhet blir rettet mot universitetssatsningen må vi holde et ekstra øye med bachelorutdanningene.

— Og de kandidatene som ikke skal inn i akademia skal ut i viktige og kompliserte yrker. Vi må ha med oss flere tanker samtidig.

Ingrid Guldvik har vært dekan for Avdeling for sosialfag og pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer siden januar 2016. Guldvik har en doktorgrad i statsvitenskap fra NTNU. Før ansettelsen ved Høgskolen i Lillehammer i 2006, jobbet hun som forsker og forskningsleder ved Østlandsforskning.

Tre ulike fagmiljøer gir muligheter

Peer Jacob Svenkerud var en av kandidatene til rektorstolen på Innlandet. Han var også inne i rekrutteringsprosessen da Anna Linnea Ottosen ble ansatt som rektor på Høgskolen i Hedmark i 2015, men trakk da kandidaturet sitt. Det var da stor uro rundt ansettelsesprosessen.

Les også: Rektorbråk ved Høgskolen i Hedmark

— Og du kommer til å takke ja til tilbudet?

— Det vil jeg jo tro. Dette er en veldig spennende og utfordrende jobb, som jeg ser fram til å være i, så det ligger det an til, svarer Svenkerud.

Han mener det viktigste arbeidet framover vil være å organisere et fakultet som blir «en drivende kraft i universitetsambisjonene våre».

— Vi må ha et fakultet som lykkes og drives godt, og som har et doktorgradsprogram som produserer gode kandidater og er med på å styrke universitetssøknaden, sier han, og fortsetter:

— Og selvfølgelig å sette sammen en god og attraktiv faglig portefølje av høy kvalitet. Ikke at vi ikke har det i dag, men vi er nå tre ulike fagmiljøer som slås sammen til ett - det gir ulike muligheter som vi ikke har hatt tidligere.

Av de største

Svenkerud viser til at fakultetet blir av de største i den sammenslåtte institusjonen, med både tradisjonelle økonomi- og ledelsesfag, men også med betydelige innslag av samfunnsvitenskap.

— Dette er veldig spennende, for det gjør at vi får en posisjon og et fokus som vi tror vil være veldig attraktivt for omgivelsene, avslutter han.

Svenkerud har siden april 2013 vært dekan for Avdeling for økonomi og ledelsesfag ved Høgskolen i Hedmark, nå Høgskolen i Innlandet. Svenkerud har en doktorgrad i organisasjonskommunikasjon fra Ohio University, og har ved siden av å være tilknyttet ulike utdanningsinstitusjoner jobbet mange år i kommunikasjonsbransjen.

Må få gjennom nok doktorgradskandidater

Morten Ørbeck er tilbudt dekanstillingen ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

— Og du vil vel også takke ja til tilbudet?

— Det må oppstå noe rart i forhandlingen om vilkår om det skulle skje noe annet. Jeg har jo lyst på jobben når man søker, svarer han.

Ørbeck mener det er tre ting som vil være spesielt viktige for høgskolen framover.

— Vi må nå målet om å kunne levere universitetssøknad som kan gå gjennom. Vi har i tillegg et doktorgradsområde for profesjonsrettet lærerfag som vi må sørge for at får gjennom nok kandidater til å underbygge universitetssøknaden, forteller han, og legger til:

— Og så må vi utløse gode synergier mellom lærerutdanningen på Hamar og pedagogikk på Lillehammer, sier han, og forklarer at den nye fakultetsstrukturen blir campusovergripende, i motsetning til tidligere.

Ørbeck har vært dekan for Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark siden september 2014. Han kom fra stillingen som direktør ved Østlandsforskning, hvor han til sammen har jobbet i 20 år.

Julsrud til Filmskolen

De nye dekanene tiltrer offisielt de nye stillingene sine 1. januar 2018.

Dekanene ved Den norske filmskolen og Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi er allerede på plass. Ny dekan ved Den norske filmskolen er Karin Julsrud. Julsrud er filmprodusent og regissør. På slutten av 1970-tallet ble hun kjent gjennom NRKs ungdomsprogram Halvsju som hun blant annet ledet sammen med Ivar Dyrhaug. Julsrud tiltrer stillingen 1. august 2017.

Harry Andreassen som per i dag er dekan for Avdeling for anvendt økologi og landbruk fikk dekanstillingen ved det nye Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi på fortrinnsrett.

Det var fire søkere til hver av dekanstillingene på henholdsvis Handelshøgskolen og helse og sosialvitenskap. 

Få søkere til to av stillingene

Fristen på de øvrige to dekanstillingene, ved Fakultet for audiovisuelle medier og Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, ble utvidet til 9. juni.

– Vi har valgt å forlenge søknadsfristen for to av dekanstillingene grunnet svært få søkere til disse stillingene, opplyste HR-direktør Anne Christel Johnsgaard til Østlendingen.

Når søknadsfristen var ute hadde det meldt seg to søkere til hver av stillingene. 

Styret valgte å utsette tilsettingen av ny dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier til over sommeren. Ifølge søkerlistene som er lagt ut på høgskolens hjemmeside, har instituttleder Marit Christine Berg Strandvik ved Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap ved tidlgiere Høgskolen i Hedmark, søkt stillingen, i tillegg til en mannlig søker som er unntatt offentlighet.

Etter planen skal tilsetting skje i styremøte 27. august. Da vil også navnet på fakultetet være klart.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS