Å bli lærd er heltidsjobb

Publisert - Sist oppdatert
Det er vanskelig å skape noe sammen uten å trives, mener Studenttinget <span class="caps">HVL</span>-leder Jonas Oliver Hui Dahl. Foto: Øyvind Hatland

Det er vanskelig å skape noe sammen uten å trives, mener Studenttinget HVL-leder Jonas Oliver Hui Dahl. Foto: Øyvind Hatland

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet mener det å studere og bli lærd krever heltidsarbeid, og tror at et godt Si fra-system for alt vil gjøre det lettere å melde inn mer alvorlige ting.

— Hva er de tre viktigste tingene du vil jobbe for dette året?

— Det første må være å sørge for at studentene er med og påvirker i resten av fusjonsprosessen, starter leder av Studenttinget på Høgskulen i Vestlandet (HVL), Jonas Oliver Hui Dahl.

Ellers vil han gjerne få på plass et «Sei ifrå»-system, som studentene kan bruke til alt fra røkne lyspærer til undervisningskvalitet, når noe bra eller dårlig.

— Vi vil enkelt og greit ha en nettportal for alt som tillater loggføring og som gjør det enkelt å få på plass tiltak. Trivsel i alle ledd er veldig viktig for oss, sier han, og legger til:

— Det er vanskelig å skape noe sammen uten å trives.

Det å studere og bli lærd krever et dagsverk, dag for dag.

Jonas Oliver Hui Dahl
Leder, Studenttinget på Vestlandet

Hvem som er best må testes

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

— Det er utrolig vanskelig å velge ett. Utdanningskvalitet er mitt fokus, sammen med læringsmiljø, bolig og psykisk helse. Og de må ikke bare mene det, men bevilge penger til det om de kommer i regjering, svarer han.

— Men hvem er dette da?

— Det er umulig å si. Nå vil jo noen bli valgt, sitte i fire år. For å kunne svare på det må man jo tillate alle partiene å prøve, og så måle resultatene etterpå, og det går jo ikke.

Flere fusjoner må ha hensikt og ressurser

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanningssektor, eller bør man fusjonere mer?

— Jeg mener man gjerne kan det, men da må man ha hensikt med det og ressurser til det. Vi har sett på HVL at det er utrolig ressurskrevende, og for vår del må vi fusjonere ferdig. Men jeg er alltids åpen for det med en god hensikt, og ressurser nok.

— Bør det være ett eller to universiteter i nord?

— Vi er så heldig at vi på Vestlandet slipper å ta stilling til det. De vet nok det best i nord.

— Hvem blir det neste universitetet i Norge?

— Det blir vel vår mot- og samarbeidspart, Høgskolen i Oslo og Akershus.

(Foto: Øyvind Hatland)

— Hvem håper du blir kunnskapsminister etter valget?

— Det er spennende. Jeg har begynt mitt prosjekt med å lese grundig gjennom alle partiprogrammene - når jeg er ferdig med det har jeg kanskje bestemt meg.

Dahl mener det er vanskelig å ha en preferanse uten en skikkelig faglig tyngde.

— Jeg er glad i opplyste valg, og når jeg har muligheten til å lese skal jeg benytte meg av den. Stemme skal jeg, det er helt sikkert.

Å bli lærd krever dagsverk

— Har du noen råd til den som blir kunnskapsminister etter valget?

— Det må vel være at mange har god utdanningspolitikk, men jeg vil se at man drar politikken inn i departementet og sørger for at den kommer studentene til gode.

— Mer i studiestøtte eller flere studentboliger?

— Ja, takk, begge deler, konstaterer han.

— Er heltidsstudenten viktig?

— Ja. Jeg har permisjon fra heltidsstudier selv. Det å studere og bli lærd krever et dagsverk, dag for dag. Og dersom man skal ut i et yrke bør man dyrke et nettverk også, og det kommer i tillegg til utdanningen. Så heltid er allerede dekket.

I tillegg mener han det er andre aktiviteter som er positivt å ta med seg i arbeidslivet senere, både studentforeninger, linjeforeninger og demokrati.

— Både høgskoler og universiteter deler ut penger til studentaktiviteter av nettopp disse grunnene - og det kommer fellesskapet til gode til slutt uansett.

Vil senke terskelen for å si fra

— Trakassering har vært sommerens tema i sektoren. Vet studentene hvor de kan gå for å si fra om denne type alvorlige hendelser, og er studentene hos dere godt nok i varetatt på dette området?

— Ja, når det gjelder trakassering har det nå blitt lagt ut et skjema, starter han, og forklarer at man skal kunne rapportere ting, og at hans ønske med et si fra-system er muligheten til å samle ting for bedre statistikk og oversikt.

— Og ett sted for å melde inn alt burde senke terskelen for å melde inn ting. Dersom man enkelt kan melde inn at det mangler dopapir så tror jeg det nok er lettere å også melde inn at man føler seg trakassert.

Trivsel er løsningen

— Bør studentenes rettigheter styrkes gjennom bedre lovmessig vern?

— Helt klart. Man har arbeidsmiljøloven for dem i arbeid, og i grunnskolen er man dekket som mindreårige, men i høyere utdanning er man ingen av delene, og faller mellom to stoler. Jeg ser gjerne en sterkere lovgivning for studentenes ve og vel.

— Hvordan havnet du i lederstolen?

— På grunn av alle de fine folkene. Jeg er veldig glad for å få jobbe med en større hensikt, og for å få jobbe med så mange forskjellige folk - få muligheten til å påvirke sammen med gode mennesker.

— Hvordan engasjerer man best studentene?

— Det er et vanskelig spørsmål… Det må vel være trivsel. Vi må legge til rette for at studentene kan trives, og det innebærer også studiekvalitet - hele pakken: Gode venner, god luft, studiekvalitet bygger stein på stein.

Fakta

Jonas Oliver Hui Dahl

Leder for Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet.

Alder: 22.

Oppvokst: Bergen.

Utdanning: Utdannet tømrer, tar bachelor i byggingeniør.

Hvilken bok leste du sist, og hvorfor? Harry Potter and the Chamber of Secrets. Fordi jeg ville finne ut hva jeg har gått glipp av, siden så mange skryter av disse bøkene. Artig lesning, god underholdning, men folk har jo skrytt veldig.. Koser meg, hvis ikke hadde jeg gitt meg på første.

Del en kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg: Samtidsdans-stykke i forbindelse med Juli-dans i Amsterdam. Fascinerende hvordan levende vesener kan oppfattes ulikt gjennom uttrykk, hvordan bevegelser skaper uttrykk som oppfattes forskjellig fra person til person. Gjerne det samtidsdans handler om, er ment for å gi uttrykk.

Hva gjør du om ti år? Ønsker først og fremst et godt familieliv, vil være sosial, og ønsker å fortsatt arbeide for fellesskapet. Plan, miljø og infrastruktur, derunder levekår og samfunnsplanlegging.

Fakta

Studentledere 2017

  • Følg Khronos serie med intervjuer med studentlederne ved landets høgskoler og universiteter:

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon: Vi kan gå glipp av fremtidige statsministere

Jens Lægreid ved Universitetet i Oslo: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Håkon Randgaard Mikalsen ved Universitetet i Bergen: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Marte Øien ved NTNU: Vil teste automatisk begrunnelse på NTNU

Kevin Hovdahl Holmli ved Nord universitet: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

Jørgen Sjøberg ved Universitetet i Stavanger: Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst Norge: Dagens studiestøtte er god nok

Ole Kristian Bratset i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA): Vi må innse vår nasjons begrensninger

Rune Keisuke Kosaka ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Denne sommeren har vist at studentenes vern bør styrkes

Gaute Myhren Kornberg ved Høgskolen i Innlandet: Innlandet-studentar for automatisk grunngjeving

Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold: Det er viktigere med bunnsolide bachelorer enn målløse mastere

Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder: Heltidsstudenten kan bety et helt nytt kunnskaps-Norge

Jonas Wettre Thorsen ved NMBU: Vil ha rom for mer risiko i forskningen

Karoline Kongshaug ved NHH: Heller god høgskole enn et middels universitet

Håvard Bjørnerem ved Høgskulen i Volda: Volda-studenter klarer seg med studiestøtten

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI: Nyttig med arbeid utenom studiene

Svend Sondre Frøshaug ved Norges Idrettshøgskole: Krever mer praksis på alle studieretninger

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet: Å bli lærd er en heltidsjobb