Å ivareta lønna til sentrale tillitsvalgte er viktig, mener NMBU-rektor Sjur Baardsen. Foto: Håkon Sparre
Å ivareta lønna til sentrale tillitsvalgte er viktig, mener NMBU-rektor Sjur Baardsen. Foto: Håkon Sparre

Hvert år fikk tillitsvalgte automatisk et lønns­trinn i lønnsøkning. Så sa Kommunaldepartementet stopp.

Lønn. Sentrale tillitsvalgte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hadde egen særavtale som sikret dem årlig lønnsøkning. Men avtalene var ulovlige.

Publisert Oppdatert

Når det er styremøte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universtitet (NMBU) denne uka, vil rektor Sjur Baardsen orientere styret om lønnspolitikk for de sentralt tillitsvalgte.

Orienteringen kommer etter at universitetet har måttet terminere en avtale som sikret de sentralt tillitsvalgte et helt lønnstrinn i tillegg — hvert eneste år — i tillegg til et årlig kronetillegg på mellom 18.000 og 40.000 kroner.

Egne særavtaler for lønnsutviklingen til tillitsvalgte har vært inngått ved flere universiteter. Men Kommunal- og moderniseringsdepartementet har informert universiteter om at den praksisen ikke lenger er greit.

Etter at regjeringen har sørget for en presisering i Statens personalhåndbok, en presisering som sier at det ikke er hjemmel for særavtaler om avlønning av tillitsvalgte, har universitetene måttet skrote særavtalene.

Flere universiteter, blant annet Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har i stedet laget egne retningslinjer som skal ivareta lønnsutviklingen for sentralt tillitsvalgte, etter at egne særavtaler for de tillitsvaltgte ikke lenger er gyldige.

Den forrige særavtalen var basert på et grundig forarbeid fra arbeidsgiver som viste en gjennomsnittlig lønnsvekst på ett lønnstrinn.

Lena Marie Kjøbli

Tilsvarte gjennomsnittlig lønnsvekst for andre ansatte

Lena Marie Kjøbli, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU, sier til Khrono at de ønsker lignende retningslinjer som nå finnes ved UiB og NTNU.

— Vi ønsker en lønnspolitikk for tillitsvalgte som sikrer universitetet gode tillitsvalgte fremover slik arbeidsgiver har laget blant annet på UIO og NTNU. Vi vet også flere andre har det samme, skriver Kjøbli.

— Er det normalt at andre ansatte får et lønnstrinn i året? Det kan høres ut som en lukrativ avtale?

Lena Marie Kjøbli, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU.
Lena Marie Kjøbli, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU.

— Den forrige særavtalen var basert på et grundig forarbeid fra arbeidsgiver som viste en gjennomsnittlig lønnsvekst på ett lønnstrinn. Denne avtalen var basert på lønnsutviklingen på universitetet og gjorde at vi tillitsvalgte slapp å forhandle vår egen lønn, svarer Kjøbli.

— Hva tenker du er en passende årlig lønnsøkning framover?

— Hva det bør være nå er ikke opp til meg å bestemme. Jeg syns formuleringer i de andres universitetenes lønnspolitikk om at vi skal følge lønnsutviklingen til de i samme stillingskategori er god, men utover det er en lønnspolitikk et dokument som arbeidsgiver lager for å sikre god rekruttering av tillitsvalgte, skriver Kjøbli.

Nye retningslinjer fra august i år

1. august i år fikk Universitetet i Bergen nye retningslinjer for lønnspolitikk for tillitsvalgte.

Her heter det nå at tillitsvalgte som er frikjøpt minst 50 prosent skal få to lønnstrinn i økning når de starter som fulltidstillitsvalgte og at universitetsdirektøren skal sikre at de tillitsvalgte skal få en vurdering i lokale forhandlinger, på linje med andre ansatte. I tillegg får hovedtillitsvalgte og andre frikjøpte tillitsvalgte et tillegg på henholdsvis 65.000 kroner og 47.000 kroner.

Ved NTNU ble det vedtatt nye retningslinjer for et par år siden. Der heter det at tillitsvalgte skal sikres minimum samme lønnsutvikling som andre i tilsvarende stilling, og at de etter fire år skal få en særskilt lønnsvurdering som tar hensyn til kompetanse og videre utvikling av tillitsvalgtrollen. I tillegg kommer et kronetillegg på 60.000 for hovedtillitsvalgte og ekstra månedlige lønnsmidler for andre ansatte.

Det er lignende retningslinjer de tillitsvalgte ved NMBU ønsker seg. Det som gjør at de tillitsvalgte ved NMBU ønsker nye retningslinjer, er at de er bekymret for at ansatte ikke skal la seg rekruttere til tillitsvalgtarbeid.

— Forskerforbundet er spesielt bekymret for at vitenskapelig ansatte i fremtiden ikke velger å ta på seg verv som tillitsvalgte fordi det lønns- og karrieremessig vil bli en for stor belastning. Det vil være veldig uheldig om ledelsen ikke møter noen fra vitenskapelige stillinger i rollen som tillitsvalgt på et universitet, skriver Kjøbli i Forskerforbundet.

Hun viser til merarbeidet jobben som tillitsvalgt medfører og at det er vanskelig å forhandle egen lønn.

— Det føles veldig feil å sitte å så nærme forhandlingsbordet og forhandle egen lønn. Jeg vet at jeg personlig ikke kommer til å legge inn et eget lønnstrinn i den tiden jeg har igjen som tillitsvalgt. Det er også tilfelle med de som var tillitsvalgte før vi fikk til særavtalen for ca. ti år siden. De stod lønnsmessig helt stille mens de var tillitsvalgte, sier Kjøbli.

Dette var også bakgrunnen til at tidligere universitetsdirektører ved NMBU ønsket å ha en særavtale — som nå er blitt ulovlig — ifølge Kjøbli.

Rektor Sjur Baardsen: Helt sentralt å ivareta tillitsvalgtes lønn

Rektor Sjur Baardsen må nå altså planlegge en orientering til styret, etter at de tillitsvalgte ba om det på forrige styremøte.

— Vi planlegger å ivareta lønnsøkninga, slik som det er skissert i hovedtariffavtalen, sier Baardsen på telefon til Khrono.

— Synes du ett årlig lønnstrinn sånn det var før høres litt råflott ut?

— Det er umulig å si, du må ta en individuell vurdering av hvordan folk utfører oppgavene sine.

— Skal de tillitsvalgte nå forhandle egen lønn?

— Nei, dette tar vi på 2.5.1 (årlige lokale lønnsforhandlinger, journ.anm.). Vi kommer med et tilbud.

— Hvor viktig er det å ivareta lønna til tilltsvalgte for å sikre rekruttering?

— Det er helt sentralt, de gjør en kjempeviktig jobb, sier Baardsen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!