Rektor Anne Husebekk ved UiT-Norges arktiske universitet mener regjeringen undervurderer hva fusjoner koster.
Rektor Anne Husebekk ved UiT-Norges arktiske universitet mener regjeringen undervurderer hva fusjoner koster.

Husebekk vil ha flere stipendiater

For få stipendiater og ikke nok penger til fusjon. Det er UiT-rektor Anne Husebekks reaksjon på statsbudsjettet.

Publisert Oppdatert

Rektor Anne Husebekk ved UiT - Norges arktiske universitet synes ikke regjeringen setter av nok midler til fusjonsarbeidet. Hun er heller ikke fornøyd med at UiT ikke har fått flere enn 13 av de 288 nye stipendiatstillingene som er fordelt.

— Det er gledelig at regjeringen har skjønt at fusjoner koster, men de koster betydelig mer enn det som foreslås bevilget, sier hun, og viser til erfaringene universitetet har gjennom to tidligere fusjoner.

— Det er kompliserte prosesser vi skal gjennom og vi trenger midler for å knytte sammen de miljøene som skal skaffe oss kvalitet, robusthet og ekstern finansiering, sier hun.

Behovet er stort

Tilsammen settes det av 175 millioner kroner til fusjonene som skal skje i sektoren, blant dem fusjonen mellom UiT, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad.

(Rektorene ved Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og UiT- Norges arktiske universitet. Foto: Tove Lie)

Husebekk viser til beregninger NTNU har gjort som viser at deres fusjon totalt vil koste 250 millioner, mens et grovt anslag viser at fusjonen ved hennes eget universitet kan komme til å koste 125 millioner. Hittil har UiT og deres fusjonspartnere fått 11 millioner.

— Da vi ba våre miljøer søke om støtte fra den første potten på 11 millioner, fikk vi inn søknader på 36 millioner. Dette viser at behovet er stort, sier hun.

Synes 13 er for få

Hun er heller ikke fornøyd med at hennes universitet blir tildelt 13 nye stipendiatstillinger, fem faste og åtte midlertidige. Nå håper hun på sin andel av de 50 stipendiatstillingene som er satt av til lærerutdanningene, men ennå ikke fordelt.

— Der har vi allerede en masterutdanning i Alta, så jeg regner med at vi vil få en god andel av disse stillingene, sier hun.

Etterlyser grønt skifte

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) mener rektor Mari Sundli Tveit (bildet under) at statsbudsjettet kunne lagt bedre til rette for det grønne skiftet. Hun sier at NMBU har gode forutsetninger for å lede an når det gjelder forskning og utdanning innen bioøkonomi.

– Vi hadde håpet på enda mer midler til forskning og utdanning som er forutsetningen for å få til det grønne skiftet, sier hun.

Hun  synes også at NMBU burde fått flere stipendiatstillinger. Ifølge budsjettforslaget får universitetet sju nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturfag og teknologiske fag.

– Det er bra at det satses på rekrutteringsstillinger. Av det totale antallet rekrutteringsstillinger på 288 tildeles imidlertid NMBU kun sju stillinger. Det er lavt, sier Sundli Tveit.

Må være universitet

Rektor Kristian Bogen ved den kommende Høgskolen i Sørøst-Norge mener at statsbudsjettet viser hvor viktig det er at høgskolen får bli universitet.

— Dette er et budsjett som ikke tilgodeser Høgskolen i Sørøst-Norge på noen spesiell måte. Vi får syv stipendiatstillinger, men bare tre er varige. Fordelingen av de mange rekrutteringsstillingene viser med all mulig tydelighet viktigheten av universitetsstatus, også når det gjelder fordeling av ressurser, sier han.

Høgskolen i Sørøst-Norge etableres fra 1. januar 2016, når Høgskolen i Telemark, der Bogen er rektor, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerer. Planen er å sende søknad om å bli akkreditert som universitet tidlig i 2016.

Skuffet Roppen

Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda (bildet under) håper i likhet med UiT-rektoren å få sin andel av de nye stipendiatstillingene som er satt av til lærerutdanningene. Han er ikke særlig fornøyd med at høgskolen ikke fikk andre nye stipendiater.

– Det blir fordelt nye studieplasser og stipendiatstillinger knyttet til den nye lærerutdanningen. Der håper vi å få tilslag, sier han.

Dessuten satser han på  å få noen av de nye studieplassene innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)  fra våren 2016. I statsbudsjettet foreslås 350 nye slike plasser.

— Vi håper på flere studieplasser der. Det er et tilbud som er veldig etterspurt i regionen vår, sier Roppen.

Det han derimot er veldig fornøyd med er at høgskolen fikk 15 ekstra millioner kroner til oppussingen av symbolbygget Kaarstad-huset, som er et sentralt bygg på campus, oppført i 1922. Fra før er det bevilget 50 millioner til dette arbeidet.

Etterlyser stipendiater

Rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold (HiØ) hadde håpet å få tildelt nye studieplasser, basert på gode søker- og opptakstall, men det skjedde ikke. Heller ikke noen av de nye stipendiatstillingene som er fordelt går til HiØ.

— Dette mener vi er dårlig særlig siden en del av disse er øremerket sykepleie som er ett av våre viktigste og største fagområder. 50 stipendiatstillinger knyttet til lærerutdanningen er fortsatt ufordelte, og her bør HiØ ha mulighet til å sikre seg stillinger, sier han.

Blom sier ellers at han er meget positiv til at det legges opp til ytterligere satsing på etter- og videreutdanning innen skole og barnehage.

— HiØ er en stor aktør på dette området, og vi ser derfor meget positivt på denne satsingen, sier han i en pressemelding.

Ingen til HiNT heller

Høgskolen i Nord-Trøndelag fikk heller ingen nye stipendiatstillinger, og er blant dem som håper på de 50 til lærerutdanningene som ikke er fordelt.

— Vi er fornøyd med budsjettrammen og økningen på 4,8 prosent. Vi er ikke fornøyd med manglende tildelinger av stipendiatstillinger. Vi forventer at vi kommer i betraktning når de 50 stipendiatstillingene til lærerutdanning blir fordelt, sier rektor Steinar Nebb (bildet under).

(Foto: HiNT)

— Når vi ser Universitetet i Nordland og HiNT under ett, vil vi komme godt ut, både når det gjelder tildeling til utdanning og forskning. Dette vil være et godt grunnlag når vi skal bygge et nytt universitet sammen fra 1. januar, sier Nebb.

Et nøkternt budsjett

Høgskolen i Bergen (HiB) har ikke fått tildelt nye studieplasser, men får videreført finansiering av de etablerte studieplassene. Totalt er brutto budsjettøkning fra 2015 til 2016 på 4,48 prosent.

— Et nøkternt budsjett er for så vidt helt naturlig i den situasjonen HiB er i, med det arbeidet som ligger foran oss i sammenslåingsprosessen vi skal i gang med, sier høgskoledirektør Christian Fotland.

- Det er bra med en tydelig satsing på rekrutteringsstillinger i sektoren, og fire av disse går til Høgskolen i Bergen. Det er også bra, men vi kunne ønsket oss flere nye stipendiatstillinger, sier han.

Høgskolen i Bergen er i samtaler med Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord Haugesund om fusjon, og høgskoledirektøren sier at han regner med å bli tildelt en del av fusjonsmidlene i statsbudsjettet, dersom det blir reelle forhandlinger mellom institusjonene i 2016.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!