Rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, beklager sterkt hendeklsen der en av hennes ledere forsøkte å kjøpe taushet fra en av NMBUs kunder. Ansvarlig instituttleder beklager også på det sterkeste det han gjorde. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, beklager sterkt hendeklsen der en av hennes ledere forsøkte å kjøpe taushet fra en av NMBUs kunder. Ansvarlig instituttleder beklager også på det sterkeste det han gjorde. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NMBU beklager at ansatt forsøkte å betale kunde til å tie om «hestehandel»

Ytringsfrihet. En instituttleder ved NMBU tilbød en kunde å kjøpe et føll som var blitt smittet med salmonella på instituttet for 70.000 kroner, mot at kunden ikke snakket om saken. Departementet har bedt om redegjørelse og både universitetet og lederen beklager saken.

Publisert Oppdatert

I slutten av mai 2018 skjer det som ikke skal skje på Veterinærhøgskolen, et fakultet ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet). Det bryter ut salmonella ved hesteklinikken. Klinikken er fortsatt delvis stengt, nå i slutten av mars 2019, ti måneder etter utbruddet.

Det er Nationen som først og flere ganger har omtalt denne saken.

Blant pasientene på klinikken var det et føll. Mens de andre hestene klarte å bli kvitt salmonellaen, så klarte ikke føllet det. Etter et halvt år ønsket NMBU å få kjøpe føllet av eieren med den hensikt å avlive føllet, fordi det ikke klarte å bli friskt.

Det er katastrofe for et sted som Veterinærhøgskolen og NMBU å bli rammet av salmonella, og ekstra tungt når det ender med avliving, men saken har også en helt annen side.

Fakta

Salmonella

Bakterier innenfor slekta Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose.

De fleste av de over 2500 ulike variantene av Salmonella kan gi sykdom hos mange arter inkludert husdyr og menneske.

Det finnes også friske smittebærere som skiller ut bakterien uten å vise tegn på sykdom.

Bakteriene skilles ut med avføring og smitter via forurenset fôr, mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker under dårlige hygieniske forhold.

Mennesker kan smittes av Salmonella via direkte kontakt med dyr eller via forurenset mat.

Det vanligste symptomet er diaré, men av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer og av og til dødsfall.

Sykdommen behandles med væsketilførsel og diett. Antibiotika benyttes vanligvis ikke.

Kilde: Nationen, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet

Prøvde å betale for kunde til taushet

Da NMBU tok kontakt med eier for å kjøpe føllet for deretter avlive det, la NMBU fram en kjøpskontrakt, der eieren samtidig skulle forplikte seg til å slette mange innlegg på facebook og hun skulle underskrive på at hun ikke skulle ytre seg om saken eller innholdet i kontrakten. NMBU lovte eieren 70.000 kroner for føllet hvis hun holdt kjeft.

Det har ikke lykkes Khrono å få kontakt med hesteeieren, men Nationen har intervjuet henne flere ganger om saken, senest i februar 2019.

Til avisa sier eieren av føllet at hun mener hun har blitt satt i en veldig vanskelig situasjon.

— Jeg føler meg ganske dårlig behandlet og overkjørt. Jeg er ung og alene i denne saken, så da er det lett for dem å legge press på meg og håpe jeg skal bite på, for at de skal prøve å redde omdømmet sitt, sier hun til Nationen.

Hun sier at hun var veldig fornøyd med dyrlegen som behandlet føllet for den opprinnelige skaden, men at problemene startet da salmonellaen ble oppdaget og ledelsen tok over saken.

Departementet ba om utredning fra NMBU

Etter Nationens oppslag om saken 22. februar ba juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet samme dag om en redegjørelse for saken fra NMBU.

Departementet viste til nyhetsoppslag i Nationen og ba om NMBUs kommentar til innholdet i artikkelen.

NMBU skriver i sitt svar til departementet blant annet:

— I utkast til avtale som ble sendt til eieren ble det foreslått en klausul om at hesteeieren skulle slette alle innlegg hun hadde skrevet på sosiale medier om saken, skriver universitetet og fortsetter:

— NMBU vil understreke at denne klausulen ikke er i tråd med NMBUs praksis, verken når det gjelder kundebehandling eller offentlighet og informasjon. Det var en klar feil å foreslå klausulen, noe NMBU har vært svært tydelige på og beklaget, både overfor eieren og i medieomtalen. Vi har stor forståelse for at hesteeieren reagerer slik hun gjør.

Fakta

Utdrag av forslag til kjøpekontrakt

Nationen har fått tilgang til en kjøpekontrakt som instituttleder Sverre Ludvig Seierstad ved Veterinærhøgskolen hadde utformet i et forsøk på å kjøpe hesten før avlivingen.

I kontrakten, som ble sendt til hesteeier i november 2018, kommer det fram at NMBUs hesteklinikk ville kjøpe føllet for 70.000 kroner og det går fram at hesteklinikken ville avlive hesten etter inngåelse av kontrakten.

I tillegg handler flere punkter i kontrakten om at informasjonen ikke skal komme ut til offentligheten. Blant annet står det at

  • «Leverandør (...) plikter å fjerne alle innlegg fra sosiale medier vedrørende saken».
  • «Leverandør skal ikke offentliggjøre inngåelse av denne kontrakt eller omtale seg om saken. Brudd på denne bestemmelsen ansees som vesentlig kontraktsbrudd».

Kilde: Nationen

NMBU poengterer også at de generelt arbeider hardt for å kunne sende hjem friske dyr og søker å møte sine kunder med respekt, forståelse og faglig integritet.

De avslutter så med:

«NMBU har aldri hatt noen intensjon om å unndra oss ansvar ved å holde tilbake informasjon. Åpenhet om smitteforholdene og status for klinikken har tvert imot vært viktige for oss hele veien siden utbruddet startet i begynnelsen av juni 2018. Vi har med jevne mellomrom publisert informasjon i våre egne kanaler, på Mattilsynets nettsider, og sendt ut pressemeldinger og brev til hesteeiere underveis.»

Instituttleder: — Jeg skulle aldri gjort det, og det beklager jeg

Sverre Ludvig Seierstad er instituttleder på Institutt for sports- og familiedyrmedisin på Veterinærhøgskolen. Det var han som kom med forslaget til kjøpskontrakt der hesteeier skulle forplikte seg til taushet.

— Vi ser at dekanen din sier at du handlet slik for å beskytte egne ansatte mot feilinformasjon som be spredt, kan du utdype dette ?

— Hesteeieren skrev et facebookinnlegg hvor hun blant annet kritiserte våre ansatte for dårlige hygienerutiner og for ikke å følge opp hestene i isolatet. Dette var beskyldninger som det var vanskelig for de ansatte å svare på, og som jeg følte var urimelig, forklarer Seierstad til Khrono. Han fortsetter:

— Vi har etablerte gode smittevernrutiner både ved hesteklinikken og ved isolatet i Son, og hadde tett oppfølging av hestene som sto i isolatet. Dette var bakgrunnen for at jeg la inn en setning om å fjerne innlegget i kjøpskontrakten. Det var en feil av meg. Jeg skulle aldri gjort det, og det beklager jeg.

Også tema i fagforeningsmøte

I referatet fra IDF-møtet på NMBU 4. mars 2019 heter det (*IDF står for informasjon, drøfting og forhandling og er en møteplass for ledelse og fagforeninger. red. anm.):

«Situasjonen på Sportfamed etter mediesak. Dekanen stilte på Skype og orienterte om hvordan arbeidsgiver har håndtert saken som tidligere er omtalt i Nationen. Instituttleder har orientert alle medarbeidere på instituttet og beklaget det inntrufne. NMBU har i tillegg svart KD på en henvendelse vedrørende saken. På spørsmål fra hovedverneombudet om hva slags oppfølging som har vært for de ansatte, er ikke dekanen kjent med hva som eventuelt har vært av oppfølging på området. Dekanen ser at salmonellautbruddet kan være uheldig for NMBU og det fremtidige pasientgrunnlaget i en fase hvor vi jobber med å etablere nye relasjoner. Saken som er omtalt i Nationen, mener dekanen ikke vil ha større betydning i denne sammenheng (vår utheving. red. anm).»

Dekanen: — Alvorlig sak vi tar på dypeste alvor

Anne Storset er dekan på Veterinærhøgskolen.

— Du sier at «saken ikke vil ha større betydning» om instituttlederen som ville pålegge en kunde munnkurv. Hva mener du med det? Er det ikke en alvorlig sak?

Det har aldri vært noe mål å hindre henne å uttale seg, men å begrense usanne påstander.

Anne Storset

— Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor, og både jeg og ledelsen ved NMBU er opptatt av å følge den opp. Det var en feil at hesteeieren fikk oversendt et forslag fra oss om å fjerne poster fra sosiale medier. Det skulle aldri ha skjedd, og det beklager både instituttleder og jeg sterkt, understreker Storset. Hun fortsetter:

Dekan, Veterinærhøgskolen, Anne Storset. Foto: Håkon Sparre / NMBU
Dekan, Veterinærhøgskolen, Anne Storset. Foto: Håkon Sparre / NMBU

— Forklaringen er at salmonellautbruddet også har vært en stor belastning for de ansatte på klinikken. Vår instituttleder hadde behov for å beskytte sine medarbeidere, og ba om at hesteeieren slettet et innlegg på Facebook som vi mente inneholdt uriktige påstander om våre ansatte. Det har aldri vært noe mål å hindre henne å uttale seg, men å begrense usanne påstander. Men dette skulle aldri vært nedtegnet i en kjøpskontrakt. Vi har vist åpenhet og arbeidet mye med å gi ut riktig informasjon rundt Salmonellautbruddet ved vår hesteklinikk.

Storset legger også til:

— Når det gjelder setningene i referatet, så reflekterer de ikke mitt utsagn i møtet. Jeg fikk aldri referatet til gjennomlesing og godkjenning. En slik svikt i våre rutiner er svært uheldig. Vi diskuterte hvilken betydning salmonellautbruddet hadde hatt for pasientgrunnlaget, og dette har dessverre en stor negativ innvirkning. Vår hesteklinikk har nå vært stengt i over et halvt år.

— Det er en leder på NMBU som har prøvd å bestikke kunder til taushet. Har dere vurdert tiltak overfor denne lederen?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi behandler forhold rundt våre ansatte med fortrolighet, uansett om de har begått feil eller ikke, svarer dekan Storset.

Rektor: — Beklager sterkt

Mari Sundli Tveit, rektor på NMBU, understreker til Khrono at dette er en vanskelig situasjon for alle parter.

Rektor på NMBU Mari Sundli Tveit.
Rektor på NMBU Mari Sundli Tveit.

— Saken er ikke avklart, for vi har fortsatt en pågående situasjon med en stengt hesteklinikk. Det er en vanskelig situasjon for alle parter. De ansatte får ikke gjort jobben sin. Og vi har måttet finne alternative løsninger for å sikre at studentene får det tilbudet de skal ha.

— Gjøres det tiltak overfor de ansatte? Det kommer fram at de tillitsvalgte er bekymret for omdømmet til NMBU?

— Dette er et stort sykdomsutbrudd som har rammet pasientene, kundene våre og NMBUs ansatte og studenter. Det er en tøff situasjon å stå i for alle parter. Både ledelsen og de tillitsvalgte følger situasjonen og vurderer behovene løpende. Vi følger opp alle så godt det lar seg gjøre, understreker Tveit.

Khrono trekker fram en setning fra IDF-referatet der det står: «Saken som er omtalt i Nationen, mener dekanen ikke vil ha større betydning i denne sammenheng.» Og ber om rektor kommentar til denne.

— Setningene i referatet er løsrevet fra en sammenheng. Dekanen og ledelsen ved NMBU er svært opptatt av å følge opp alle sider av denne alvorlige saken. Når det gjelder forslaget som en hesteeier dessverre ved en feil fikk oversendt fra oss om å ikke snakke offentlig om saken, så skulle det aldri ha skjedd. Vi beklager det sterkt, understreker Tveit.

Hovedvernombudet: — Ansatte har behov for debriefing

Lise Thoen er hovedvernombud på NMBU.

— Denne saken er vond for alle de involverte, både hesteeier, ansatte og ledelse. Ledelsen gjorde en feil når en hesteeier ble bedt om å ikke uttale seg offentlig om Veterinærhøgskolen. Som verneombud har jeg omsorgsplikt både overfor de ansatte og lederen som har gjort, og vedgått, en feil. Min oppfatning er at den ansvarlige har lagt seg så flat han kan i denne saken, sier Thoen til Khrono.

Hun legger til:

Jeg deler ikke synet om at dette handler om ytringsfrihet. Igjen, det er en feil gjort av en enkeltansatt og er ikke en del av NMBU sin politikk på dette området. Jeg vil derfor be dere om å ikke øke presset på disse enkeltansatte ved å holde mediefokuset oppe.

Lise Thoen

— Dette tilbudet er heller ikke forenelig med NMBU sin praksis. Jeg deler ikke synet om at dette handler om ytringsfrihet. Igjen, det er en feil gjort av en enkeltansatt og er ikke en del av NMBU sin politikk på dette området. Jeg vil derfor be dere om å ikke øke presset på disse enkeltansatte ved å holde mediefokuset oppe.

Thoen forklarer at spørsmål til dekanen i IDF-møtet skyldes at denne hendelsen, sammen med selve stengingen av Helseklinikken, har påvirket de ansatte og at de også kan ha behov for å diskutere saken i et lukket forum lokalt, en slags debriefing.

— De ansatte har en høy yrkesstolthet og slike hendelser påvirker også de som ikke har noen skyld i denne hendelsen. Jeg opplever at ledelsen følger opp denne saken, sier Thoen.

Thoen presiserer i tillegg at hun i etterkant av IDF-møtet har fått bekreftet at lokal ledelse har fulgt opp de ansatte på hesteklinikken på en god måte.

Advokat Jan Wessel-Aas: — Tvilsom og kanskje dels ulovlig håndtering

Jon Wessel-Aas er advokat med møterett for Høyesterett har jobbet mye med saker som blant annet dreier seg om ytringsfrihet.

Nationen har intervjuet ham om saken. Han uttaler blant annet:

— Basert på den informasjonen jeg er gitt, herunder svarene fra klinikkens representant, fremstår NMBUs håndtering som svært tvilsom og kanskje dels ulovlig. Jeg vet ikke hvordan man har tenkt, og kommenterer bare hvordan det fremstår, sier Jon Wessel-Aas.

Til Nationen trekker Wessel-Aas fram flere poenger han mener det er verdt å merke seg ved dette forsøket på å inngå en kjøpekontrakt, det gjelder blant annet:

— Det framstår som om NMBU har forsøkt å kjøpe hesteeieren til taushet, både om innholdet i kontrakten og om smitteforholdene ved klinikken, som forårsaket situasjonen. Med tanke på at dette er forhold som kan ha betydning langt utenfor partenes mellomværende, og potensielt kan innebære brudd på offentligrettslige regler om håndtering av smittsomme sykdommer ved dyrehold- og behandling. Det innebærer i verste fall at en offentlig institusjon som selv er underlagt disse reglene, forsøker å påvirke et potensielt vitne i en etterfølgende tilsynssak. Det er i så fall selvsagt ikke kurant.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS