Avtale verdt 640 mill.

Her er stevningen mot OsloMet. Krav om erstatning for 20 års husleie

Gårdeier hevder at leieavtalen med OsloMet på Campus Kjeller var bindende, selv om den ikke var signert, går det fram av stevningen som nå er offentliggjort.

Uenigheten mellom gårdeier og OsloMet står om en leieavtale til en verdi på 640 millioner kroner for denne campusen på Kjeller i Viken - nær Lillestrøm.
Uenigheten mellom gårdeier og OsloMet står om en leieavtale til en verdi på 640 millioner kroner for denne campusen på Kjeller i Viken - nær Lillestrøm.
Publisert

Hemfosa har saksøkt OsloMet fordi universitetet urettmessig, i eiendomselskapets øyne, har terminert en bindende, inngått leieavtale om å leie bygget på Kjeller der OsloMet har sin Romerike-campus i 20 nye år fra 2023.

Ifølge stevningen som er levert Nedre Romerike tingrett krever Hemfosa erstatning for hele leien i 20-årsperioden. Leiesummen som er forhandlet fram er på 32 millioner kroner i året i 20 år, eller 640 millioner kroner.

Rettssaken i Nedre Romerike tingrett er berammet til 11.-13. januar 2021.

Bestrider kravet

OsloMet bestrider kravet og viser til at den framforhandlede avtalen aldri ble signert. Ifølge OsloMet er avtalen ikke bindende fordi det ble tatt signeringsforbehold ved starten av forhandlingene.

Khrono har tidligere fått avslag på innsyn i stevningen, men nå har OsloMet gjort både stevningen og andre dokumenter åpent tilgjengelige i sakspapirene til universitetsstyremøtet 9. og 10. september.

Der skal styret orienteres om status i saken.

Direktør Asbjørn Seim ved OsloMet ønsker ikke å kommentere saken nå.

— Vi jobber med tilsvar til stevningen, og derfor har jeg ikke lyst til å kommentere saken, sier han.

OsloMet har fått frist til 18. september med å levere tilsvar til stevningen. Det er Regjeringsadvokaten som bistår i arbeidet med tilsvaret til stevningen. Formelt er det staten ved Kunnskapsdepartementet som er stevnet av saksøker Kunnskapsveien 55 AS, som er et datterselskap av Hemfosa Samfunnsbygg AS.

Khrono har også vært i kontakt med administrerende direktør Henrik Melder i Hemfosa, men han ønsker ikke å kommentere stevningen.

— Vi har ingen kommentar, skriver Melder i en sms.

Mener avtalen er bindende

I stevningen viser advokatfirmaet Schjødt, på vegne av Hemfosa, til høyesterettsavgjørelser som sier at når det er enighet om vesentlige punkter i en avtale, så er den bindende. Og her var partene enige om en tilleggsavtale om å leie bygget på Kjeller i 20 nye år fra 2023.

«Når tilleggsavtalen var omforent mellom de forhandlende parter skulle ikke Hemfosa/saksøker ha annen risiko enn departementsgodkjennelse», står det i stevningen.

Hemfosa reagerer kraftig på at OsloMet, etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde godkjent avtalen og Kunnskapsdepartementet hadde gitt OsloMet fullmakt til å inngå den, likevel la den fram for ny realitetsbehandling i styret 12. mars.

«Det gir heller ikke mening at en forhandlingspart skulle måtte finne seg i nye, fulle realitetsbehandlinger av ulike beslutningstakere lenge etter at forhandlingene er gjennomført og enighet oppnådd med mindre det er tatt klart forbehold om dette. Slikt forbehold om fornyet styrebehandling er ikke tatt og fremgår ikke av tilleggsavtalen», heter det i stevningen.

Videre skriver Hemfosas advokat at de aldri mottok noen formell eller uformell beskjed fra OsloMet om at avtalen kanskje ikke var tenkt overholdt. Først fire uker etter godkjenningen fra departementene, 15. januar 2020, fikk Hemfosa oversendt en lenke til ansattenytt hvor det fremgikk at rektor kunne ønske en vurdering av Kjeller som lærested.

« Det ble tatt forbehold om signering»

OsloMet fikk klarsignal fra Kunnskapsdepartementet til å inngå avtalen i et brev 16. desember i fjor, men i styremøtet 12. mars vedtok styret med 7 mot 3 stemmer å la være å inngå avtalen med Hemfosa. I stedet vedtok styret å finne en annen lokalisering for OsloMets Romerike-campus.

OsloMets tilsvar til stevningen er ikke ferdig, men i et brev 28. mai til Hemfosas advokat, advokatfirmaet Schjødt, skriver OsloMets advokat at Hemfosa tidlig ble informert om at OsloMet ikke ville anse avtalen som bindende før den var signert.

«OsloMet er av den klare oppfatning at tilleggsavtalen ikke er bindende inngått og at leietaker står helt fritt til å forkaste tilleggsavtalen. Av den grunn er det heller ikke noe rettslig grunnlag for Hemfosas erstatningskrav», skriver advokatfirmaet Føyen Torkildsen, som har bistått OsloMet i forhandlingene med Hemfosa.

OsloMets advokat skriver også at hovedregelen er at en avtale er bindende når det er oppnådd omforent enighet på vesentlige punkter.

«Unntaket fra denne klare hovedregelen er hvor det er tatt et signeringsforbehold (eller annet forbehold som gir partene rett til å trekke seg)», skriver advokaten og viser til at et slikt uttrykkelig signeringsforbehold ble tatt ved innledningen til forhandlingene med Hemfosa.

Powered by Labrador CMS