Et studentdemokrati samlet over tid

Målene vi setter oss er langsiktige og krever hardt arbeid og dedikering fra flere arbeidsutvalg, skriver Christoffer Alsvik, studentleder ved HiOA i dette innlegget som svar på kritikk om at HiOA-studentene har hårete mål.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag 30.09 refser Universitas Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (SP-HiOA) for å sette hårete mål i sin handlingsplan uten tidsfrister.

De sammenligner den med SP-UiO som i sin handlingsplan har valgt å sette mer konkrete mål for det neste året. Eksemplene som trekkes fram fra UiO er kjønnsnøytrale toaletter og begrunnelse på eksamenskarakteren. Ja, dette er veldig konkrete mål og noe man kan få til på ett år, om ikke kortere tid.

På HiOA har vi en annen filosofi; målene vi setter oss er langsiktige og krever hardt arbeid og dedikering fra flere arbeidsutvalg. Ja, digitalisering har stått på handlingsplanen vår over flere år, men i løpet av denne tiden har man lagt til rette for en helhetlig endring i hvordan man underviser innen høyere utdanning. Takket være det langsiktige arbeidet som arbeidsutvalgene har gjort i det stille, er digitaliseringsprosessen på HiOA godt i gang. Derfor er HiOA godt rustet til å sette konkrete mål for når videre endringer skal skje.

I samme utgave skriver Universitas nettopp at SP-HiOA har mål om å få på plass en konkret plan for digitaliseringen av undervisningen på høgskolen, med tidsfrister for overgangen fra klassisk forelesning til bruk av digitale hjelpemidler og varierte undervisningsformer. Vi ønsker også å få etablert en Learning Lab på Høgskolen. Dette er to ganske konkrete mål for hva vi ønsker å gjøre i løpet av det neste året.

Universitas glimter med sin manglende forståelse for at Studentparlamentet på HiOA og UiO er to ulikt strukturerte organisasjoner. UiO har i hovedsak to dokumenter som de baserer mandatet til Arbeidsutvalget på; den politiske plattformen og handlingsplanen. Den politiske plattformen tar for seg deres generelle ståsted i saker, mens handlingsplanen gir dem konkrete mål og fokusområder for det kommende året. En helt legitim måte å gjøre ting på.

Om Universitas 
ønsker en bedre forståelse av hvorfor vi har organisert oss slik vi har gjort, er de selvsagt velkomne på krasjkurs i vårt student-
demokrati. 

Christoffer Alsvik

På HiOA har vi et prinsipprogram som gir oss vårt generelle standpunkt, utover det har vi en rekke politiske dokumenter som utdyper konkret hva vi ønsker gjennomslag for. Vår handlingsplan gir Arbeidsutvalget et mandat for å jobbe videre med politikken, men med rom for å tilpasse seg endringer og aktuell tematikk på høgskolen og i sektoren. Forskjellen i strukturene gjør det helt naturlig at handlingsplanen til Studentparlamentet ved UiO gir mer konkrete mål og politikk, enn handlingsplanen til Studentparlamentet ved HiOA.

Det skal også sies at i politiske prosesser vet man ikke alltid hva man får gjennomslag for, eller hvor lang tid det tar å få gjennomslag. For eksempel oppfatter vi den nye ledelsen på HiOA som veldig positiv til digitalisering og innføring av mer varierte undervisningsformer. Derfor virker det realistisk å få på plass en slik plan samt å sette i gang arbeidet med å etablere en Learning Lab ganske tidlig i vår periode. På Høgskolen har vi hatt stort fokus på at handlingsplanen ikke skal være hemmende. Hvis vi får gjennomslag skal vi ha mulighet til å jobbe forbi det målet vi har satt oss.

Da vi vedtok handlingsplanen hadde for eksempel ikke engasjementet for kjønnsnøytrale toaletter nådd HiOA ennå. Om handlingsplanen kun skulle inneholde konkrete mål ville denne saken ha måttet vente til neste handlingsplan. De langsiktige målene om tilrettelegging for ulikhet i etnisitet, funksjonsevne, kjønn m.m., basert på prinsippet om lik rett til utdanning, gir oss derimot mandat til å starte denne prosessen allerede nå.

Saken vil selvsagt måtte gå gjennom studentparlamentet først, men poenget her er at en plan som gir retning fremfor tiltak også gir fleksibilitet til å jobbe med aktuell tematikk i sektoren og smi mens jernet fortsatt er varmt. Dette gir oss mer handlingskraft til å gjøre mer for studentene.

Det viktigste for vårt arbeidsutvalg er å få gjennomslag for sakene studentene melder, selv om disse sakene ikke alltid gir den samme medieoppmerksomheten. Sannheten er at store deler av arbeidet vi gjør ikke er kontroversielt og ikke skaper de beste overskriftene.

Om Universitas ønsker en bedre forståelse av hvorfor vi har organisert oss slik vi har gjort, er de selvsagt velkomne på krasjkurs i vårt studentdemokrati. Som studentpolitikere og forkjempere av ytringsfrihet og en fri, kritisk presse setter vi pris på at Universitas har vist interesse for vår handlingsplan og strukturen av studentdemokratiet på HiOA. 

Les også: 

(Innlegget er også sendt Universitas).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS