Hvem er snillest?

Har forsket på forskjellen mellom fattig og rik

Lavere sosioøkonomisk status har sammenheng med mer moralske holdninger og oppførsel, har professor ved Universitetet i Agder, Tobias Otterbring, funnet ut.

— Dette kan være til refleksjon for oss som lever godt i Norge, sier professor Tobias Otterbring.
— Dette kan være til refleksjon for oss som lever godt i Norge, sier professor Tobias Otterbring.
Publisert

— Forskningen på dette feltet spriker i mange retninger. Noen studier viser en positiv relasjon mellom sosioøkonomisk status og moral, mens andre studier viser en negativ relasjon.

Det sier professor ved Universitetet i Agder, Tobias Otterbring.

I en artikkel på UiAs nettside forteller forskeren om det relativt svære forskningsprosjektet han har deltatt i sammen med tre kollegaer fra Aarhus universitet i Danmark.

67 land

Tallene fra undersøkelsen viste at enkeltmennesker som hadde vokst opp under ressursknappe forhold hadde en sterkere moralsk identitet sammenlignet med andre.

Det var mer sannsynlig at de ville gi penger til veldedige formål, og de la større vekt på samarbeid.

Tallene er basert på undersøkelser av 46.000 deltakere fra 67 land. Konklusjonen er at lavere sosioøkonomisk status har sammenheng med mer moralske holdninger og oppførsel, både på individnivå og nasjonalt nivå.

— Tidligere forskning tatt i betraktning, ble vi overrasket, sier Otterbring til UiA.

Refleksjon

Ifølge professoren er det sannsynlig at de som elver i fattigdom er mer avhengig av andre mennesker.

Kanskje er de også mer følsomme overfor sine sosiale omgivelser. Om en fattig person gjør noe vennlig for en annen, kan mottakeren være mer tilbøyelig til å gi noe tilbake, sier Otterbring.

— Dette kan være til refleksjon for oss som lever godt i Norge. Kanskje kan våre resultater inspirere dem med høy sosioøkonomisk status til å tenke mer på dem utenfor vennskaps- eller familiekretsen og handle deretter, fortsetter han.

Powered by Labrador CMS