uenighet i sørøst-norge

Går hardt ut mot samskipnaden i Sørøst-Norge

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge frykter at Studentsamskipnadens permitteringer kan få alvorlige følger. Nå slår de alarm.

Studentleder Kim Hellevammen og påtroppende leder Karoline Lie i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) raser mot Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Administrerende direktør i SSN, Hans Erik Stormoen, mener blant annet at ett av utsagnene faller på sin egen urimelighet. Foto: SDSN
Studentleder Kim Hellevammen og påtroppende leder Karoline Lie i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) raser mot Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Administrerende direktør i SSN, Hans Erik Stormoen, mener blant annet at ett av utsagnene faller på sin egen urimelighet. Foto: SDSN
Publisert Oppdatert

— Vi vet at mange studenter nå sliter ekstra mye med motivasjon, ensomhet og kjipe tanker, sier Karoline Lie.

Hun er nåværende nestleder og påtroppende leder i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) og sitter i arbeidsutvalget som nå fokuserer ekstra på utfordringene i forbindelse med koronakrisen.

Sammen med studentleder Kim Hellevammen og resten av studentdemokratiet, slår Lie nå full alarm. De er spesielt bekymret for studentens psykiske helse.

142 er permittert

I slutten av mars kunne Khrono melde at over 1000 ansatte i samskipnadene over hele landet er permitterte. I artikkelen kan man bant annet lese at 115 (et tall som nå er oppjustert til 142 journ. anm.) ansatte ved Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har fått varsel om permittering, og at disse er fordelt på avdelingen Mat og drikke, Bokhandel, Studentservice og Trening.

Styreleder for Samskipnadsrådet og administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), Hans Erik Stormoen, betegnet situasjonen som alvorlig.

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans Erik Stormoen. Foto: SSN
Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans Erik Stormoen. Foto: SSN

— Studentsamskipnadene er veldig berørt av denne situasjonen. Noen studentsamskipnader er bedre rustet til å takle de økonomiske konsekvensene enn andre. For vår del har vi en langsiktig gjeld på over én milliard kroner, som det kan bli tungt å bære i det lange løp, sa Stormoen.

— En svært krevende tid

Kim Hellevammen og Karoline Lie mener at Studentsamskipnaden forlater ansvaret sitt for studentvelferden.

— De har permittert samtaleterapeuter, noe som selvsagt er ekstra uheldig i den situasjonen vi befinner i oss nå. Annet enn å gjøre samtalene digitale, er det ikke forsøkt med noen andre tiltak for å bedre studenters psykiske helse i perioden vi nå er inne i. Når de ble konfrontert med dette, sier de at de har gode nok tiltak og at studentene og terapeutene er veldig fornøyde med løsningen. Alle studenter vi har snakket med mener det motsatte, sier nestleder Karoline Lie til Khrono.

Kim Hellevammen fortsetter:

— Dette er en svært krevende tid. Når vi vet at vi ved Universitetet i Sørøst-Norge har hatt store utfordringer knyttet til den mentale helsen blant studentene siste årene, blir vi ekstra bekymret når vi nå har kommet i denne spesielle situasjonen, sier Hellevammen.

Jeg er rystet over hvor lite imøtekommende SSN har vært i denne tiden.

Karoline Lie, nestleder i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden forteller til Khrono at det er totalt 10,8 årsverk innenfor helse i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 2,8 av disse årsverkene er når permitterte, og ifølge Stormoen er disse fordelt på samtaleterapeutene.

— Vi har jobbet hardt for å opprettholde et godt helsetjenestetilbud til studentene, og dette tilbudet er vurdert som godt av psykologspesialisten vår. Gjennom å gjøre psykologtjenesten digital, har vi bedre kapasitet på samtaler nå enn tidligere. Studentene som bruker oss, er veldig fornøyde. Jeg vil gjerne legge til at helsetjenesten vår er godt kjent blant studentene, og vi har ikke hatt en økning i antall henvendelser under koronasituasjonen, sier Stormoen.

Økonomi og ensomhet

I disse koronatider er det ikke tvil om at livssituasjonen endrer seg for oss alle, også studentene. Hellevammen poengterer at det ikke er uvanlig at studenter ofte sliter med ensomhet i den «vanlige» hverdagen, og undrer seg over hva som nå skjer når disse blir sittende mutters alene på studenthybelen og skal kommunisere med omverdenen via en skjerm.

Han skryter over universitetet, som han mener har gjort aktive tiltak for å møte utfordringene på best mulig måte, men når det kommer til Studentsamskipnaden, er han ikke nådig.

Dette er en situasjon som ingen ønsker å komme i, og vårt mål er at vi skal kunne opprettholde normal drift også etter at krisen er over.

Hans Erik Stormoen, administrerende direktør Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

— Flere studenter er i en økonomisk vanskelig situasjon, men Studentsamskipnaden vil verken redusere husleien eller oppsigelsestiden for boligene deres, sier Hellevammen, og får støtte fra Lie.

— Jeg er rystet over hvor lite imøtekommende SSN har vært i denne tiden. Vi forstår at de er en bedrift som må sørge for at de er stabile nok til å holde driften gående også etter koronakrisen, men vi tror også at de utnytter situasjonen med for eksempel å permittere, sier nestlederen.

— Ingen av samskipnadene i Norge har justert husleieprisene da disse allerede ligger lavt, svarer Hans Erik Stormoen til det, og fortsetter:

— Når det gjelder det å være imøtekommende, så kjenner jeg ikke til at vi har fått flere enn én henvendelse fra Studentdemokratiet. Den ble besvart over telefon dagen etter at den kom. Forrige fredag inviterte vi også Studentdemokratiet til et møte rett over påske for å høre mer om hva de tenker om situasjonen.

Om påstanden som handler om at Samskipnaden utnytter situasjonen til for eksempel å permittere, sier Stormoen følgende:

— Dette utsagnet faller på sin egen urimelighet. Dette er en situasjon som ingen ønsker å komme i, og vårt mål er at vi skal kunne opprettholde normal drift også etter at krisen er over.

— Behovet er større en noen gang

Kim Hellevammen forteller at Studentsamskipnaden har permittert flere samtaleterapeuter, og at det forventes at de skal permitterer flere i løpet av april. En rundspørring ute blant studentene viser, ifølge Hellevammen, at behovet for samtaleterapeutene er større nå enn noen gang.

— Studentdemokratiet samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge for å legge til rette for et bedre sosialt digitalt læringsmiljø. Samskipnaden er blitt invitert med, men har takket nei fordi de ikke har ressurser nok grunnet permitteringer. Det er ikke godt nok, fastslår studentlederen.

— Dette stemmer ikke. Vi har fått en invitasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge vedrørende digitalt læringsmiljø. Den har vi takket ja til. Vi er veldig interesserte i å samarbeide godt med Studentdemokratiet, og har aldri ønsket noe annet, sier Hans Erik Stormoen.

— Ja, de har takket ja, men arbeidet startet opp umiddelbart og vi kan ikke se at Studentsamskipnaden har deltatt. Store deler av dette prosjektet er nå avsluttet og har allerede startet opp for studentene, svarer Karoline Lie til det.

Hun fortsetter:

— Det vi etterspør er økt tilbud og fleksibilitet i koronatiden. Vi forstår at de digitale samtalene er et så godt tilbud som man per nå kan gi, men vi savner at man strekker seg litt lengre og prøver ut nye tilbud.

Powered by Labrador CMS