Rektor ved <span class="caps">NTNU</span>, Gunnar Bovim og de tre andre rektorene på fusjons-institusjonene er på rundreise for å få snakket med bekymrede ansatte. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim og de tre andre rektorene på fusjons-institusjonene er på rundreise for å få snakket med bekymrede ansatte. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Bovim måtte berolige usikre sunnmøringer

Hastverk og frykten for å bli spist av store NTNU ble et tema da rektorene møttes i Ålesund.

Publisert Oppdatert

Onsdag morgen, noen timer før allmøtet med de ansatte ved Høgskolen i Ålesund, satt de fire institusjonenes universitetsledere i møte. Et av temaene de diskuterte der, var hvordan man best presenterte den kommende fusjonen. Det første som ble nevnt var frykten for å bli spist av store NTNU, skriver Universitetsavisa. 

Det ble også noe av det første som NTNU-rektor Gunnar Bovim tok opp ved starten av allmøtet.

— Dette er ikke et fiendtlig oppkjøp, forklarte Bovim.

— Man skal fremdeles få beholde en egen identitet.

Mange spørsmål, få svar

Dette er ikke et fiendtlig oppkjøp.

Gunnar Bovim

Dette var andre dag av fusjonsrektorenes campusreise. Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland og Gunnar Bovim fra henholdsvis Ålesund, Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU møtte ansatte og studenter ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ).

På forhånd var det allmenn enighet blant de gjestende UH-lederne om at allmøtet i Gjøvik dagen i forveien hadde forløpt nokså fredelig.

De fire rektorene Bovim, Wroldsen, Synnes og Klungland. Foto: Tore Oksholen

— Hvorfor så fort?

— Vi har et stort informasjonsbehov, sa hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved HiÅ, Gunnhild N. Furnes. Hun tok ordet først i debatten. 

— Vi lurer blant annet på hvorfor dette må gå så fort? Hvorfor første januar neste år? Første januar året etter det igjen, 2017, har også vært nevnt. Hvordan blir arbeidstakernes interesser ivaretatt i dette, undret Furnes.

Et annet forhold hun nevnte var ansattes uro for egne arbeidsplasser. En annen i salen fulgte opp ved å uttrykte bekymring for lang avstand til sentrale beslutningstakere, og undret hva man har tenkt omkring det.

— Mister ikke jobb på grunn av fusjon

— En fortløpende, uformell dialog er svært viktig, forsikret Bovim.

— Grunnen til at jeg har satt 1.1.2016 som en mulig dato for iverksetting av fusjonen, er at det er tidspunktet jeg har hørt fra departementet. Om vi kunne behøvd mer tid? Det kunne vi nok. Jørn Wroldsen har holdt på i 15 år med universitetet i Innlandet, det ble ikke noe av. Jeg tror ikke mer tid nødvendigvis hjelper så mye, sa NTNU-rektoren.

Helge Klungland, rektor ved HiST, adresserte uroen for egen arbeidsplass.

— Det er ingen som bør miste jobben på grunn av en fusjon – men det kan godt hende at egne arbeidsoppgaver blir påvirket, sa han.

Hvorfor ikke la det gå fortere

En annen i salen ymtet frampå om ikke man burde speede opp navneendringen.

— Det kan gå studenter rundt som avlegger siste eksamen i nær framtid og som lurer på om de kommer til å få et vitnemål fra en institusjon – Høgskolen i Ålesund – som vil være totalt ukjent i løpet av få år, sa han.

En student spurte om når studenter i Ålesund vil kunne få diplom hvor det står «NTNU». Til det siste svarte Bovim at første januar neste år er den sannsynlige datoen. Det ble også spurt om når hjemmesida til nye NTNU kommer opp. Svaret var at det er mer snakk om uker enn måneder.

I samme båt – men hvor i båten

En i salen adresserte et utsagn en av rektorene kom med, om at i denne prosessen er alle i samme båt.

— Det er greit det, men er det sånn at noen seiler på første klasse mens andre befinner seg i tredje? Hva med for eksempel forskningstid. Skal noen få beholde sine 50 prosent også etter fusjonen,  mens den i nabokontoret og som kom fra en høgskole må greie seg med 20?

Bovim svarte at man ser ikke på forskningstid som den enkelte forskers private eiendom. Klungland presiserte at ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er det vanlig at forskere har femti prosent av tida satt av til forskning.

Synnes la til at man her i Ålesund satser mye på å skaffe til veie eksterne forskningsmidler, slik at man kan frikjøpe vitenskapelig ansatte til forskning.

Fest på Dombås?

— Hvordan skal man opprettholde den daglige driften: Fagmiljøene skal drive med fag, ikke fusjon, var et annet spørsmål.

Synnes’ svar var at det i all hovedsak er business as usual, men at man får en del ekstra.

— Det blir mye å gjøre, men vi er lovt ekstra midler til å klare av med utfordringene. Det viktigste vi skal drive med i tida som kommer, er god undervisning, slo HiÅ-rektoren fast.

Wroldsen tok så ordet og la til at han var blitt utfordret under gårsdagens allmøte i Gjøvik på om de ansatte er enig i fusjonsplanene, og han svarte at det tror han, med risiko for å bli arrestert umiddelbart av de fremmøtte.

— Jeg våger å si det samme her, sa Gjøvik-rektoren.

Litt etter spurte en om man ikke kunne ha en felles fest. Til det svarte Bovim at han er for at folk fester sammen.

— Spørsmålet er naturligvis hvor festen skulle blitt holdt. Noen har kikket på kartet og sagt at det må bli i nærheten av Dombås.

— I don’t understand anything

En noe treg forsamling kom etter hvert godt i gang, og spørsmålene fortsatte å strømme på, selv om møteleder Synnes indikerte at tida var i ferd med å renne ut.

En sa:

— Det er bedre med kaotisk handling enn med velordnet handlingslammelse.

Til det nikket rektorene ganske unisont.

— Vil studenttallet øke i Ålesund, undret en studentrepresentant.

Bovims svar var at kvaliteten på studentene skal være høy, og bli enda bedre.

Så reiste én seg og proklamerte på engelsk:

— I have listened to you guys, and I must say that I don’t understand anything. Til dette svarte Gunnar Bovim følgende:

— You have come to the right meeting.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!