Rektor Gunnar Bovim ved NTNU i Trondheim er i dialog om fusjon med flere høgskoler i Midt-Norge. Foto: Kristoffer Furberg, Universitetsavisa.
Rektor Gunnar Bovim ved NTNU i Trondheim er i dialog om fusjon med flere høgskoler i Midt-Norge. Foto: Kristoffer Furberg, Universitetsavisa.

NTNU vil fusjonere med flere høgskoler

Høgskoler i Midt-Norge og NTNU snakker sammen om å fusjonere til ett, sterkt midt-norsk universitet.

Publisert Oppdatert

Kartet for unviersitets- og høgskolesektoren skal tegnes på nytt. Høgskoler i Midt-Norge og NTNU snakker sammen om å fusjonere til ett, sterkt midt-norsk universitet.

Rektorene ved høgskolene i Ålesund, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er nå i dialog med rektor Gunnar Bovim.

Kartet tegnes på nytt

Bakgrunnen for samtalene er Kunnskapsdepartementets arbeid med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. Alle berørte institusjoner er bedt om å komme med innspill. Fristen for endelige innspill er 1. november, og i høst inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til dialogmøter på løpende bånd.

Allerede 17. september skal det være møte med høgskolene i Midt-Norge og NTNU. Hver institusjon skal beskrive status i arbeidet og hvilke strukturendringer de ønsker.

Fusjon én løsning

Dette skjer samtidig som NTNU står midt oppe i spørsmålet om samlokalisering mellom Gløshaugen og Dragvoll. Dette skal avgjøres i høst, men det som nå er på trappene er et strukturspørsmål med langt større dimensjoner.

Rektor Steinar Nebb ved Høgskolen i Nord-Trøndelag sier til Trønder-Avisa at de jobber med tre ulike løsninger. En av disse er fusjon med NTNU og HiST for å få ett sterkt, midtnorsk universitet.

— Det siste alternativet er å invitere med høgskolene i Volda, Ålesund og Molde til å inkluderes om de skulle ønske det, forteller Nebb.

Underbruk av NTNU

HiNT-rektoren har allerede hatt samtaler med rektor Gunnar Bovim, og skal innlede samtaler med HiST. Ved Høgskolen i Ålesund tenkes de samme tankene. Den kan bli tettere integrert eller fusjonert med Høgskolen i Molde, eller den kan bli underbruk av NTNU.

Rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund sier til Sunnmørsposten at også de utreder tre alternativer. Tettere integrasjon eller fusjon med NTNU er ett av dem, og Synnes sier de er i dialog med NTNU.

Fusjon med teknologi-profil

Avisen skriver at NTNU jobber langs tre andre scenarier. Enten videreutvikle dagens ordning, eller tettere fusjon eller integrasjon med høgskolene i Midt-Norge. Det tredje er tettere fusjon eller integrasjon innen teknologi i hele landet. Tanken her er desentraliserte campus der dagens høgskoler leverer utdanning for NTNU.

Ikke rett rigget

I brevet fra Kunnskapsdepartementet heter det at kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden. Spørsmålet regjeringen har stilt seg, er om universitets- og høgskolesektoren er riktig rigget for disse ambisjonene.

Mye av svaret ligger i den årlige Tilstandsrapporten for høyere utdanning, der 2014-utgaven nylig ble lagt på kunnskapsministerens bord.

Flere verdensledende miljø

Norsk forskning når ikke like høyt som våre nabolands i internasjonale sammenligninger. Ministeren vil ha større uttelling på den internasjonale arenaen, flere verdensledende miljø og mer gjennombruddsforskning.

Samtidig vises «bekymringsfulle kvalitetsproblemer» ved en del insitusjoner og utdanninger.

Berører grunnvollene

En del sliter med å tiltrekke seg både fagfolk og studenter, og uteksaminerer for få kandidater. Det forskes og publiseres lite, og evnen til å hente penger utenfra er svak. Dette tvinger fram spørsmålet om disse institusjonene leverer det som trengs for at høye ambisjoner skal innfris.

Dette er bakgrunnen for at Røe Isaksen nå vil gå gjennom selve grunnvollene i sektoren, der spørsmålet er om landet får mer ut av ressursene som investeres ved å innrette annerledes.

Færre institusjoner og sammenslåing er nøkkelord i prosessen Kunnskapsdepartementet har startet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS