Rektor Petter Aasen (til venstre) - her i samtale med statsråd Torbjørn Røe Isaksen - jobber hardt sammen med Telemarkrektor Kristian Bogen for å bli universitet raskere enn det som skal være teknisk mulig med dagens system.
Rektor Petter Aasen (til venstre) - her i samtale med statsråd Torbjørn Røe Isaksen - jobber hardt sammen med Telemarkrektor Kristian Bogen for å bli universitet raskere enn det som skal være teknisk mulig med dagens system.

Urimelig hvis man ikke blir universitet nå

Høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark kjemper for å bli universitet fra dag én etter sammenslåing. Departementet har døra på gløtt.

Høgskolen i Buskerud Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) skal fusjonere fra 1. januar 2016.

De har bestemt seg for navnet Høgskolen eller Universitetet Sørøst-Norge. Og de kjemper for at det skal stå universitet og ikke høgskole foran det nye navnet fra første dag.

Les også: Ikke Tind, ikke Ibsen, ikke Skagerak, men…

— Urimelig behandling

I sakspapirer fra Høgskolen i Telemark understrekes det at Norge er det eneste land i verden som ikke etablerer universitet ved politiske vedtak. I Norge blir man universitet gjennom akkreditering, med klare kriterier for å få slik status. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som akkrediterer hvem som oppfyller kriterie 

Høgskolene har merket seg at regjeringen ønsker å beholde dette særnorske systemet. Men de mener situasjonen ved flere fusjoner blir urimelig. Høgskolene skriver:

«Både ledelsene ved HBV og HiT, representanter fra privat og offentlig sektor i de tre fylkene og lokale og nasjonale politikere har pekt på at det synes urimelig at HBV og HiT som én institusjon, ikke direkte får universitetsstatus ved sammenslåing, når små høgskoler som ligger langt under kravene til universitetsstatus får denne statusen gjennom fusjon med etablerte universiteter.»

Tilfredsstiller ikke nye krav

I sakspapirene sine konstaterer høgskolene at det neppe er politisk flertall for å fatte politisk vedtak om universitetsetablering. De forteller at de har etablert dialog med departementet om utfordringene, og at høgskolene også har lagt inn forslag om at de bør vurderes etter de gamle kriteriene for universitetsetablering.

Høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark vil nemlig ikke tilfredsstille alle kravene i de nye kriteriene for å bli universitet fra dag én. Om dette skriver de:

«Med henvisning til prinsippene om like konkurransevilkår i sektoren, har rektorene også gitt innspill om at muligheten for ‘helhetlig vurdering av institusjonen ved søknad om akkreditering’ bør understrekes. For eksempel kan den helhetlige vurderingen innebære at institusjoner som innen rimelig tid (1-3 år) vil innfri de kvantitative kriteriene, vil kunne endre institusjonskategori.»

Departementet med døra på gløtt

I forlengelse av ønsker og krav fra Vestfold, Buskerud og Telemark har Khrono spurt departementet følgende spørsmål:

— Høgskolen i Buskerud/Vestfold og Telemark vil bli universitet fra dag én, NOKUT sier at det blir veldig vanskelig, hva tenker departementet om framdriften her?

— Sammenslåinger av statlige universiteter og høyskoler bestemmes av Kongen i statsråd. Departementet avventer nå Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2014-2015), og kan derfor ikke på nåværende tidspunkt skissere hvordan ulike tiltak vil bli fulgt opp. Departementet tar imidlertid sikte på en rask oppfølging etter at Stortinget har behandlet meldingen,» skriver universitets- og høgskoleavdelingen i en epost til Khrono.

Dette svaret kan tolkes som at departementet nå setter døra på gløtt for en raskere behandling av universitetssaken for de tre høgskolene enn det formalia tilsier.

Vi har forelagt departementets svar for NOKUT, og gjentatt våre spørsmål om de oppfatter det slik at departementet åpner for en raskere prosess. Seksjonssjef Bjørn R. Stensby i Seksjon for akkreditering og rådgivning i NOKUT skriver i en epost til Khrono:

«Med hensyn til ansvarsforholdene, er det slik at NOKUT gjør en første vurdering, så er det opp til departementet å gjøre et endelig vedtak. Se forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-2

Er kvalifisert

Rektor i Telemark Kristian Bogen har tidligere overfor Khrono vist til uttalelser fra  statssekretær Bjørn Haugstad om at høgskolene er kvalifiserte til å bli universitet.

— Et sammenslått Buskerud/Vestfold og Telemark kommer til å bli universitet. De tilfredsstiller kravene, sa Haugstad til Khrono (bildet under), da Stortingsmeldingen om struktur ble lagt fram rett før påske. 

Les også: HiOA blir ikke først ut som nytt universitet på Østlandet

Bogen poengterte den gangen at:

— Vi  håper på en løsning der regjeringen i stedet ber NOKUT etterkontrollere institusjonen innen en viss frist, sier Bogen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS