Stortinget ber statsråd Isaksen om bedre løsninger på finansiering

En enstemmig utdanningskomite vil at departementet ser på nye løsninger for finansiering av høgskoler og universiteter. Dette er på tvers av statsrådens innstilling.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utdanningskomiteen på Stortinget er kommet med sin innstilling om strukturmeldingen.

Den inneholder flere merknader og Senterpartiet vil utsette alle fusjoner, mens alle partier er enige om at man ønsker at departementet ser på finansieringen av sektoren og fordelingen av basis, omtalt som den svarte boksen tidligere.

Mer åpenhet om finansiering

I uttalelsen fra en samlet utdanningskomité heter det blant annet om finansiering at: 

«Komiteen mener det vil være en styrke for sektoren med mer åpenhet og transparens om grunnbevilgningene til sektoren og ber regjeringen komme tilbake til dette i forbindelse med endringene i finansieringssystemet (…)

Komiteen viser til at universiteter og høyskoler historisk har hatt ulike rammebetingelser når det gjaldt for eksempel forskningstid og rekrutteringsstillinger. Dette gjenspeiles i forskjellig basisfinansiering for de såkalt gamle universitetene og de såkalt nye universitetene og høyskolene. Komiteen ber regjeringen adressere denne problemstillingen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Komiteen mener det bør vurderes hvordan det kan legges bedre til rette for forskningsformidling. Komiteen ber regjeringen vurdere hvorvidt dette kan gi uttelling i forbindelse med gjennomgangen av finansieringssystemet».

Les også: Finanssplid for åpen scene

Innstilling levert Stortinget

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens stortingsmelding om struktur nærmer seg sluttbehandling i Stortinget.

Torsdag 4. juni hadde Utdanningskomiteen frist for å komme med sin innstilling til Stortinget. Selve behandlingen skal være torsdag 11. juni.

Se også: Her er innstillingen fra utdanningskomiteen

Alle vil ha nytt blikk på finansiering

Marianne Aasen er representant for Arbeiderpartiet i utdanningskomiteen. I tillegg trekker Aasen i sine første kommentarer fram at samtlige partier er enige om at de ønsker at departementet skal se på finansieringen av sektoren en gang til.

Les også: Isaksen skuffer høgskoler og de nye universitetene i dag

Det var stor skuffelse blant høgskoler og de nye universiteter da Stortingsmeldingen ble presentert rett før påske. Nå har de fått støtte fra utdanningskomiteen, som har gitt dem nytt håp om at fordelingen av basisbevilgningen likevel kan bli endret.

Les også: Flere kan bli universitet, men strengere krav

Uavhengig av dette har Isaksen utsatt alle konkrete beslutninger rundt finansiering til framlegging av statsbudsjettet i oktober. Nå har han fått med seg ekstra hjemmelekse fra Stortinget.

— Utsett fusjonene

Partiet som ikke er fornøyd med meldingen, og foreslår utsetting av alle fusjoner, er Senterpartiet med Anne Tingelstad Wøien i spissen.

— Det er useriøst av regjeringen å vedta strukturendringer i universitet og høgskolesektoren og først i etterkant invitere Stortinget til å vedta nytt finansieringssystem og kvalitet i sektoren, sier Wøien, i en pressemelding fra partiet.

Hun er Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson og  2.nestleder i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. 

Senterpartiet foreslår der at regjeringen utsetter endringer i strukturen i universitets- og høgskolesektoren til stortingsmelding om kvalitet er behandlet.

Denne meldingen skal etter planen komme i 2017.

Senterpartiet står alene med dette forslaget. 

— Uklart på arbeidsdeling

Aasen (bildet under) trekker fram at hun og hennes parti mener meldingen er svak på punktet om arbeidsdeling i sektoren.

— Slik meldingen nå er lagt opp blir det litt sånn alle skal bli like gode på alt. Vi får glidende overganger mellom institusjonene, og jeg tror ikke dette er måten å få det beste ut av hvert enkelt høgskole eller universitet på, sier Aasen.

— Næringslivet trenger gode  FoU-miljøer å samarbeide med, og samfunnet trenger gode sykepleiere, lærere, vernepleiere og ingeniører. Vi skal også ha fremragende vitenskap al la det Moser-paret har fått fram. Vi ønsker oss en bedre debatt rundt arbeidsdeling i sektoren, samtidig som man ikke sier at noe er viktigere enn noe annet. det er like viktig med næringsretta forskning, som å utdanne gode lærere eller drive fremragende grunnforskning, slår Aasen fast.

Aasen forteller at det ellers i saken rundt valg og ansatt rektor bare er SV og Senterpartiet som støtter gammel modell, mens alle andre partier støtter Isaksens forslag om at normalmodellen for ledelse i akademia skal være ansatt rektor og ekstern styreleder.

Les også: Strid om valgt eller tilsatt rektor gir fusjonstrøbbel

Mange fusjonsprosesser

Samtidig med stortingsbehandlingen er det mange høgskoler som er involvert i hardt arbeid knyttet til framtidige fusjoner. I dag torsdag 4. juni har både Høgskolen i Stord/Haugesund styremøte, og det samme gjelder Høgskolene i Buskerud/Vestfold og Telemark.

Les også: Urimelig hvis man ikke blir universitet nå

Fusjon-saken står på dagsorden hos alle sammen.

HSH sin samarbeidspartner universitetet i Stavanger (UiS) har styremøte neste torsdag samtidig med stortingsbehandlingen av meldingen.

Les også: Strid om valgt eller tilsatt rektor gir fusjonstrøbbel

Fornøyde på HiOA

På Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er de fornøyde med innstillingen.

— Vi er fornøyd - både med åpning for universitetsambisjonen og med at Stortinget vil ha mer åpenhet om basis, sier høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø til Khrono.

Kari Toverud Jensen, rektor ved HiOA, uttrykker i en pressemelding at hun er også glad for at Stortinget ønsker mer åpenhet rundt hvordan basismidlene skal fordeles framover. Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med dette på «egnet måte», som det heter.

— Dette er et gjennombrudd for noe både HiOA og mange andre har tatt til orde for lenge. Og vi stiller gjerne opp for å bidra til å finne en god modell, som ikke har som formål å ta midler fra noen, men som kan bidra til økt legitimitet og forståelse for hvordan vi bruker en stor del av ressursene i sektoren, sier Jensen.

Sp: Bak-fram prosess

— Regjeringen har siden de tok over kjørt denne prosessen bak-fram. Stortinget må få behandle sakene i riktig rekkefølge og sektoren må tas på alvor, sier atortignsrepresentant AnneTingelstad Wøien (Sp).

Senterpartiet står alene om forslaget om å utsette behandlingene av fusjoner, selv om flere partier kritiserer regjeringen for en mangelfull stortingsmelding.

— Jeg savner en drøfting av kvalitet i utdanningen i meldingen og mener det er oppsiktsvekkende at dette ikke vil bli diskutert før i den varslede stortingsmeldingen om kvalitet som skal legges fram for Stortinget i 2017. Regjeringen har for ensidig fokus på forskning og verdensledende miljø selv om ett av sektorens viktigste oppdrag er å utdanne lærere, sykepleiere og ingeniører til arbeidslivet i hele landet, sier Tingelstad Wøien.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS