For å gjennomføre praksis, for eksempel under lærerstudiet, må studenter ha politiattest uten merknader. Illustrasjonsfoto: Siri Øverland Eriksen
For å gjennomføre praksis, for eksempel under lærerstudiet, må studenter ha politiattest uten merknader. Illustrasjonsfoto: Siri Øverland Eriksen

Frykter falske politi­attester. Etterlyser digital løsning for 75.000 studenter.

Politiattest. Flere titusener studenter må ha politiattest for å kunne gjennomføre studiene. Dagens attester kan forfalskes og stikkprøvekontroller er arbeidskrevende, mener Unit.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert kl. 12.58 med et nytt avsnitt til slutt i saken)

Lærere, sykepleiere, fysioterapeuter, barnevernsansatte. Bare i fjor høst måtte 75.000 studenter levere politiattest for å kunne gjennomføre studiene sine.

Men systemet for innhenting av politiattester er både usikkert og unødig arbeidskrevende. Universiteter og høgskoler er usikre på om politiattesten som studenter selv har ansvar for å sende til dem, er forfalsket eller ekte.

Unit

Vi trenger å kunne stole på at politiattestene er i orden.

Geir Vangen

Det fremgår av et brev Unit, direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har sendt til Kunnskapsdepartementet.

Unit skriver at flere institusjoner derfor gjennomfører stikkprøvekontroller der studentene må møte opp personlig og logge inn i digital postkasse for å verifisere at politiattesten deres er korrekt. Men denne formen for kontroll er både arbeidskrevende og lite treffsikker.

PDF-er som ikke kan leses av datamaskiner

Derfor ønsker Unit at politiet forenkler systemene for politiattester.

I første omgang vil Unit at politiattestene de mottar blir lesbare og mulige å verifisere for datamaskiner. Tross at vi skriver 2020, leveres politiattestene som ikke lesbare PDF-filer, ifølge en rapport fra Dataforeningen.

Det øker faren for forfalskninger, ifølge rapporten:

«Idet pdf-filen skrives ut oppstår det en større risiko for dokumentfalsk. Disse utskriftene har ikke «stempel og underskrift» og er enklere å forfalske og endre innholdet på. Faren for dokumentfalsk er forøvrig også tilstede når pdf-filer leveres elektronisk. Ikke alle mottakere har på plass egne rutiner for å kontrollere digital signatur o.l. Politiet har heller ikke gitt ut noen veiledning om hvordan man kan kontrollere ektheten til digitalt utstedte politiattester».

— Nå havner politiattesten som PDF i en digital postkasse hos studenten. Den eneste måten de kan levere den på, er å hente den ut. Men hvem som helst kan også da forfalske det de leverer. Vi vet ikke om noen gjør det, men muligheten er stor. Vi trenger å kunne stole på at politiattestene er i orden, sier Geir Vangen, avdelingsdirektør i Unit.

Advokat Arve Føyen. Foto: Føyen Torkildsen
Advokat Arve Føyen. Foto: Føyen Torkildsen

Kontrollerer alle studenter

Senest mandag fortalte NRK om idrettsklubben Asker Skiklubb, der en overgrepsdømt mann hadde jobbet som trener for mindreårige i flere år — sannsynligvis etter at en politiattest var forfalsket.

— Vi fulgte klubbens rutiner for fremvisning av politiattest, men ble likevel lurt, sa styrelederen i klubben, Trond Wetlesen, til NRK.

— Nyhetssaker vi har sett i det siste, viser at denne metoden ikke er god. Politiattest som sendes som PDF er allerede utdatert når den sendes. Fordi ting skjer kontinuerlig sier en halvt år gammel politiattest ikke nødvendigvis noe om hva som er situasjonen nå, sier Arve Føyen, som er tilknyttet Dataforeningen og advokat i advokatselskapet Føyen Torkildsen.

Khrono har vært i kontakt med flere utdanningsinstitusjoner, og de fleste sier at de ikke gjennomfører noen stikkprøvekontroller, slik Unit skisserer at flere gjør. Universitetet i Oslo, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sier at de ikke har kontroller.

Det holder ikke å sende over PDF eller å levere en utskrift.

Tore Petter Engen

Ved Høgskolen i Østfold kontrollerer de tvert imot alle.

— Det er en del av rutinen høgskolen har. Det holder ikke å sende over PDF eller å levere en utskrift. Som en del av oppstartprosedyren må studentene komme inn, logge inn i Digipost og vise fram at de er innlogga og har mottatt attest. Er det noen som ikke leverer, blir de purra på, forteller Tore Petter Engen, informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold.

Ber politiet bidra med digital løsning

Unit ba i januar Kunnskapsdepartementet om å gå i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet. Målet er å få Politidirektoratet til å utvikle en digital tjeneste som gjør at lærestedene automatisk kan få bekreftelse på når det er utført vandelskontroll og om studentene har noe på rullebladet som ikke er forenlig med yrket de vil utdanne seg til.

En slik automatisk løsning vil også ivareta personvernet ved at færre papirkopier må håndteres manuelt, samt kunne overføres til andre områder i samfunnet der det kreves politiattest, som for eksempel i idretten.

Vangen i Unit sier at flere utdanningsinstitusjoner på egenhånd har effektivisert innsamlingen av politiattester, men at det ikke betyr at man kan sikre seg mot forfalskninger.

— Tidligere ble attestene sendt som brev til studentene. Nå bruker man digital postkasse. Men det er fortsatt ikke fulldigitalisert. En del institusjoner har satt opp egne roboter som samler inn attestene og leser dem. Men vi kan likevel ikke stole fullt ut på at politiattestene er korrekte, sier Vangen.

Alt utdanningsinstitusjonene ønsker seg, er et «ja» eller et «nei», mener han.

— Det vi ønsker er å legge til rette for at studentene enkelt kan bestille politiattest, for eksempel fra Studentweb. Og det vi trenger å vite er om politiattesten er i orden eller ikke. For dem som er i orden trenger vi ikke mer informasjon enn et ja. Da vil det kun være politiattester som ikke er i orden som må følges opp manuelt, sier Vangen.

— Ville vært en bedring

I Østfold deler høgskolen Units ønske.

— Vi vil selvsagt være med på alle nye digitaliseringsløsninger som er sikre. Kravet til oss er at vi skal være mer digitale, og da må vi ha en sektorløsning som er god og som er verifisert. Vi ønsker ikke at studenter som ikke har godkjent politiattest skal dukke opp i praksis. Så kan vi heller kunne gjøre stikkprøver i etterkant, hvis det oppstår skikkehetssaker, slik vi også gjør i dag, sier Tore Petter Engen ved Høgskolen i Østfold.

— Det ville vært en bedring om du fikk digitalisert det, men du må samtidig ha en klar grense for hvem som kan innhente attester og hva det kan brukes til, sier advokat Arve Føyen.

Politiet samlet sin utstedelse av politiattester i Vardø for fem og et halvt år siden. Men utover å digitalisere selve søknadsprosessen og oversendingen av et dokument, har ikke politiet utviklet en løsning som ligner det Unit ønsker seg.

Khrono sendte spørsmål til Politidirekoratet om denne saken forrige mandag, men har ikke fått svar på spørsmålene.

Kontrollerer gjennom robot-teknologi

I ingressen i denne saken skrev Khrono tidligere i dag at flere universiteter og høgskoler ikke kontrollerer politiattestene. Det riktige er at de opplyser at de ikke utfører stikkprøvekontroller.

Universitetet i Oslo (UiO) opplyser til Khrono at de er blant universitetene som benytter seg av robot-teknologi for å registrere og sjekke politiattester, og at det i denne teknologien ligger en sikring som kan avdekke forfalskninger.

UiO skriver:

«Løsningen innebærer en bedre tjeneste for studentene, bedre kontroll av attestene vi mottar, og det sparer institusjonen for tid og ressurser. Vi støtter UNITs ønske om en løsning hvor institusjonene får opplysninger direkte fra politiet, og er gjerne med på å utvikle det.

Løsningen vi nå har fått på plass er betydelig bedre enn da vi kun hadde politiattester på papir som måtte registreres manuelt, men det er bare et stykke på veien mot en heldigitalisering.

Da UiO innførte robotisering av registreringen av politiattest, hadde vi også et godt samarbeid med politiet om å få på beskyttelse av attestene mot redigering. UiOs løsning verifiserer at denne beskyttelsen ikke er kompromittert. Roboten sender attester som avviker fra normalen til manuell sjekk, og saksbehandler tar kontakt med politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i de tilfellene hvor vi ser at det er grunn til det.»

(Saken ble oppdatert 12.58 med undertittelen og teksten under undertittelen "Kontrollerer gjennom robot-teknologi")

Powered by Labrador CMS