Arne Sørensen hadde lang erfaring som lærer da han for knappe fire år siden ble ansatt på universitetet i en lektorstilling. Planene om en fremtid som forsker kan nå stå i fare. Foto: Njord V. Svendsen
Arne Sørensen hadde lang erfaring som lærer da han for knappe fire år siden ble ansatt på universitetet i en lektorstilling. Planene om en fremtid som forsker kan nå stå i fare. Foto: Njord V. Svendsen

Frykter at universitetsjobben i Levanger ryker når Nord skal kutte 30 årsverk

Nedbemanning. Jeg har ingen plan B, sier universitetslektor i Levanger, Arne Sørensen. Mandag er ansatte kalt inn til informasjonsmøte om nedbemanningsplanen for Nord universitet.

Publisert Oppdatert

Levanger, Khrono: De ansatte på Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) på Nord universitet lever fortsatt i uvisshet om fremtiden. Det eneste som er klart er at fakultetet skal kutte, og at ett av ti årsverk skal bort som ledd i en større kutt- og sparepakke.

Fakta

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ble opprettet 1. januar 2017.

Fakultetetet har 3500 studenter og cirka 330 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (PhD) i studier av profesjonspraksis, som er under reakkreditering hos Nokut.

Fakultetet er pålagt å kutte 35 stillinger innen desember 2021.

Nord kan ikke nå innsparingsmålene uten oppsigelser, noe ledelsen ved Nord universitetet har bekreftet.

— Jeg vet ikke hva som kommer til å skje, og har ikke fått noen signaler fra ledelsen om hva som kommer til å skje. Jeg har bare tre og et halvt års ansiennitet fra Nord universitet å slå i bordet med. Går de etter ansiennitet, er det vel fare for at jeg kan bli stående uten jobb, sier universitetslektor, Arne Sørensen ved faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv ved fakultetet i Levanger.

Mandag er han og de andre ansatte på fakultetet kalt inn til informasjonsmøte om bemanningsplanen.

Fredag ble Khrono sendt på gangen da de ansatte på fakultetet ble innkalt til studiestedsmøte. Khrono har ikke fått svar på sine henvendelser og spørsmål til Nord-ledelsen om dagsorden, verken for studiestedsmøtet fredag eller møtet om bemanningsplan mandag.

Frustrasjon på FLU

— Det er klart jeg kjenner på usikkerheten, dette var ikke akkurat det jeg så for meg da jeg begynte her, sier Sørensen.

54-årigen vet ikke hva han skal gjøre dersom han blir en av de som får oppsigelse i posten.

— Jeg har ingen plan B, sier han.

Fakultetsdirektør Olav Frigaard sendte Khrono på gangen før studiestedsmøtet for de ansatte på Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur fredag. Foto: Njord V. Svendsen
Fakultetsdirektør Olav Frigaard sendte Khrono på gangen før studiestedsmøtet for de ansatte på Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur fredag. Foto: Njord V. Svendsen

FLU er det største fakultetet ved Nord universitet, med 340 årsverk fordelt på Bodø, Levanger og Nesna. Kuttene henger sammen med strukturendringene på universitetet, der blant annet lærerutdanningen på Nesna er vedtatt lagt ned.

Innen 2021 skal 35 årsverk bort. Nedbemanningen er allerede forsinket, samtidig er kostnadene ved fakultetet høyrere enn beregnet. Det betyr at 25 årsverk må kuttes allerede i år. Den endelige konklusjonen for hvem som må gå skal i følge Nord-ledelsen komme før sommeren.

Khrono har de siste dagene snakket med flere ansatte ved fakultetet som gir uttrykk uro og usikkerhet over situasjonen, og frustrasjon over manglende informasjon over prosessen. Usikkerheten knytter seg også til i hvilken grad det er stillinger i Bodø eller Levanger som blir ofret i kuttrunden.

Som tidligere omtalt i Khrono, har Nord gått til innkjøp av hjelp til en kostnad av opptil 1 million kroner fra konsulentselskapet Ernst & Young i nedbemanningsarbeidet. Nord har også ansatt en egen midlertidig rektor for strategi og omstilling.

Håper på forskerfremtid

Arne Sørensen har fortsatt godt håp om kunne å bli på Nord universitet.

— Noe av det første han fikk høre da jeg begynte var at Nord var dårlig på forskning og for få ansatte hadde førstekompetanse. Etter hvert som han har kommet inn i jobben har han fått frigjort mer tid til selv å snuse på forskning.

— Det gjør jeg av ren interesse, og jeg har fått hjelp og støtte av kollegaene mine her. Det er selvsagt ingen ulempe å ha forskerkompetanse. Det tror jeg også gjør deg til en bedre underviser, sier Sørensen.

Kostnader knyttet til innføring av master i grunnskolelærerutdanningen og krav til kompetanse blant ansatte er tidligere blitt pekt på som en av årsakene til det store underskuddet fakultetet har pådradd seg.

Nå er spørsmålet om universitetslektoren i det hele tatt får muligheten til å arbeide videre med å tilegne seg forskningskompetanse.

— Jeg storkoser meg på jobb, og håper jeg får beholde det gode arbeidsmiljøet jeg er del av. Men jeg vet jo ikke hvilken vei vinden blåser. Jeg kan ikke gjøre annet enn å vente.

Powered by Labrador CMS