Lill Harriet Sandaune (Frp) på Forskningspolitisk seminar. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Lill Harriet Sandaune (Frp) på Forskningspolitisk seminar. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Vil ha kvalitet over kvantitet

Norge skal videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon, og vi skal ha et tilbud innenfor høyere utdanning som er konkurransedyktig internasjonalt, mener stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune fra Frp.

Publisert Oppdatert

Krav. Frp vil ikke gjøre det «lettere» å bli student ved å opprette stadig flere studieplasser. Tvert i mot mener Frp at strengere inntakskrav kan være med på å heve kvaliteten på studiene. Motiverte studenter er en viktig faktor for studiekvalitet, og strengere inntakskrav kan bidra til det. Høyere læreinstitusjoner skal selv kunne bestemme sitt studietilbud og sin måte å organisere opplæringen på innenfor nasjonale krav og rammer. Universiteter og høyskoler bør selv kunne fastsette opptakskrav til studentene.

Fornuftig internasjonalisering. Norsk nærings- og arbeidsliv er kompetansedrevet. Det krever at vi har utdanningsinstitusjoner som setter kvalitet i høysetet. For et liberalistisk parti som FrP spiller konkurranse en viktig rolle. På samme måte som frihandel gir økt tilbud av gode produkter, gir internasjonal konkurranse på akademikerområdet et høyere nivå på den akademiske undervisningen og utdanningen. Kvalitet og konkurranse styrker institusjonenes fagmiljøer, og gir bedre muligheter for akademisk utvikling og verdiskaping. Vi vil derfor ikke gå inn for proteksjonisme på det akademiske området.

En fornuftig internasjonalisering utgjør en stor merverdi for norsk høyere utdanning. Norske studenter som reiser ut på utveksling tar med seg nye impulser når de kommer tilbake til Norge. Gode, utenlandske studenter som reiser til Norge på utveksling stimulerer også de norske utdanningsmiljøene. Frp mener det er riktig å innføre høyere studieavgift for utenlandske studenter. Utlendinger skal studere ved norske universiteter og høyskoler på grunn av kvalitet, ikke fordi det er gratis. Samtidig må vi huske på at det er store forskjeller på de ulike studiene, og at stor grad av internasjonalisering er naturlig på noen områder, og mindre naturlig på andre områder. «Internasjonalisering» er derfor ikke noen universalløsning, men et verktøy som må brukes fornuftig.

Studentaktiv forskning. Undervisningsinstitusjonene må kombinere undervisning med forskning og ha nær kontakt med internasjonale institusjoner med høyt nivå på undervisning og forskning. Studentene bør aktivt ta del i forskningen ved utdanningsinstitusjonene. En tydeligere prioritering av studentaktiv forskning er nødvendig for å styrke studiekvaliteten. Ved å satse på studentaktiv forskning vil man oppnå flere ting. For det første får studentene et verdifullt innblikk i hvordan faget deres anvendes i forskningsøyemed. For det andre bidrar det til å minne om viktigheten av forskning på alle fagområder, og ikke minst er det viktig for å vekke studentenes interesse for forskning som karrierevei.

Relevans og innovasjon. Frp mener også at det har betydning for kvaliteten hvilken relevans dagens utdanninger har for arbeidslivet og samfunnet for øvrig, og hvordan de kan omsettes til verdiskapende virksomhet. Innovasjonsevne – skaperkraft – er et godt kvalitetsparameter for utdanningen. Å få omsatt teori og ideer til praksis er positivt både for den enkelte student, for utdanningsinstitusjonene og for samfunnet som helhet.

Tvert i mot mener Frp at strengere inntakskrav kan være med på å heve kvaliteten på studiene

Lill Harriet Sandaune

Gode, generelle rammevilkår. Et samfunns forutsetninger for å gjøre forskningsresultater om til innovasjon er mange og komplekse. Noen felles kjennetegn for de samfunn, industrier og forskningsmiljøer som lykkes, er kompetente forskningsmiljøer med god mottakskapasitet i industrien i form av høyt utdannet arbeidskraft og tilgang på risikovillig kapital. Dessverre kommersialiseres for få av nyvinningene i Norge. Årsakene til dette er sammensatt, men manglende koordinering av det statlige virkemiddelapparatet er én av dem. I tillegg er gründerkultur og kultur for samarbeid med næringslivet innen akademia svakere i Norge enn i mange andre land. Kvalitet i høyere utdanning er derfor avhengig av helhetlig tenkning og av at også andre samfunnsområder er velfungerende.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS