budsjettforliket

Framhever nye kutt på budsjettet som forsvarlige

Høyres Kent Gudmundsen framhever at kuttene i budsjettforliket for kunnskapssektoren er innenfor forsvarlige rammer.

Kent Gudmundsen, 1.nestleder utdannings- og forskningskomiteen, tilbakeviser kritikken som er rettet mot nye kutt for kunnskapssektoren.
Kent Gudmundsen, 1.nestleder utdannings- og forskningskomiteen, tilbakeviser kritikken som er rettet mot nye kutt for kunnskapssektoren.
Publisert Oppdatert

Forliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet høster kritikk fra flere hold i kunnskapssektoren.

Høyres Kent Gudmundsen som også er 1.nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, svarer på kritikken. Han mener de nye kuttene som er gjort, eller inndekningene som han kaller dem, er forsvarlige.

Om Nokut-kutt: — Har nedgang i kjerneoppgave

— Som utdanningspolitiker ønsker man selvsagt bare økninger på sitt område, men jeg mener inndekningene er akseptable, trekker Gudmundsen fram.

Han fortsetter:

— Eksempelvis er en av kjerneoppgavene til Nokut å behandle akkrediteringssøknader. Disse søknadene har gått ned siden 2015 og det bør derfor være mulig å redusere tilskuddet noe for å gi rom for andre prioriteringer i 2021, skriver Gudmundsen, i en epost til Khrono.

Fått mer enn byråkratikutt krever

Justering av nivået på ABE-reformen mener Gudmundsen også er forsvarlig. Han trekker fram at selv om ABE-reformen nå blir justert med 0,1 prosent, fra 0,5 til 0,6 prosent, så har universitetene og høyskolene fått betydelig mer penger enn det som ligger i effektivisering de siste årene.

Økningen i ABE-kuttet innebærer et budsjettkutt for universiteter og høgskoler totalt på anslagsvis 35 millioner kroner.

— ABE-reformen har bidratt til at vi som samfunn har kunnet gjøre prioriteringer mellom sektorer. Her ser vi at universitets- og høgskole-sektoren med slik omprioritering og nye satsinger fremdeles kommer svært godt ut. I tillegg har koronasituasjonen – som selvsagt er krevende i seg selv, likevel medført at man har hatt et mindreforbruk i denne sektoren på 1,9 milliarder. Da bør disse endringene i sum kunne håndteres helt fint, mener Gudmundsen.

Om Forskningsrådet: Pengene skal tilbakeføres

Til endringen i bevilgningene til Forskningsrådet trekker Gudmundsen frem de store avsetningene og at en ettårig reduksjon ikke vil føre til redusert aktivitet siden de tilbakeføres i 2022.

— Det har vært en stor vekst i forskningsbudsjettet over flere år og det kan være verdt å minne om at det siden 2013 har vært en total prosentvis vekst i bevilgningen for forskning og utvikling (FoU) på om lag 50 prosent, påpeker Gudmundsen.

Powered by Labrador CMS