internasjonale studenter

Forvirring om karantene

Studentsamskipnaden SiO var på kollisjonskurs med jusekspertise og departementet da de ville sende alle utenlandsstudenter på karantenehotell.

Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i oslo, reagerer på Studentsamskipnadens håndtering av internasjonale studenter som er bostedsregistrerte i Norge.
Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i oslo, reagerer på Studentsamskipnadens håndtering av internasjonale studenter som er bostedsregistrerte i Norge.
Publisert

Studentsamskipnaden SiO var på kollisjonskurs med Justis- og beredskapsdepartementet og jusprofessor Hans Petter Graver da de i en e-post til sine leietakere slo fast at alle utenlandske studenter, også de som er folkeregistrert i Norge, må på karantenehotell til en kostnad av 5000 kroner, hvis de drar på juleferie til hjemlandet.

Etter medieoppslag i forrige uke har samskipnaden sendt en ny e-post til sine leietakere.

Men de vil ikke svare på om den nye eposten betyr full retrett eller ikke.

— Har ikke råd til hotell på toppen av husleie

Australske Joseph David Blacklock var en av de studentene som i slutten av forrige uke reagerte kraftig da informasjonen kom fra SiO, om at alle uansett må på karantenehotell, og at ingen studenter kan ha hjemmekarantene i SiOs boliger.

— Mange av studentene har allerede kjøpt billetter hjem. Man må her huske på at 5000 kroner for oss er en hel månedsleie . Mange har rett og slett ikke råd til å ta den ekstrautgiften, og de fortviler, sa Blacklock til Khrono og han la til:

— Vi lever i en veldig spesiell tid og det har vært svært vanskelige måneder for alle studenter, men kanskje spesielt hardt for oss internasjonale studenter. Mange av oss er langt borte fra både venner og familie.

SiO sendte ny epost

Gunn Kirsti Løkka er direktør for SiO Bolig. I en e-post til Khrono skriver hun:

«Vi ser at e-posten vi sendte til beboere i våre studentboliger har skapt diskusjoner. Vi har sendt ut en ny e-post til beboerne der vi oppfordrer alle til å følge nøye med på de til enhver tid gjeldende regler. Hensikten vår var å informere om myndighetenes krav til innreisen. Disse reglene er det myndighetene som håndhever. Vi forstår at studenter ønsker å reise hjem på en juleferie, og at karantenereglene kan oppfattes som krevende. Vi forholder oss til de tiltakene som gjelder fra myndighetene for å unngå importsmitte.»

— Sagt med andre ord: Dere trekker tilbake informasjonen om at ALLE internasjonale studenter må på karantenehotell, og INGEN får lov til å ha karantene i SiO sine boliger? Kan du/dere svare ja eller nei på det?

På dette svarer Løkka i en epost:

«Vår intensjon har hele tiden vært å informere om myndighetenes regler. I disse beskrives også unntak. Viser ellers til tidligere svar.»

Blacklock: Vi er stadig forvirret

Vi spør Blacklock om hvordan studentene har oppfattet den nye e-posten fra SiO. Han svarer på epost:

— SiO har etter min oppfatning levert en bevisst vag e-post i kveld som bare har forårsaket ytterligere forvirring. Det ser imidlertid ut som om de har gått tilbake fra sin opprinnelige holdning om å ikke la noen ha karantene i sine egne hjem, i stedet bare si at «det kan være noen unntak for SiO-leietakere», skriver han.

Han legger til:

— Vi mener at dette rett og slett ikke er bra nok. Vi trenger informasjon som alle ansvarlige myndigheter er enige om og som er tydelig for alle internasjonale studenter. Mange av oss har allerede måttet avbryte juleferien, inkludert meg selv, da risikoen for hotellkarantene er for stor. Det er fremdeles så mye ulik informasjon fra ulikt hold at vi er usikre på hvem vi skal tro eller hvem som har rett, understreker han.

Gjelder bare de som ikke omfattes av unntakene

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) bekrefter overfor Khrono at:

«Utenlandske studenter som studerer i Norge må ha karantenetiden på karantenehotell, med mindre de omfattes av et av unntakene, det vil i hovedsak si at de er registrert som bosatt i Norge i folkeregisteret eller eier bolig i Norge.»

Departementet er i gang med å utrede om det vil være hensiktsmessig å etablere en ordning hvor studentboliger kan fungerer som karantenehotell for studenter i innreisekarantene.

Justisdepartementet har i den forbindelse innhentet smittevernfaglige råd fra helsemyndighetene som vil danne grunnlag for videre utredningsarbeid, heter det i meldingen fra departementet.

Dermed bekrefter departementet det jussprofessor Hans Petter Graver understrekte overfor Universitas i slutten av forrige uke.

— Er man folkeregistrert i Norge, så har man lov å reise hjem, uansett hva slags bolig man har, skriver Graver.

Han legger til at det selvsagt også kan være vanskelig å følge karantenereglene dersom man bor tett sammen med andre.

Alle som tildeles et norsk fødsels- eller D-nummer og har til hensikt å bli værende i landet mer enn seks måneder blir regnet som folkeregistrert i Norge. Dette gjelder gradsstudenter og en del av utvekslingsstudentene.

— Uheldig om privat aktører går lengre enn myndighetene

— Kommentaren til SiO er jo litt avhengig av hva det er SiO sier at de gjør. Dersom de mener bare å gi informasjon, så er informasjonen feil når det gjelder de studentene som har studentboligen som sin folkeregistrerte adresse, skriver Graver til Khrono.

Han fortsetter:

— Dersom de mener å gi egne regler som utleier, det vil si nekte studenter å ha innreisekarantenen i sin studentbolig uavhengig av om dette er deres boligadresse eller ikke, så er det spørsmål om de som utleier har rett til dette. Det kommer an på kontraktsvilkårene deres. De har ikke jeg sett, så det kan jeg ikke uttale meg om, understreker Graver.

Men han legger til:

— Men det kan uansett sies at en slik bruk av kontrakten må kunne vurderes opp mot forbudet mot urimelige avtalevilkår, all den stund studentbolig er anbefalt av Folkehelseinstituttet som egnet karantenested, skriver Graver og avslutter:

— Det er dessuten uheldig om private utleiere innfører restriksjoner som går ut over myndighetenes restriksjoner.

Se også: Resolusjonen de internasjonale studentene har fremmet til Velferdstinget

Powered by Labrador CMS