null Foto: Daniel Staver
null Foto: Daniel Staver

Vil inn i søskenflokk av forskere på HiOA

Forskningsinstituttene NIBR og SIFO ønsker å bygge sterkere fagmiljøer når de denne uken innleder samtaler om å bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert   Sist oppdatert

Samtalene om å la Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er i gang.

Hvis samtalene fører fram, vil HiOA få tilsammen omtrent 75 nye forskere.

Les også: HiOA kan få to nye forskningsinstitutter

Inn i SVA-flokken

De to instituttene har meldt sin interesse for å bli søsken med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA), som ble overdratt til høgskolen ved starten av 2014. Disse er nå samlet i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).

Foto: NIBR

Instituttsjef Hilde Lorentzen (bildet over) ved NIBR sier at det er ønskelig for hennes forskningsinstitutt å bli del av en større enhet.

— Instituttsektoren er under press, og både konsulentselskaper og universiteter og høgskoler spiser seg inn på vårt marked. Aktørene blir flere, og oppdragsgiverne er ikke alltid like opptatt av at oppdragene skal utføres av forskere. Instituttene kommer i en skvis og må søke nye markeder, blant annet ved å delta i EU-prosjekter, sier Lorentzen.

Tungt å stå alene

Lorentzen viser til at EU-prosjekter er tunge å dra for et enkelt institutt, både i søknadsprosessen og underveis i prosjektet, og at det derfor er viktig å finne allianser og bli en del av et større miljø.

— Det ligger noen ekstremt gode faglige muligheter for oss i et samarbeid både med SVA og innenfor Fakultet for samfunnsfag (SAM), der vi kan bli tunge og landsledende. Vi kompletterer hverandre på en del områder og overlapper hverandre på andre, sier hun.

Lorentzen viser til at NIBR er sterke på regional forskning, og mener at instituttet sammen med fagmiljøene på HiOA kunne blitt et veldig sterkt regionalt forskningsmiljø, spesielt innen byutvikling og storbyproblematikk.

— Vi har også en del internasjonal forskning, som vi kunne videreutviklet sammen med HiOA, sier hun.

Ikke noe trylleslag

Også direktør Sigrun Vågeng på SIFO (bildet under) ser gode muligheter for å bygge sterke fagmiljøer sammen med HiOA, både med forskningsinstituttene og andre deler av høgskolen.

Foto: SIFO

— Man får jo ikke sterke fagmiljøer som ved et trylleslag bare ved å fusjonere, men for oss, som er et lite institutt, mener vi at det er viktig å finne samarbeidspartnere, blant annet for å kunne delta i EU-prosjekter, sier Vågeng.

Både SIFO og NIBR tok kontakt med HiOA senhøstes ifjor med tanke på samarbeid.

— Foreløpig er dette noe som vurderes, og det kan enten ende opp med et ja eller et nei til at vi slår oss sammen, sier Vågeng.

SIFO er eid av Barne- og likestillingsdepartementet, og får mesteparten av sin finansiering gjennom en grunnbevilgning derfra. Instituttet har cirka 25 forskere og i alt 37 årsverk.

NIBR på sin side er en uavhengig, privat stiftelse, som har omtrent 50 forskere.

Rask prosess

Forskningsdirektør Morten Irgens ved HiOA orienterte om den mulige virksomhetsoverdragelsen av NIBR og SIFO på høgskolestyremøtet 10. februar. Det skal lages et utredningsdokument som skal sendes ut på høring med frist 18. mai, slik at vedtak kan fattes i de respektive styrene i juni.

— Det er et stramt løp og vi får se om vi klarer å holde et sånt tempo. Det er jo også store, interne prosesser som skal gjennomføres her hos oss, men det er bra for organisasjonen at det ikke trekker ut for lenge før vi får en avklaring, sier Hilde Lorentzen.

Flere arbeidsgrupper er i gang nå for å forberede en mulig innlemmelse av NIBR og SIFO i høgskolen, både administrativt og faglig. 

Lorentzen kan foreløpig ikke si hvordan arbeidet går. 

— Foreløpig har vi innledende samtaler, og så skal det utarbeides rapporter og gjennomføres høring, sier hun.