Professor Anton Havnes sitter i høgskolestyret og kommer til å stemme mot at instituttene SIFO og NIBR blir en del av Høgskolen i Oslo og Akershus.
Professor Anton Havnes sitter i høgskolestyret og kommer til å stemme mot at instituttene SIFO og NIBR blir en del av Høgskolen i Oslo og Akershus.

Styremedlem sier nei til SIFO og NIBR

HiOA-professor Anton Havnes går hardt ut mot høgskolens planer om å overta forskningsinstituttene SIFO og NIBR og varsler at han vil stemme mot når høgskolestyret får saken på bordet neste uke.

Professor Anton Havnes sitter i høgskolestyret, som tirsdag 16. juni skal si ja eller nei til at de to forskningsinstituttene SIFO og NIBR skal innlemmes i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Havnes mener det er tvilsomt hva de to instituttene kan tilføre HiOA, at det er stor risiko for at HiOA kan komme til å få store utfordringer med å dekke underskudd og si opp personer, og at det er risikofylt å trekke to nye, ulike institutter inn i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), i tillegg til AFI og NOVA, som ble en del av høgskolen 1. januar 2014. 

Dessuten viser Havnes til de store endringene som skjer med strukturen i høyere utdanning om dagen, som kanskje gjør at det ikke er like viktig for HiOA med den økningen av publiseringspoeng som de to instituttene ville bidratt med.

Les også:

Havnes kommer med sine synspunkter i et innlegg i Khrono, og han bekrefter overfor avisen at han kommer til å stemme mot at SIFO og NIBR skal bli en del av HiOA under styremøtet tirsdag.

— Jeg regner med at mine synspunkter kommer tydelig fram i innlegget, sier Havnes, som opplyser at ansatterepresentantene i høgskolestyret skal treffes i forkant av styremøtet for å diskutere saken.

Ikke bestemt seg

En annen av ansatterepresentantene, Vibeke Bjarnø (bildet under), sier i en kommentar at hun ikke har bestemt seg ennå.

— Jeg vil ikke ha en elite som forsker på den ene sida og «oss andre»  på den andre sida som pusler med undervisning. Jeg ser ingen vits i å se etter snarveier for å bli et universitet. Hva kan disse instituttene eventuelt bidra med for å videreutvikle våre utdanninger og profesjonsfelt? Dette vil jeg se etter når jeg leser papirene og stiller spørsmål i det kommende styremøtet, sier hun i en kommentar til Khronos sak om at høgskoleledelsen går inn for å overta SIFO og NIBR.

Khrono har vært i kontakt med de to andre ansatterepresentantene, Tone Torgrimsby som representerer faglig ansatte, og Morten Reksten, som representerer administrativt ansatte. Ingen av dem har lest sakspapirene, og de vil ikke kommentere saken ennå.

Det vil heller ikke eksternt styremedlem Kari Pahle.

— Jeg har ikke fått lest sakspapirene og vil ikke uttale meg, er alt hun har å si.

SPS sier klart nei

Anton Havnes er professor ved Senter for profesjonsstudier (SPS), som er den eneste instansen som har sagt klart nei til SIFO og NIBR i høringsrunden som er avholdt.

I høringsuttalelsen etterlyser SPS bedre argumenter og mer overbevisende dokumentasjon på at det er riktig å innlemme de to instituttene i HiOA, og mener at det innebærer for stor risiko i en situasjon der det er hard konkurranse mellom oppdragsinstituttene. Ifølge uttalelsen mener SPS at de mulige fordelene med en virksomhetsoverdragelse ikke oppveier risikoen og ansvaret som HiOA tar på seg. Videre mener SPS at hvis HiOA skal utvide med flere oppdragsforskninsinstitutter bør det skje med utgangspunkt i hva høgskolen trenger å styrke.

Ifølge høgskoleledelsens oppsummering av høringen er det bare uttalelsen fra Senter for profesjonsstudier som regnes som negativ, mens uttalelsen fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) regnes som  nøytral og resten som positive til å overdra virksomheten ved SIFO og NIBR til HiOA.

Mange motforestillinger

Likevel er det flere andre i høringen kommer med motforestillinger, spesielt Fakultet for samfunnsfag, som mener at prosessen går for raskt og at det bør gjøres grundigere undersøkelser før noe vedtak fattes.

Forskerforbundet mener at høringsdokumentet fortoner seg som et salgsframstøt for noe man allerede har bestemt seg for og frykter også at undervisningen kan ende opp med å subsidiere oppdragsforskning i dårlige tider. Studentparlamentet ber på sin side om en nærmere redegjørelse for hvordan det kan bedre undervisningen på høgskolen at de to forskningsinstituttene overdras.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er ikke imponert over kunnskapen og innsikten i sammenhengen mellom utdanning og forskning som framgår av utredningen som er gjort. I uttalelsen fra dekan Knut Patrick Hanevik (bildet over) står det at LUI mener at det er viktig å ha sterke forskningsmiljøer som kan bidra til å bygge god lærerutdanning fra innsiden, men også å være i interaksjon med eksterne forskningsmiljøer

«Vektingen mellom disse to innfallsvinklene er viktig, og vi knytter bekymring til om satsing på utenfrablikket, som forskningsstiftelsene i sterk grad representerer, tar ressurser og krefter fra innenfrablikket», står det i uttalelsen.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS