Dekan Knut Patrick Hanevik hadde et samstemt fakultetsstyre i ryggen da styret torsdag vedtok helt nye regler for tildeling av tid til forsknings- og utviklingsarbeid på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Dekan Knut Patrick Hanevik hadde et samstemt fakultetsstyre i ryggen da styret torsdag vedtok helt nye regler for tildeling av tid til forsknings- og utviklingsarbeid på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Nye krav om publisering

Bare en av tre høgskolelektorer på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) leverer vitenskapelig publisering. Nye regler krever at alle må publisere.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har det siste året diskutert regler og krav knyttet til tildeling av tid til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-tid).

Siste og avgjørende møte i fakultetsstyret ble avholdt torsdag 10. april, og et samstemt styre sluttet seg til en rekke nye prinsipper for tildeling av FoU-tid.

De nye reglene innebærer tre vesentlige endringer og krav:

  • Alle ansatte med FoU-tid må publisere vitenskapelig.
  • LUI lar de som skriver sammen få full uttelling når FoU-tid skal beregnes.
  • Kunstnerisk forskningsarbeid og formidling som i dag ikke blir regnet med skal inn i systemet.

Bare en av tre

Jeg håper at den grundige prosessen vi har vært igjennom har forankret prinsippene i hele
organisasjonen.

Knut Patrick Hanevik

I dag er det bare 34 prosent av fast tilsatte høgskolelektorer på LUI som leverer godkjent vitenskapelig publisering. Med vitenskapelig publisering menes i denne sammenheng artikler, antologier og monografier som gir publikasjonspoeng i tellekantsystemet. Det er også 29 prosent av alle førsteamanuenser og førstelektorer som aldri publiserer denne type materiale.

Med vedtaket i fakultetstyret på LUI får alle disse ansatte krav på seg gjennom en treårsperiode om faktisk å levere slike resultater.

— Det er mange som ikke publiserer slikt materiale i dag. Hvordan skal dere få løftet opp alle?

— Jeg tror det er av vesentlig betydning at vi samtidig med disse kravene også har vedtatt egne regler for sampublisering. Dette betyr at ansatte lokalt ikke deler poengene hvis de skriver sammen med andre, men får like stor uttelling, poengterer dekan Knut Patrick Hanevik.

Hanevik mener at på denne måten kan erfarne skribenter dra med seg både nytilsatte og andre som ikke har publisert tidligere, og at fakultet gjennom et omfattende teamarbeid har stor tro på at de kan nå målet om at alle skal levere.

Bred diskusjon

Det er et omfattende og grundig utredningsarbeid som ligger til grunn for de nye reglene på LUI. Reglene og debatten har vært forankret i ledelsen på alle instituttene, blant de tilsatte og arbeidstakernes organisasjoner.

Dekanen hadde sikret seg full støtte fra alle involverte for de vesentlige prinsippene i vedtaket i forkant av møtet i fakultetsstyret torsdag.

— Jeg er også ganske overbevist om at denne prosessen og diskusjonen vi har hatt rundt FoU-tid og publisering har vært en medvirkende årsak til vårt fakultets gode utvikling det siste året, sier Hanevik.

LUI hadde i 2013 45 prosents vekst i antall publikasjonspoeng, og på topplisten over de som har publisert flest poeng på høgskolen har fakultetet fem blant de ti beste. Deriblant førsteplassen ved professor Anders Breidlid.

LES OGSÅ:

Både forskning og formidling

Et annet viktig prinsipp fakultetesstyret har blitt enig om er at alle skal levere både vitenskaplig publisering, og også formidling.

De tilsatte kan levere innenfor to ulike profiler. De kan enten velge en profil som innebærer krav om mye vitenskaplig publisering og dermed mindre formidling, eller de kan velge en profil som innebærer mer formidling og et lavere krav på vitenskapelig publisering.

— Det er ikke sånn at de tilsatte må velge profil i forkant. Hvilken profil de lander på peker man ut i samarbeid med sin nærmeste leder underveis, sier Hanevik.

Forskningstid

Alle ansatte får tildelt tid til forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-tid). Fordelingen er som følger:

  • Høgskolelektor får 20 prosent
  • Førstelektor og amanuenser 30 prosent
  • Dosenter og professorer 45 prosent

Så stilles det krav til at man over en treårsperiode leverer både vitenskapelige artikler og en gitt mengde formidlings- og utviklingsarbeid. 

Fakultetsstyret vedtok at lederne på fakultetets institutter av strategiske årsaker kan gjøre unntak for kravene som er vedtatt.

Hvis man oppnår kravene som er satt får man automatisk tildelt samme forskningstid for de neste tre årene.

Hvis man ikke klarer det, har fakultetet lagt opp til en grundig oppfølging i fjerde og femte år, og sakene skal drøftes i partsammensatte grupper (arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner), men konsekvensen er at tildelt FoU-tid blir redusert.

Etablerer to arbeidsgrupper

Nedfelt i vedtaket i fakultetsstyret ligger det også at det skal opprettes to arbeidsgrupper som skal se nærmere på to ulike temaer:

  • En arbeidsgruppe skal fastsette kriterier for hvilke kunstneriske arbeid som skal gi vitenskapelig uttelling og verdifastsettingen. Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i det materialet Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe på temaet har kommet fram til.
  • En arbeidsgruppe skal fastsette kriterier og uttelling for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Viktig vedtak for LUI

Knut Patrick Hanevik er veldig glad for den store samstemthet man nå har oppnådd på fakultetet hans rundt en rekke prinsipper knyttet til vurdering av arbeid innen forskning og formidling. Han ser det også som viktig at fakultetet har satt en rekke krav til sine ansatte.

— Institusjonen og fakultet har krav på seg for å få opp den vitenskapelige publiseringen. Samtidig oppnår vi med de nye reglene å gi anerkjennelse også til alt det andre viktige arbeidet som foregår, sier Hanevik.

Han trekker fram betydningen av at LUI godskriver teamarbeid. Han peker også på at fakultet med sine nye regler gir formidlings- og utviklingsarbeid som ikke gir publikasjonspoeng gjennom tellekantsystemet, en solid anerkjennelse og posisjon når forskningstiden skal beregnes.

— Jeg håper at den grundige prosessen vi har vært igjennom har forankret prinsippene i hele organisasjonen, sier Hanevik.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS