Forskningsdirektør Morten Irgens leder arbeidet med å få forskningsinstituttene SIFO og NIBR inn som en del av Høgskolen i Oslo og Akershus, og anbefaler høgskolestyret å si ja. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Forskningsdirektør Morten Irgens leder arbeidet med å få forskningsinstituttene SIFO og NIBR inn som en del av Høgskolen i Oslo og Akershus, og anbefaler høgskolestyret å si ja. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Morten Irgens vil si ja til SIFO og NIBR

Instituttene SIFO og NIBR ønskes velkommen til Høgskolen i Oslo og Akershus, men først må styret på høgskolen si ja.

Styrene i både Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har enstemmig vedtatt at de vil bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1. januar 2016. Nå gjenstår bare et klarsignal fra høgskolestyret.

Etter å ha utredet saken, blant annet i åtte arbeidsgrupper, en høringsrunde på høgskolen og en risikovurdering gjort av konsulentselskapet PwC, anbefaler høgskoleledelsen at styret går inn for å fusjonere inn de to forskningsinstituttene gjennom en virksomhetsoverdragelse. De vil da bli en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), sammen med AFI og NOVA, som ble en del av høgskolen 1. januar 2014.

SIFO vil til HiOA

SIFO-direktør Sigrun Vågeng (bildet under) har lest innstillingen til HiOA-styret med stor interesse.

— Det er en tydelig og positiv innstilling. Vi har hatt en god prosess med HiOA, og vi har ryddet i de utfordringene vi har hatt. Vi har hatt en høringsrunde som alt overveiende er positiv, men med noen innsigelser, som er ok, og bare bidrar til å skjerpe våre argumenter, sier Vågeng.

En styrking av Senter for velferds- og arbeidslivs-forskning vil styrke Høgskolen i Oslo og Akershus på veien mot universitet.

Morten Irgens

Nå har vi hatt trøkk på prosessen,og det er klokt at dette får en rask avgjørelse. 

Sigrun Vågeng

Styret i SIFO gikk på styremøtet 4. juni enstemmig inn for å overdra virksomheten til HiOA fra 1. januar 2016.

(Foto: SIFO)

— Det er bra at det legges vekt på at dette skal skje raskt. Nå har vi hatt trøkk på prosessen,og det er klokt at dette får en rask avgjørelse. Det er nå vi har vinduet som gjør dette mulig, sier Vågeng.

Og det vil NIBR også

Også styret i NIBR vil at forskningsinstituttet skal bli den del av høgskolen. Ifølge vedtaket vil dette bidra til videre utvikling av fagområdene ved instituttet.

NIBR skal under HiOA fortsette å være et tydelig oppdragsforskningsinstitutt. Det vil fortsette å konkurrere om prosjekter i det nasjonale og europeiske oppdragsmarkedet, sier instituttsjef Hilde Lorentzen i en kommentar til styrets vedtak.
 

— Men ved å delta i oppdragsprosjekter fra blant annet Norges Forskningsråd, EUs rammeprogram Horisont 2020, offentlig sektor og næringsliv, skal NIBR bidra til at HiOA tilføres ny og for samfunnet relevant og viktig kunnskap, påpeker hun.

Betingelser fra HiOA

I forslaget til vedtak er det lagt inn en del forutsetninger, blant annet at dagens finansiering av de to forskningsinstituttene videreføres, at de to instituttene skal ha en positiv økonomisk balanse når de blir en del av HiOA, og at de må selge eiendom. Det siste gjelder NIBR, som er medeier i eiendom gjennom forskningssenteret CIENS i Forskningsparken i Oslo.

I likhet med AFI og NOVA skal de to nye instituttene være egne økonomiske enheter. Ingen stillinger skal inndras, men hvis instituttene ikke greier å skaffe seg nok oppdrag må de selv nedbemanne.

«HiOA skal ikke være et arbeidsmarked for ansatte ved instituttene, dersom de ikke klarer å konkurrere i oppdragsforskningsmarkedet», står det i styrepapirene.

Bare SPS sier nei

Høringsrunden som er gjennomført på HiOA viser at det er en del motforestillinger mot å overta de to instituttene, men bare Senter for profesjonsstudier (SPS) sier klart nei.

Les også:

SPS og senterleder Oddgeir Osland (bildet under) etterlyser bedre argumenter og mer overbevisende dokumentasjon på at det er riktig å innlemme de to instituttene i HiOA, og mener at det innebærer for stor risiko i en situasjon der det er hard konkurranse mellom oppdragsinstituttene. Ifølge høringsuttalelsen mener SPS at de mulige fordelene med en virksomhetsoverdragelse ikke oppveier risikoen og ansvaret som HiOA tar på seg. Videre mener SPS at hvis HiOA skal utvide med flere oppdragsforskninsinstitutter bør det skje med utgangspunkt i hva høgskolen trenger å styrke.

Fakultet for samfunnsfag, som har fagmiljøene som vil være mest relevante for samarbeid med SIFO og NIBR, advarer mot hastverket som høgskoleledelsen har med å få de to instituttene inn i folden.

«Fakultetet er åpent for at HiOA fortsetter drøftinger om en eventuell virksomhetsoverdragelse. Samtidig har fakultetet enkelte reservasjoner. Prosessen ser ut til å gå veldig raskt. Fakultetet anbefaler at det gjøres grundigere undersøkelser i saken før eventuelt vedtak fattes», heter det i uttalelsen.

Trengs for å bli universitet

Forskningsdirektør Morten Irgens ved HiOA leder utredningen av saken, og i styrepapirene understreker han hvor viktig det er for HiOA å øke forskningsaktiviteten, hvis HiOAs vedtatte strategi om å bli universitet skal kunne oppnås. Han viser til at det går for sakte blant annet med forskningsproduksjon og publisering, eksternt finansierte forskningsprosjekter, økning  forskerkompetansen og å få flere phd-kandidater.

«En styrking av SVA vil styrke HiOA på veien mot universitetsakkreditering», skriver han.

Han viser også til evalueringen av SVA.

«Generelt har HiOA sett positive resultater av etableringen av SVA raskere enn forventet», sier han.

Evalueringen av SVA vil bli lagt fram for høgskolestyret på det samme møtet, 16. juni.

Les også: 

Vil søke kjapt

Hvis høgskolestyret sier ja, vil høgskolen sende inn en søknad til departementene om å få overdra SIFO og NIBR kort tid etter møtet. Flere departementer er involvert; Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Ifølge sakens dokumenter må det videre arbeidet gå raskt hvis virksomhetene skal kunne overdras 1. januar. Det nye styret på HiOA vil få saken på bordet, blant annet med videre framdriftsplan, på sitt første møte som skal være 31. august - 1. september.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS