Styreleder Petter Aasen er enig med en ekstern evaluering som sier at potensialet ikke er tatt ut etter at forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Styreleder Petter Aasen er enig med en ekstern evaluering som sier at potensialet ikke er tatt ut etter at forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kulturelle barrierer mellom ulike forskere på høgskolen

Kulturelle barrierer må brytes dersom høgskolen skal få full effekt av sine oppdragsforskere, mener styret for forskningssenteret SVA.

Publisert Oppdatert

Styret i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) fikk den eksterne evalueringen av senteret på bordet på møtet tirsdag.

SVA består av forskningsinstituttene AFI og NOVA og ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus 1. januar 2014.

Større potensiale

I en uttalelse som skal sendes høgskoleledelsen sier styret at hovedkonklusjonen er at mye har gått bra etter at forskningsinstituttene ble en del av høgskolen. Likevel er det mange utfordringer. Styret er enig i evalueringen som den eksterne ekspertgruppen har gjort, og som sier at potensialet i fusjonen ikke er fullt ut tatt ut.

—  Vi må diskutere hvordan kulturelle barrierer kan brytes, slik at vi får ut mer av potensialet, sa styreleder Petter Aasen på møtet.

Vi må diskutere hvordan kulturelle barrierer kan brytes, slik at vi får ut mer av potensialet.

Petter Aasen

Les også: For tidlig å fastslå suksess

Ifølge evalueringsutvalget er det store kulturelle forskjeller mellom oppdragsforskerne, som forholder seg til markedet og må jobbe hele tiden for å skaffe oppdrag, og de andre forskerne som er ansatt på høgskolen og får sin forskning finansiert over statsbudsjettet.

(Styremøtet i SVA, onsdag ettermiddag. Leder av evalueringsutvalget, Jørn Rangnes, sitter ved enden av bordet)

I uttalelsen som sendes høgskoleledelsen sier styret i SVA at det er nødvendig å ta denne utfordringen på alvor. Styret sier også at SVA må få en organisasjonsmodell som er bærekraftig på lengre sikt, og hvis SVA skal utvides med to nye forskningsinstitutter - SIFO (Statens institutt for forbruksforsknign) og NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning)- er det nødvendig å forsterke ledelse og administrasjon av senteret.

På sitt møte 16. juni skal høgskolestyret på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ta stilling til om SIFO og NIBR bør bli en del av SVA, slik at det vil bestå av fire institutter som driver med oppdragsforskning.

Les også:

I uttalelsen sier SVA-styret også at dets egen rolle og myndighet bør klargjøres bedre. Ifølge evalueringsutvalget er styret i virkeligheten mer som et rådgivende organ. Ifølge SVA-styret er dette ekstra viktig å klargjøre dersom senteret får to nye forskningsinstitutter, SIFO og NIBR.

Fakultetsstyrene på HiOA blir fra 1. august gjort om til fakultetsråd, som skal gi råd og anbefalinger til dekanen.

Les også: Klart for valg til fakultetsråd

SVA-styret utfordrer også høgskoleledelsen til å skaffe seg en bedre, helhetlig politikk for den oppdragsbaserte virksomheten, en såkalt BOA-politikk (bidrags- og oppdragsbasert aktivitet).

På møtet kom det fram at styret vil be om et møte med høgskolens nye rektor, Curt Rice, for å formidle sine synspunkter direkte til ham så snart som mulig etter at begynner på HiOA mandag 3. august.

Nærmere markedet

Leder av det eksterne utvalget som har evaluert Senter for velferds- og arbeidslvisforskning (SVA), Jørn Rangnes, la stor vekt på de kulturelle forskjellene mellom den oppdragsbaserte, markedsorienterte forskningen på AFI og NOVA og den statsfinansierte forskningen ellers på HiOA.

Rangnes er ellers assisterende direktør hos fylkesrådmannen i Vestfold. Med seg i utvalget har han hatt selvstendig konsulent Rolf Utgård og avdelinsdirektør Elisabet Gustad i Direktoratet for økonomistyring.

— Kanskje har ikke HiOA tatt innover seg at det å flytte AFI og NOVA inn i høgskolen bare er et første skritt, og noe som er med på å flytte universitets- og høgskolesektoren nærmere markedet. Dette gjør noe med de ansattes medbestemmelse og samspillet mellom ledelse og medarbeidere. I den markedsorienterte virksomheten må man snu seg raskt og har ikke tid til å søke om å få forskningen inn på en arbeidsplan og så videre, sa Rangnes.

— Dette er en kulturell utfordring for den tradisjonelle unviersitets- og høgskolesektoren. I den oppdragsbaserte delen kreves et tettere samarbeid mellom ledelse og medarbeidere, og at mest mulig løses på et lavest mulig nivå, sa han.

Ikke så spesielle

I et notat som var vedlagt styrepapirene sier høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (bildet under) at HiOA godt vet at oppdragsforskningen har spesielle behov, men hun sier at dette ikke bare gjelder forskerne i AFI og NOVA.

«HiOA administrerer mer enn 300 forskerårsverk, og en stor del av dette, også utenfor SVA, er på prosjekter med strikte leveranser og sterke krav. Behovene som SVA identifiserer er behov som eksisterer i mange deler av høgskolen. Aktivitetene og behovene på SVA er dermed ikke så forskjellige fra mange andre steder på høgskolen», sier Wedø.

Høgskoledirektøren sier likevel at SVA har vært tydeligere på disse behovene enn andre på høgskolen, og derfor er en pådriver for å profesjonalisere forskningsadministrasjonen på høgskolen og gjøre tydelig hva som trengs av ledelse og administrasjon for denne type forskning.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS