Forskningsdirektør Morten Irgens (t.h.) får mange spørsmål i høringsrunden om forskningsinstituttene NIBR og SIFO. Her på besøk hos en forskningsgruppe på sosialfag. Foto: Cicilie S. Andersen
Forskningsdirektør Morten Irgens (t.h.) får mange spørsmål i høringsrunden om forskningsinstituttene NIBR og SIFO. Her på besøk hos en forskningsgruppe på sosialfag. Foto: Cicilie S. Andersen

Blir bedt om å gi bedre svar

Høringsrunden viser at mange miljøer etterlyser flere svar fra forskningsdirektør Morten Irgens om hvorfor forskningsinstituttene SIFO og NIBR bør bli en del av Høgskolen i Oslo og Akershus.

Spørsmålet om forskningsinstituttene SIFO og NIBR skal overdras til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vært ute på høring, og svarene viser at de fleste høringsinstansene i prinsippet er positive.

Flere har likevel reservasjoner og etterlyser grundigere svar fra høgskoleledelsen på hvordan det kan gavne høgskolen at de to instituttene blir en del av HiOA.

For raskt

Styret på Fakultet for samfunnsfag (bildet under) mener at prosessen går for raskt og at det bør gjøres grundigere undersøkelser før noe vedtak fattes, men er likevel åpent for at HiOA fortsetter drøftinger om en virksomhetsoverdragelse. Andre ønsker bedre svar på hvordan enda to forskningsinstitutter kan styrke kjernevirksomheten på høgskolen - undervisningen.

De faglige mulighetene er store, mens det er noen utfordringer på den teknisk-administrative
siden.

Morten Irgens

(Foto: Eskil Wie)

Les også:

Forskningsdirektør Morten Irgens konstaterer på sin side at høringsuttalelsene stort sett er positive når det gjelder de faglige begrunnelsene for å innlemme NIBR og SIFO i høgskolen.

— Uttalelsene viser at de faglige mulighetene er store, mens det er noen utfordringer på den teknisk/administrative siden. De må vi løse, og så må vi ta en vurdering av det grunnleggende spørsmålet om det vil styrke partenes samfunnsoppdrag at de to forskningsinstituttene blir en del av høgskolen, sier Irgens.

En god del skepsis

Fakultet for helsefag er i likhet med Fakultet for samfunnsfag  prinsipielt for at SIFO og NIBR blir en del av høgskolen, men forutsetter en bedre plan for hvordan forskningsinstituttene kan bidra til at undervisningen på høgskolen blir bedre.

« Sentrene er avhengige av å bringe inn prosjektmidler for forskning, og har liten mulighet til å påta seg undervisnings- og veiledningsoppgaver» står det i uttalelsen, der det etterlyses en strategi for hvordan forskningsinstituttene kan bidra på utdanningsområdet.

Også studentene er positive, men Studentparlamentet ber om en nærmere redegjørelse for hvordan det kan bedre undervisningen på høgskolen at de to forskningsinstituttene overdras. I tillegg har både studentene og flere andre av høringsinstansene en rekke rekke spørsmål av mer økonomisk og administrativ karakter.

Forskerforbundet mener at høringsdokumentet fortoner seg som et salgsframstøt for noe man allerede har bestemt seg for. Forbundet frykter også at undervisningsenhetene kan ende opp med å subsidiere oppdragsforskningen i dårlige tider.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), der de to nye instituttene i så fall skal inn, er svært positiv til å få to nye «søsken», og sier at det skapes svært gode muligheter for å skape sterke fagmiljøer på områder hvor velferdssamfunnet har store utfordringer. Ifølge uttalelsen fra SVA vil det ikke være problematisk å utvide senteret med to nye institutter.

I dag består SVA av forskningsinstituttene AFI og NOVA, som ble en del av høgskolen 1. januar 2014.

Ikke endelig vedtak

Forskningsdirektør Morten Irgens (bildet under)  jobber nå med å forberede en sak til høgskolestyremøtet 17. juni, men han understreker at det ikke legges opp til noe endelig vedtak om virksomhetsoverdragelse på dette møtet.

— En rekke betingelser må oppfylles, og det kan fortsatt ta en del tid. Vi jobber med en sak som vil handle om at vi ønsker å gå videre og arbeide for en virksomhetsoverdragelse. Det er fortsatt mange ting som må på plass, og dette ønsker vi å bruke høsten på, sier Irgens.

(Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm)

I høringsrunden, spesielt fra Fakultet for samfunnsfag, blir det påpekt at evalueringen av SVA burde ha foreligget før de ulike instansene skulle uttale seg. Evalueringen foretas av en ekstern ekspertgruppe, som skal levere en rapport som skal behandles i SVAs styre 3. juni.

— Vi skulle gjerne hatt evalueringen av SVA før, men den kommer til å ligge der før en beslutning tas om vi skal gå videre med virksomhetsoverdragelsen, sier Irgens.

Mener SVA er en suksess

Selv om evalueringen ikke er helt ferdig, sier Irgens at det ikke er noen tvil om at SVA er et av de sterkeste fagmiljøene som forsker på velferd i Europa.

— I mine øyne er det helt klart at SVA har styrket HiOAs samfunnsoppdrag, samtidig som både AFI og NOVA er blitt styrket etter at de ble en del av høgskolen. De har styrket sin evne til å dra inn eksterne midler, og samtidig har SVA vært en pådriver for å forbedre høgskolens administrative støtte til forskning, noe som kommer hele HiOA til gode. Bedre forskningsadministrasjon er blitt presset fram raskere enn det ellers ville blitt. At SVA i dag er en suksess er ikke nødvendigvis er argument for å innlemme NIBR og SIFO også, men det er klart et argument for at muligheten blir grundig vurdert, sier han.

Høringsuttalelsene tar for seg konsekvensene av at NIBR og SIFO blir en del av høgskolen, men Irgens mener at det også er viktig å spørre seg hva som skjer hvis virksomhetsoverdragelsen ikke blir gjennomført.

— Hvis vi ikke gjør dette, leverer vi da på like godt på HiOAs samfunnsoppdrag? Det må vi også tenke gjennom, sier han.

Arbeid siden november

Selv om enkelte i høringen mener at prosessen går for raskt, spesielt fakultetsstyret på SAM, så viser Irgens til at det har foregått et grundig arbeid siden november, etter at NIBR og SIFO selv tok initiativ til samtaler med HiOA. Han opplyser at åtte bilaterale arbeidsgrupper har jobbet med ulike aspekter av virksomhetsoverdragelsene, inkludert faglige grupper med representanter fra alle fakultetene. Det er også gjennomført en «due diligence» av konsulentselskapet PwC.

Hva er det som står i veien for virksomhetsoverdragelsen nå?

— Det er noen utfordringer, blant annet at NIBR er organisert som en stiftelse, at NIBR har pensjonsforpliktelser og sitter på eiendom. For begge instituttene forutsetter vi at basisfinansieringen følger med, slik den gjorde da AFI og NOVA ble en del av høgskolen. En annen utfordring er i hvilken grad HiOA, som først og fremst er rigget for å levere utdannelse, er rustet administrativt til å understøtte økt oppdragsforskningsaktivitet, sier han.

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS