Dekan Dag Jenssen (t.v.) på Fakultet for samfunnsfag er grunnleggende positiv til å få <span class="caps">NIBR</span> og <span class="caps">SIFO</span> inn som en del av Høgskolen i Oslo og Akershus, men fakultetsstyret med Tone Fløtten i spissen er skeptisk. Foto: Eskil Wie
Dekan Dag Jenssen (t.v.) på Fakultet for samfunnsfag er grunnleggende positiv til å få NIBR og SIFO inn som en del av Høgskolen i Oslo og Akershus, men fakultetsstyret med Tone Fløtten i spissen er skeptisk. Foto: Eskil Wie

Advarer mot hastverksfusjon

Fakultet for samfunnsfag mener høgskolen har for mye hastverk med å fusjonere inn de to forskningsinstituttene NIBR og SIFO.

Publisert   Sist oppdatert

Høgskolen i Oslo og Akershus er i samtaler med forskningsinstituttene NIBR og SIFO, som selv har tatt initiativ til å bli en del av høgskolen.

Det er i så fall snakk om en virksomhetsoverdragelse, der de to instituttene blir en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Det består fra før av instituttene AFI og NOVA, som ble en del av høgskolen 1. januar 2014.

Les også:

Vil ha flere svar

Styret for fakultet for samfunnsfag er ikke så sikker på at det er noen god idé å fusjonere inn NIBR og SIFO allerede nå. I høringsuttalelsen som styret vedtok samme dag som høringsfristen gikk ut 18. mai, står det at det bør gjøres grundigere undersøkelser før et eventuelt vedtak om å fusjonere inn de to instituttene fattes. Blant annet vil fakultetet ha svar på om en en virksomhetsoverdragelse vil føre til at det faktisk blir forsket mer på HiOA, også på om et større senter for oppdragsforskning vil bidra til å oppfylle høgskolens samfunnsoppdrag.

«Fakultetet er åpent for at HiOA fortsetter drøftinger om en eventuell virksomhetsoverdragelse. Samtidig har fakultetet enkelte reservasjoner. Prosessen ser ut til å gå veldig raskt. Fakultetet anbefaler at det gjøres grundigere undersøkelser i saken før eventuelt vedtak fattes», heter det i uttalelsen.

Fakultetsstyret skjerpet dermed forslaget til høringsuttalelse som dekan Dag Jenssen la fram, og la inn flere motforestillinger og reservasjoner i dokumentet.

Fakultet for samfunnsfag (SAM) har fagmiljøene som vil være mest relevante for samarbeid med NIBR og SIFO,  blant annet miljøene på økonomiutdanningen og sosialfagene.

Mangler perspektiver

På fakultetsstyremøte etterlyste mange en bedre begrunnelse for å fusjonere inn de to forskningsinstituttene.

— Jeg savner en bevissthet på om det blir mer forskning ut av dette, og om det vil passe inn i HiOAs samfunnsoppdrag. Det er et helt batteri av perspektiver som mangler i denne saken, sa eksternt styremedlem Olav Njaastad (bildet under) under styremøtet 18. mai.

Han fikk følge av flere andre i styret, blant andre Ivar Bredesen, som representerer faglig ansatte.

— Saken er tynt belyst, blant annet mangler en vurdering av risikoen ved å ta inn alle disse oppdragsforskerne. Hva hvis det blir svikt i oppdragsmengden. Hvem skal ta smellen da? spurte han.

Også Dag Flater Hwang (bildet under), som også representerer faglig ansatte, var skeptisk og mente det er mye som ikke er utredet. 

— Blant annet mangler en vurdering av alternativene til virksomhetsoverdragelse. En vesentlig del av fordelene må antas å kunne bli realisert også gjennom andre former for samarbeid mellom de tre institusjonene, mente han.

Hwang hadde også en rekke andre innvendinger, som han utdyper i en egen tilleggsuttalelse.  Her står det blant annet at det ikke er sannsynliggjort at HiOA vil evne å absorbere de to instituttene på en god måte, slik at de skisserte synergiene, fordelene og gevinstene kan realiseres.

Ifølge fakultetets høringsuttalelse ville det vært best å vente med en overtakelse av NIBR og SIFO til en grundig evaluering av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) foreligger. I uttalelsen viser fakultetet til at det skal gjøres en vurdering av hvilke synergier det har gitt å få AFI og NOVA, som er de to instituttene i SVA, inn som en del av høgskolen, og at denne burde være gjort før SVA utvides med flere institutter.

Ser synergier

En annen innvending fra Fakultet for samfunnsfag er at høringsdokumentet i liten grad drøfter  hvordan NIBR/SIFO kan styrke høgskolens kjernevirksomhet, som er undervisning.

Hvis de to instituttene blir en del av høgskolen, mener fakultetet at de to instituttene bør lokaliseres sammen med høgskolens fagmiljøer innen økonomifagene. Det er på dette området fakultetet seg for seg at det kan oppstå synergier ved at de to instituttene blir en del av høgskolen. Ifølge høringsuttalelsen kan det være synergier mellom NIBR og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag når det gjelder anvendt statsvitenskap, mellom NIBR og deler av HiOA knyttet til storbyproblematikk, mellom SIFO og Institutt for sosialfag når det gjelder forskning på velferdsstatens tjenester ut fra et forbrukerperspektiv, og mellom SIFO og Institutt for økonomi og administrasjon knyttet til atferdsøkonomi og markedsføring.