Knut Patrick Hanevik, dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), berømmer de faglige tilsatte for å ha tatt et kollektivt ansvar for å øke den vitenskapelige publiseringen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Knut Patrick Hanevik, dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), berømmer de faglige tilsatte for å ha tatt et kollektivt ansvar for å øke den vitenskapelige publiseringen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ga høgskolen vekst i vitenskapelig publisering

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), økte med 45 prosent i publiseringspoeng i fjor. Totalt nådde HiOA likevel ikke målet sitt.

Den vitenskapelige publiseringen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) økte marginalt fra 0,38 per faglige årsverk i 2012 til 0,406 i 2013, viser de endelige tallene som ble lagt fram tirsdag ettermiddag. Dette er likevel langt mindre enn høgskolens mål, som var på 0,5 poeng.

Tallene viser at de ansatte ved høgskolen til sammen fikk 414,8 poeng fordelt på 1021,2 vitenskapelige årsverk.

Vitenskapelig publisering er en av de viktigste indikatorene som viser hvordan HiOA lykkes i sitt arbeid med å oppnå universitetsstatus. Universiteter og høgskoler hadde frist til tirsdag klokken 15 med å legge inn publikasjonspoengene for ifjor. 

LUI redder høgskolen

Best gikk det for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Her økte publisering per faglig årsverk fra 0,28 i 2012 til 0,39 ifjor. I hele tall publiserte Haneviks ansatte 122,9 poeng i 2013. Det er 38,2 poeng mer enn i 2012, og en vekst på ca. 45 prosent.

Jeg er ikke tilfreds.

Dag Jenssen

Uten LUIs store vekst hadde det vært nedgang i publikasjonspoeng for HiOA i fjor. Dekan Knut Patrick Hanevik er fornøyd med økningen som de faglig ansatte ved hans fakultet har bidratt til.

— Dette er gode tall. Økningen skyldes hovedsaklig to ting: Det ene er at det har vært en økt oppmerksomhet blant de faglig tilsatte om nødvendigheten av å publisere. Det andre er FoU-fellesskapet og innsatsen i forskergruppene, sier Hanevik.

Det er stor forskjell på instituttene ved LUI. Størst prosentvis økning er det ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, men Hanevik sier at det skyldes at 2012 var et dårlig år for dette instituttet. Også Institutt for yrkesfaglærerutdanning hadde stor økning, med en tredobling i antall poeng, og her sier Hanevik at framgangen er resultat av et langvarig arbeid.

— Det har vært en kollektiv ansvarstaking blant det faglige personalet, og de jobber på en god måte for å øke den vitenskapelige publiseringen, sier Hanevik.

Nedgang i samfunnsfag

På Fakultet for samfunnsfag (SAM) gikk publiseringen ned ifjor. Mens antall poeng per faglig årsverk i 2012 var på 0,647 poeng, gikk det ned til 0,56 poeng ifjor. Dekan Dag Jenssen (bildet under) er ikke tilfreds med utviklingen.

— Det er mange som forsker og publiserer mye på Fakultet for samfunnsfag, noe vi er stolte av. Tallene for 2013 er likevel ikke helt som jeg kunne ønske samlet sett, med noe ned fra i fjor og tidligere år, samtidig som vi jo ønsker å øke noe hvert år. Så nei, jeg er ikke tilfreds med utviklingen, sier Jenssen og legger til:

— Jeg har imidlertid tro på at godt ledede forskningsgrupper, flere større prosjekter med ekstern finansiering og samarbeid med blant annet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (AFI/NOVA) vil  stimulere FoU-arbeidet framover, sier han.

Journalistikk på topp

Som tidligere år, har Institutt for journalistikk og mediefag svært gode resultater med 1,08 publikasjonspoeng per faglig årsverk.

— Jeg vil framheve Institutt for journalistikk og mediefag, som på linje med tidligere år publiserer meget solid og ligger svært langt over snittet på fakultetet og HiOA. Vi har også gode tall for instituttene Arkiv, bibliotek og informasjonsfag og Sosialfag. Samtidig er tallene kun kvantitative uttrykk for publiseringer, og det kan naturlig svinge en del for den enkelte enhet,  sier Jenssen.

Han sier at fakultetet nå vil se nærmere på hvordan de faglig ansatte arbeider med FoU, hvordan fakultetet rekrutterer og bruker ressursene sine.

Mens Fakultet for samfunnsfag har hatt betydelig nedgang og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har hatt stor vekst, har det ikke skjedd store endringer ved to to andre fakultetene.

Både ved Fakultet for helsefag og ved Fakultet for teknologi, kunst og design er antall publikasjonspoeng omtrent det samme i 2013 som i 2012.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS